Európai Ifjúsági Portál
Információk és lehetőségek az Európában élő fiatalok számára.

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat – Európai Ifjúsági Portál

Ez az adatvédelmi nyilatkozat az Európai Ifjúsági Portálra és a portálhoz kapcsolódó online szolgáltatásokra, pl. webhelyekre és mobiltelefon-alkalmazásokra vonatkozik. A rendszer személyes adatokat tartalmaz, melyek közzététele és kezelése az Európai Parlament és a Tanács 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 rendeletében megfogalmazott rendelkezések hatálya alá tartozik (amely rendelet hatályon kívül helyezi a 45/2001/EK rendeletet). A jelen adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogyan kezeli a rendszer a személyes adatokat, és hogyan gondoskodik védelmükről. 

A személyes adatok kezelésének fő jogalapja az Európai Szolidaritási Testület létrehozásáról szóló (EU) 2018/1475 rendelet, az Erasmus+ program létrehozásáról szóló 1288/2013/EU rendelet, valamint a „DiscoverEU: Ingyenes utazási igazolványok az 18. életévüket betöltő európaiak számára” elnevezésű előkészítő intézkedés 2019. évi éves munkaprogramjáról szóló, 2019. március 12-i C(2019) 1819 számú európai bizottsági határozat. 

Az Erasmus+ virtuális csereprogramra vonatkozó adatvédelmi tudnivalókkal kapcsolatban kérjük, olvassa el a program saját adatvédelmi nyilatkozatát, amely itt érhető el (angolul): https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/erasmus-virtualexchange-privacy-statement_en

Milