Portalul european pentru tineret
Informaţii şi oportunităţi pentru tinerii din Europa.

Declarație specifică de confidențialitate – Portalul european pentru tineret

Această declarație de confidențialitate se referă la Portalul european pentru tineret și la serviciile online asociate acestuia, cum ar fi site-uri web și aplicații mobile. Întrucât acest sistem conține date cu caracter personal, publicarea și prelucrarea lor intră sub incidența dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 [de abrogare a Regulamentului (CE) nr 45/2011]. Prezenta declarație de confidențialitate arată cum utilizează sistemul datele cu caracter personal și cum se protejează confidențialitatea acestor date. 

Principalele temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt Regulamentul (UE) nr. 2018/1475 de instituire a Corpului european de solidaritate, Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 de instituire a programului Erasmus+ și Decizia Comisiei Europene [C (2019) 1819] din12 martie 2019 privind adoptarea programului anual de lucru pe 2019 pentru punerea în aplicare a acțiunii pregătitoare „DiscoverEU: permise gratuite de călătorie pentru tinerii europeni care împlinesc 18 ani”. 

Pentru chestiuni legate de protecția datelor în cazul Inițiativei de schimburi virtuale Erasmus+, vă rugăm să consultați declarația de confidențialitate aferentă, disponibilă la adresa https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/erasmus-virtualexchange-privacy-statement_en

Care este scopul colectării datelor?

Există cinci funcționalități principale ale Portalului european pentru tineret care presupun colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. Acestea sunt:

 • Furnizarea de informații – crearea și actualizarea articolelor, evenimentelor și știrilor relevante pentru tineri și legate de Strategia UE pentru tineret.
 • Corpul european de solidaritate – Portalul european pentru tineret prevede posibilitatea ca tinerii să se înscrie în Corpul de solidaritate, să își indice preferințele pentru activități și să beneficieze de formare înainte de a participa la o activitate. Ei vor putea, de asemenea, să posteze și să distribuie conținut generat de utilizatori despre experiențele în cadrul Corpului de solidaritate (fotografii și text, comentarii la postările altor persoane), precum și să încarce un avatar pentru profilul lor și să își precizeze, manual, locația. Portalul european pentru tineret le va permite, de asemenea, organizațiilor autorizate să acceseze baza de date a membrilor Corpului european de solidaritate pentru a identifica potențiali voluntari/lucrători pentru activitățile lor, pentru a-i contacta (dacă aceștia sunt de acord să fie contactați de organizație) și pentru a le face oferte pentru activități, pe care aceștia le pot accepta sau refuza; și, în cele din urmă, să emită un certificat de participare după finalizarea activității. Membrii înregistrați/participanții la Corpul european de solidaritate pot urma un program general de formare online la care vor avea acces prin intermediul profilului creat pe site-ul acestuia. Pentru a urma cursurile de formare, membrii înregistrați/participanții vor fi informați cu privire la declarația de confidențialitate aferentă acestui sistem de gestionare a învățării și vor fi invitați să își exprime consimțământul ca datele lor să fie transferate de pe portal în sistemul de gestionare a învățării. Sistemul își are propria declarație de confidențialitate, disponibilă pe site.
 • Baza de date cu organizații și oportunități – include o listă de organizații acreditate în cadrul programului Erasmus+, organizații din cadrul Corpului european de solidaritate care dețin o etichetă de calitate, alte programe de finanțare ale UE și furnizori terți autorizați care oferă oportunități de voluntariat, stagii și locuri de muncă pentru tineri. Această bază de date conține, de asemenea, lista oportunităților menționate mai sus.
 • Setul de instrumente pentru consultarea online – pentru că unul dintre obiectivele Strategiei UE pentru tineret este să încurajeze o participare mai mare a tinerilor la viața democratică, Portalul european pentru tineret dispune și de o platformă care le permite tinerilor să își exprime punctul de vedere cu privire la diverse chestiuni.
 • DiscoverEU – Portalul european pentru tineret le oferă tinerilor și grupurilor de tineri posibilitatea de a solicita un permis de călătorie prin furnizarea de informații personale. De asemenea, aceștia vor răspunde la un chestionar, la o întrebare de departajare și la întrebări legate de călătorie (a se vedea secțiunea „Ce date cu caracter personal sunt colectate pe Portalul european pentru tineret?”). În cazul grupurilor, liderul trebuie să ofere același tip de informații. După aceea, va fi generat un cod pe care îl vor utiliza toți membrii grupului pentru a-și introduce datele cu caracter personal. Numai data nașterii, cetățenia, răspunsurile la chestionar și la întrebarea de departajare vor fi utilizate pentru decizia de acordare a permisului de călătorie. Alte date personale colectate prin intermediul formularului de înregistrare vor fi utilizate în scopuri statistice și pentru informarea subcontractantului autorizat desemnat de Comisia Europeană să rezerve biletele pentru participanții selectați. Puteți găsi mai multe informații pe Portalul european pentru tineret la secțiunea „Regulamentul concursului DiscoverEU”.

Considerații comune:
Pentru unele dintre caracteristicile menționate mai sus, Portalul european pentru tineret și subportalurile sale găzduiesc ocazional concursuri, care pot necesita transmiterea de date cu caracter personal. Participarea la astfel de concursuri este în întregime opțională; potențialii participanți sunt informați în prealabil cu privire la orice implicații ale transmiterii datelor cu caracter personal. 

Pentru a avea acces la anumite funcționalități, este posibil ca utilizatorii să trebuiască să se conecteze și să se autentifice înainte de a le putea utiliza. În acest sens, Portalul european pentru tineret ar putea utiliza Sistemul de gestionare a identității al Comisiei Europene, prin intermediul sistemului EU Login. Acest sistem are propria Declarație de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților de monitorizare și raportare ale Comisiei Europene prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 2018/1475 de instituire a Corpului european de solidaritate, Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 de instituire a programului Erasmus+ și Decizia Comisiei Europene [C (2019) 1819] din 12 martie 2019 privind programul anual de lucru pe 2019 pentru acțiunea pregătitoare „DiscoverEU: permise gratuite de călătorie pentru tinerii europeni care împlinesc 18 ani”.

Obiectivele colectării datelor:

 • Furnizarea de informații
  • Să ofere publicului informații de contact (numele și/sau adresele de e-mail ale persoanelor asociate cu articolele, evenimentele sau știrile).
  • Să le permită utilizatorilor autorizați să se înregistreze pe Portalul european pentru tineret ca autori/editori și să le ofere asistență tehnică dacă este necesar.
 • Corpul european de solidaritate
  • Să le permită tinerilor să se înscrie în Corpul european de solidaritate, introducând datele de contact și informațiile esențiale despre ei. Să le permită membrilor să introducă în mod voluntar informații suplimentare de contact, să își exprime preferințele cu privire la tipurile de activități care i-ar interesa, să își prezinte competențele și experiența cu care ar putea contribui la bunul mers al activităților, să introducă un rezumat al parcursului lor educațional și profesional și să ofere detalii despre eventuale experiențe anterioare de voluntariat.
  • Să le permită membrilor să primească e-mailuri, buletine informative și alte notificări legate de Corpul european de solidaritate și de alte inițiative, aparținând sau nu Comisiei Europene, care vizează tineretul și să participe la sondaje și alte metode de colectare a feedbackului. Membrii înregistrați pot selecta tipurile de comunicări pe care doresc să le primească.
  • Să îi permită Corpului european de solidaritate să le ofere membrilor oportunități de formare.
  • Să le permită membrilor Corpului de solidaritate să își transmită opiniile cu privire la servicii și procese.
  • Să le permită membrilor Corpului european de solidaritate să comunice între ei prin crearea unei comunități cu caracteristici specifice. Aceasta include posibilitatea de a publica conținut generat de utilizatori legat de experiențele lor, precum și de a formula observații cu privire la postările altor membri, de a face schimb de postări proprii pe platformele de comunicare socială, de a căuta activități și de a se înscrie la ele. De asemenea, le vor putea semnala administratorilor Corpului de solidaritate postări problematice care îi privesc. Aceste postări trebuie să respecte termenii și condițiile de utilizare a Portalului european pentru tineret, publicate pe site. Utilizatorii vor putea să încarce un avatar pentru profilul lor și să își precizeze locația actuală.
  • Să le permită reprezentanților autorizați ai organizațiilor autorizate să deruleze proiecte prin Corpul de solidaritate să efectueze căutări în baza de date a membrilor pentru a găsi potențiali voluntari/lucrători pentru activitățile lor, corelând cerințele activității propuse cu datele personale și preferințele membrilor înregistrați.
  • Să le permită acestor reprezentanți autorizați să intre în contact cu solicitanții selectați, dacă aceștia sunt de acord să fie contactați de către organizație.
  • Să le permită acestor reprezentanți autorizați să le propună activități specifice solicitanților înregistrați și să gestioneze ofertele propuse.
  • Să le permită administratorilor Corpului european de solidaritate să gestioneze baza de date a membrilor și să le ofere acestora asistența necesară.
  • Să le permită administratorilor Corpului european de solidaritate să gestioneze activitățile și procesele de căutare/identificare a participanților potențiali și să le ofere asistență reprezentaților organizațiilor autorizate să desfășoare activități.
  • Să le permită administratorilor Corpului european de solidaritate și altor părți de încredere să transmită informații și notificări cu privire la Corpul de solidaritate și la alte activități conexe membrilor înregistrați și reprezentanților autorizați ai organizațiilor.
  • Să le permită administratorilor Corpului european de solidaritate să analizeze datele referitoare la membrii înregistrați și sugestiile primite din partea acestora.
  • Să le permită administratorilor Corpului să treacă în revistă postările și comentariile publicate sau semnalate de membri și să ia măsuri dacă acestea nu respectă termenii și condițiile de utilizare a Portalului european de tineret.
 • Baza de date cu organizații și oportunități
  • Să furnizeze publicului informații de contact (sub formă de nume și/sau adrese de e-mail ale persoanelor asociate cu organizațiile acreditate Erasmus+, cu organizațiile Corpului european de solidaritate care dețin o etichetă de calitate, cu alte organizații certificate în cadrul programelor de finanțare ale UE sau cu furnizorii terți autorizați și cu oportunitățile oferite de aceștia).
  • Să permită organizațiilor acreditate Erasmus+, organizațiilor Corpului european de solidaritate care dețin o etichetă de calitate, altor organizații certificate în cadrul altor programe de finanțare ale UE sau furnizorilor terți autorizați să gestioneze datele de contact publicate ale organizațiilor lor.
  • Să permită organizațiilor acreditate Erasmus+, organizațiilor Corpului european de solidaritate care dețin o etichetă de calitate, altor organizații certificate în cadrul altor programe de finanțare ale UE sau furnizorilor terți autorizați să își promoveze oportunitățile potențialilor candidați și să le permită tinerilor să intre în contact cu aceste organizații.
  • Să le permită administratorilor Portalului european pentru tineret să le ofere organizațiilor asistența necesară.
 • Setul de instrumente pentru consultarea online
  • Să le permită utilizatorilor să primească prin e-mail actualizări referitoare la consultările la care au participat.
  • Să permită monitorizarea și analiza statistică referitoare la utilizatorii setului de instrumente pentru consultarea online.
  • Să le permită administratorilor Portalului european pentru tineret să le ofere asistența tehnică necesară organizațiilor care gestionează consultările.
 • Inițiativa DiscoverEU
  • Să le permită tinerilor să se înscrie prin furnizarea de informații de bază cu caracter personal, date de contact, precum și a unor informații suplimentare legate de călătorie (a se vedea secțiunea „Ce date cu caracter personal sunt colectate pe Portalul european pentru tineret?”).
  • Să le permită solicitanților să primească e-mailuri și alte notificări legate de DiscoverEU și alte inițiative, aparținând sau nu Comisiei Europene, care vizează tineretul, să participe la sondaje și alte metode de colectare de feedback, să primească noi comunicări, materiale de campanie, invitații de participare la inițiative aparținând sau nu Comisiei Europene, numai după ce solicitanții și-au dat consimțământul explicit să fie contactați de Comisia Europeană și contractanții săi.
  • Să le permită administratorilor DiscoverEU și contractantului autorizat să contacteze solicitanții selectați și de pe lista de rezervă prin e-mail sau prin telefon.
  • Să permită publicațiilor de presă, posturilor de televiziune sau de radiodifuziune selectate de Comisia Europeană să intre în contact cu solicitanții selectați, numai după ce aceștia și-au dat acordul explicit în acest sens.
  • Să îi permită contractantului autorizat să ofere un permis de călătorie fiecărui solicitant selectat.
  • Să le permită administratorilor DiscoverEU să aibă acces la datele solicitanților stocate online, să efectueze selecția solicitanților și să le furnizeze asistență (al 2-lea nivel de sprijin). Primul nivel de sprijin va fi acordat de către Eurodesks.
  • Să le permită administratorilor DiscoverEU să analizeze datele solicitanților și sugestiile primite din partea acestora.

Comisia Europeană și organizațiile care răspund de punerea în aplicare a acestor funcționalități nu vor procesa datele personale colectate în alte scopuri decât cele descrise mai sus.

Ce date cu caracter personal sunt colectate pe Portalul european pentru tineret?

 • Furnizarea de informații
  • Persoane fizice care au legătură cu un articol, un eveniment sau o știre: numele și adresa de e-mail.
  • Personalul Eurodesk Brussels Link sau al organizațiilor naționale din cadrul rețelei Eurodesk: numele, adresa de e-mail, țara în numele căreia persoana este autorizată să gestioneze conținutul.
 • Corpul european de solidaritate
  • Tinerii care doresc să se înscrie în Corpul de solidaritate trebuie să furnizeze următoarele informații de bază: numele și prenumele, data nașterii, sexul, țara de ședere legală, naționalitatea, adresa de e-mail, limba de contact preferată, tipurile de activități care îi interesează, cunoștințele și experiența anterioară. De asemenea, trebuie să precizeze că acceptă misiunea și principiile Corpului de solidaritate.
  • După procedura inițială de înregistrare, pot oferi voluntar următoarele informații: adresa poștală, numărul de telefon, o scurtă prezentare a parcursului educațional și profesional, detalii despre experiențele anterioare de voluntariat, competențele lingvistice, disponibilitatea pentru activități, motivele pentru care își doresc să ia parte la activități, țările în care doresc să facă voluntariat/să lucreze, ocupațiile care îi interesează, orice informații suplimentare pe care doresc să le furnizeze, dorința de a primi e-mailuri, buletine informative, notificări și alte comunicări din partea Corpului de solidaritate.
  • De asemenea, își pot încărca CV-ul sub forma unui document, acceptând faptul că toate informațiile conținute în CV, inclusiv datele de contact și eventuale informații sensibile cu caracter personal, vor fi puse la dispoziția reprezentanților organizațiilor autorizate să desfășoare activități, care le pot utiliza în cadrul proceselor lor de selecție a participanților.
  • Altă posibilitate pe care o au este aceea de a posta conținut generat de utilizatori despre experiențele lor în cadrul Corpului și de a comenta pe marginea postărilor altor membri. Aceste postări trebuie să respecte termenii și condițiile de utilizare a Portalului european pentru tineret.
  • De asemenea, pot încărca un avatar pentru profilul lor, își pot indica locația curentă, pot căuta activități și se pot înscrie la ele.
  • Corpul european de solidaritate va servi drept punct de întâlnire între organizații și tineri. DG EAC nu va efectua nicio evaluare a aspectelor personale ale datelor furnizate.
  • Reprezentanții autorizați ai organizațiilor abilitate să desfășoare activități prin Corpul de solidaritate: numele și prenumele, numele de utilizator, adresa de e-mail, organizația (organizațiile) pe care persoana în cauză are dreptul de a o (le) gestiona, acceptarea misiunii și principiilor Corpului de solidaritate.
 • Baza de date cu organizații și oportunități
  • Persoane fizice care au legătură cu o organizație acreditată Erasmus+, o organizație din cadrul Corpului european de solidaritate care deține o etichetă de calitate, o altă organizație certificată în cadrul altor programe de finanțare ale UE, un furnizor de servicii terț autorizat sau un proiect: numele și adresa de e-mail.
  • Administratori de întreprinderi: numele și prenumele, numele de utilizator, adresa de e-mail, organizația (organizațiile) pe care persoana în cauză are dreptul de a o (le) gestiona.
 • Setul de instrumente pentru consultarea online
  • Persoane fizice: numele și prenumele, adresa de e-mail, țara de reședință, data nașterii, sexul, organizația pe care o reprezintă (dacă este cazul).
  • Reprezentanții autorizați ai organizațiilor care au permisiunea de a utiliza setul de instrumente: numele și prenumele, adresa de e-mail, țara în care persoana în cauză are drepturi de gestionare.
 • DiscoverEU
  • Tinerii sau liderii de grup care decid să se înscrie trebuie să furnizeze următoarele informații de bază: prenumele, numele de familie, data nașterii, sexul, cetățenia, adresa de e-mail, numărul cărții de identitate sau al pașaportului, numărul de telefon, ocupația. De asemenea, solicitanții trebuie să răspundă la o serie de întrebări legate de călătorie, cum ar fi intervalul de timp în care doresc să călătorească, dacă este pentru prima dată când călătoresc în altă țară din UE, dacă este prima dată când călătoresc fără părinții/tutorii lor, ce ar dori să învețe din această experiență, activitățile pe care ar dori să le desfășoare în timpul călătoriei, modul în care își vor finanța costurile și modul în care au aflat despre inițiativă.
  • În cazul înscrierilor în grup, liderul grupului trebuie să furnizeze aceleași informații. După aceea, va fi generat un cod care va fi utilizat de ceilalți membri ai grupului pentru a-și introduce propriile date cu caracter personal.
  • Adresa de e-mail și numărul de telefon al solicitanților selectați pot fi partajate cu canalele mass-media selectate de Comisia Europeană în baza acordului explicit în acest sens al solicitanților care urmează să fie contactați de instituțiile de presă, precum și de reprezentanțele Comisiei Europene și de serviciul purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene. Odată ce solicitanții sunt contactați de instituțiile de presă și sunt de acord să își furnizeze adresele de e-mail, ei trebuie să știe că fac obiectul declarației de confidențialitate a instituției respective.
  • Comisia Europeană poate comunica datele cu caracter personal ale solicitanților DiscoverEU selectați (în special numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, data nașterii, țara) contractantului său autorizat responsabil cu activitățile de comunicare, pentru ca acesta să poată trimite, de exemplu, invitații la un eveniment sau să rezerve un bilet de călătorie care permite participarea la un eveniment.

Ce mijloace tehnice folosim pentru procesarea datelor?

Colectarea și prelucrarea datelor se efectuează pe baza standardelor informatice ale Comisiei și cu ajutorul infrastructurii sale de telecomunicații. Datele se stochează într-o bază de date centralizată (gestionată de DG Educație și Cultură și aflată în centrul de date al Comisiei, la Luxemburg).

Cine are acces la informațiile dumneavoastră și cui îi sunt divulgate acestea?

 • Furnizarea de informații
  • Publicul general va vedea datele relevante de contact ale persoanelor adăugate de editorii Portalului european pentru tineret la articole, știri sau evenimente (de exemplu, persoana de contact pentru un eveniment sau o știre).
  • Aceste informații sunt, de asemenea, accesibile personalului din cadrul Eurodesk Brussels Link și al organizațiilor naționale din cadrul rețelei Eurodesk.
  • Administratorii Portalului european pentru tineret au, de asemenea, acces la aceste informații.
 • Corpul european de solidaritate
  • Publicul general va vedea datele de contact ale reprezentanților organizațiilor autorizate să deruleze activități prin Corpul de solidaritate, dacă organizațiile respective au adăugat aceste informații la propriile profiluri publicate pe paginile de internet ale Corpului european de solidaritate.
  • Publicul va avea acces, de asemenea, la conținutul generat de utilizatori și la comentariile postate și distribuite de membri cu privire la experiența lor în cadrul Corpului de solidaritate, precum și la avatarul și locația acestora (dacă au fost publicate).
  • Membrii pot vizualiza și gestiona datele lor personale, conectându-se la contul lor pe site-ul Corpului european de solidaritate. Ele au dreptul de a-și șterge contul în orice moment. Membrii înregistrați răspund de calitatea propriilor date cu caracter personal.
  • Ei își pot vizualiza, distribui, edita și șterge postările despre experiența lor în cadrul Corpului de solidaritate. De asemenea, pot vizualiza și comenta sau raporta administratorilor postările altor membri, în cazul în care consideră că acestea nu respectă termenii și condițiile de utilizare.
  • Membrii Corpului de solidaritate își pot încărca, modifica sau șterge avatarul și locația.
  • Datele lor personale pot fi accesate de reprezentanții autorizați ai organizațiilor abilitate să desfășoare activități.
  • Datele cu caracter personal ale membrilor sunt, de asemenea, accesibile administratorilor Corpului de solidaritate și administratorilor diferitelor programe ale UE prin care organizațiile autorizate oferă activități în cadrul Corpului european de solidaritate. Organismele care implementează aceste programe la nivel național (agențiile naționale) au acces la datele membrilor numai în scopul de a le contacta pentru a participa la evenimente naționale.
  • Datele cu caracter personal pot fi comunicate altor servicii ale Comisiei Europene care ar putea fi interesate să contacteze membrii înregistrați.
  • Datele cu caracter personal ale solicitanților selectați pot fi comunicate publicațiilor de presă și posturilor de televiziune sau de radio selectate de Comisia Europeană, în baza acordului explicit al solicitanților selectați.
  • O cantitate limitată de date cu caracter personal ale membrilor (numele, prenumele, data nașterii, țara de reședință, cetățenia, adresa de e-mail) pot fi transmise altor entități gestionate de DG EAC și accesibile organizațiilor autorizate, agențiilor naționale și administratorilor Corpului de solidaritate.
  • O cantitate limitată de date cu caracter personal ale membrilor (numele, prenumele, data nașterii, țara de reședință, cetățenia, adresa de e-mail, sexul) vor fi transmise contractantului Corpului european de solidaritate pentru a gestiona asigurările membrilor Corpului european de solidaritate.
  • Administratorii au acces și la conținutul generat de utilizatori și la comentariile postate de membri cu privire la experiența lor în cadrul Corpului de solidaritate.
 • Baza de date cu organizații și oportunități
  • Datele personale de contact ale persoanelor care au legătură cu organizații acreditate Erasmus+, cu organizații acreditate de Corpul european de solidaritate care dețin o etichetă de calitate, cu alte organizații certificate în cadrul altor programe finanțate de UE sau cu un furnizor terț autorizat și oportunitățile, pot fi vizualizate de publicul larg.
  • Reprezentanții autorizați ai unei organizații acreditate Erasmus+, ai unei organizații a Corpului european de solidaritate care deține o etichetă de calitate, ai unei alte organizații certificate în cadrul altor programe finanțate de UE sau ai unui furnizor autorizat al unei părți terțe pot accesa datele de contact ale persoanelor care au legături cu respectiva organizație și cu proiectele sale.
 • Setul de instrumente pentru consultarea online
  • Reprezentanții autorizați ai organizațiilor care au permisiunea de a desfășura consultări prin intermediul setului de instrumente pentru consultarea online, care sunt instruiți în vederea gestionării consultărilor, pot vedea adresele de e-mail și datele demografice de bază ale utilizatorilor, precum și activitatea lor pe platforma de participare online.
  • Administratorii Portalului european pentru tineret vor avea, de asemenea, acces la aceste date.
 • DiscoverEU
  • Solicitantul răspunde de calitatea propriilor date cu caracter personal.
  • Datele cu caracter personal ale solicitanților sunt accesibile următorilor operatori autorizați de Comisia Europeană: (1) contractantul autorizat care va face rezervările de călătorie, (2) Eurodesk-uri (3), contractantul autorizat responsabil cu activitățile de comunicare.
  • Datele personale ale solicitanților pot fi accesate și de administratorii DiscoverEU.
  • Datele cu caracter personal pot fi comunicate altor servicii ale Comisiei Europene care ar putea fi interesate să contacteze membrii înregistrați.
  • Datele personale ale solicitanților selectați pot fi partajate cu presa scrisă și cu posturile de televiziune sau de radio selectate de Comisia Europeană, în baza acordului explicit al solicitanților selectați.
  • Solicitanții selectați de Comisia Europeană pot fi contactați prin e-mail sau telefon de către contractantul autorizat al Comisiei Europene responsabil cu activitățile de comunicare. După caz și dacă solicitantul selectat este de acord, contractantul poate rezerva un bilet de călătorie solicitantului selectat pentru a putea participa la un eveniment. Contractantul va alege cei mai competitivi și mai potriviți operatori de transport terți (în principal feroviar).
  • În scopul rezervării biletelor de călătorie, contractantul le poate transmite solicitanților datele operatorului de turism identificat și linkul către formularele de rezervare online ale operatorului de transport terț respectiv, precum și declarația de confidențialitate aplicată de acesta. Solicitantul va trebui să completeze aceste formulare de rezervare pentru rezervarea de bilete și înregistrarea online. De reținut că astfel de operatori de transport terți nu își desfășoară activitatea sub controlul Comisiei sau al contractantului autorizat al Comisiei Europene și că practicile respective ale părților terțe în materie de protecție a vieții private pot fi diferite de această declarație de confidențialitate. Nici Comisia Europeană, nici contractantul autorizat nu răspund de practicile de confidențialitate ale acestor părți terțe sau de declarațiile de confidențialitate aferente. Solicitanții selectați trebuie să fie și să rămână la curent cu aceste declarații de confidențialitate ale părților terțe atunci când sunt de acord cu achizițiile sau cu rezervările efectuate prin intermediul site-ului operatorului de transport sau al aplicației. Vă încurajăm să citiți declarațiile de confidențialitate ale părților terțe pentru detalii privind practicile acestora în materie de confidențialitate.

Datele cu caracter personal vor fi accesibile:

 • personalului unității din cadrul DG EAC care răspunde de implementarea serviciilor prin intermediul Portalului european pentru tineret
 • personalului unității Informatică (IT) din cadrul DG EAC
 • personalului altor servicii ale Comisiei Europene coresponsabile de implementarea serviciilor prin intermediul Portalului european pentru tineret.

Datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate, dacă este necesar:

 • personalului responsabil de audit intern din cadrul DG EAC
 • personalului DG IAS
 • personalului OLAF.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Adresele de e-mail incluse în articole, știri și evenimente vor fi arhivate, împreună cu conținutul inițial, în termen de doi ani de la data la care conținutul a încetat să mai fie publicat.

Datele cu caracter personal din conturile de utilizator ale Corpului european de solidaritate vor fi șterse la trei ani după atingerea limitei maxime de vârstă până la care utilizatorul poate participa la Corpul de solidaritate, cu excepția cazului în care acesta a fost de acord să se alăture oricărui sistem pentru foștii participanți care poate fi în vigoare la momentul respectiv, și-a exprimat, prin e-mail, interesul de a păstra contul de utilizator sau a beneficiat de finanțare din partea UE prin participarea la program.

Contribuțiile la consultările online vor deveni anonime (adică legătura dintre utilizator și contribuții/voturi va fi eliminată) în termen de doi ani de la finalizarea fiecărui proces complet de consultare și de raportare/feedback.

Datele cu caracter personal conținute în formularele utilizatorilor neselectați pentru DiscoverEU vor fi șterse după doi ani de la depunerea înscrierii, cu excepția cazului în care aceștia și-au exprimat interesul de a fi informați cu privire la/implicați în alte servicii ale Portalului european pentru tineret. După această dată, datele lor cu caracter personal vor fi anonimizate și vor fi păstrate numai în scopuri statistice. Datele cu caracter personal conținute în formularele utilizatorilor selectați pentru DiscoverEU nu vor fi șterse, cu excepția cazului în care utilizatorul și-a exprimat intenția de a se retrage din poziția de „utilizator selectat” și nu a beneficiat de finanțare din partea UE prin intermediul inițiativei.

Cum puteți avea acces la datele cu caracter personal, cum le puteți verifica exactitatea și, dacă este necesar, cum le puteți corecta?

Aveți dreptul de a accesa datele cu caracter personal stocate și, dacă este necesar, puteți solicita corectarea acestora. Pentru aceasta, trebuie să contactați operatorul de date al Portalului european pentru tineret:

șeful unității „Politica pentru tineret”, rue Joseph II 70, B-1049, Bruxelles, e-mail: EAC-EYP@ec.europa.eu

Ce măsuri de securitate se iau pentru a vi se proteja informațiile împotriva unei eventuale utilizări neadecvate sau a unui acces neautorizat?

Datele sunt păstrate în cadrul Comisiei și intră sub incidența a numeroase măsuri de protecție aplicate de aceasta pentru a proteja integritatea și confidențialitatea datelor sale electronice.

Corpul european de solidaritate

Acceptând această declarație specifică de confidențialitate, organizațiile autorizate să desfășoare activități prin Corpul de solidaritate sunt de acord să utilizeze sistemele informatice ale Corpului european de solidaritate exclusiv pentru a căuta participanți la activitățile lor, pentru a-i contacta și pentru a le trimite oferte de participare. Activitățile pot fi derulate de organizațiile autorizate sau de alte entități pe care acestea le reprezintă oficial.
În mod specific, organizațiile autorizate se angajează să adopte măsuri de securitate tehnice și operaționale relevante pentru a gestiona riscurile inerente procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal ale membrilor, cu scopul de a:

 •  împiedica accesul oricărei persoane neautorizate la sistemele informatice care prelucrează date cu caracter personal, în special (a) citirea, copierea, modificarea sau eliminarea neautorizată a suporturilor de stocare, (b) introducerea neautorizată de date, precum și divulgarea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal stocate, (c) utilizarea de către persoane neautorizate a sistemelor de prelucrare a datelor prin intermediul mijloacelor de transmitere a datelor;
 • garanta că utilizatorii autorizați ai sistemelor de prelucrare a datelor pot să acceseze numai datele cu caracter personal pentru care au drept de acces;
 • înregistra datele cu caracter personal care au fost comunicate, momentul în care au fost comunicate și destinatarul acestora;
 • garanta că datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile privind protecția datelor prevăzute în legislația națională;
 • garanta că, în cursul comunicării datelor cu caracter personal și al transportului suporturilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau șterse fără autorizație;
 • concepe o structură organizatorică în așa fel încât să îndeplinească cerințele de protecție a datelor.

Pe cine puteți contacta dacă aveți întrebări sau reclamații cu privire la protecția datelor persoanelor fizice?

Trebuie să contactați operatorul de date al Portalului european pentru tineret: șeful unității „Politica pentru tineret”, rue Joseph II 70, B-1049, Bruxelles, e-mail: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Dacă aveți întrebări sau nemulțumiri, mai puteți contacta:

Căi de atac

În caz de conflict, reclamațiile pot fi adresate Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD) http://www.edps.europa.eu

Unde puteți găsi mai multe informații?

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Comisiei publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal. Puteți consulta registrul accesând linkul: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Această operațiune specifică de prelucrare a fost notificată Registrului operațiunilor de prelucrare a datelor, cu următorul număr de referință: DPR-CE-00371.2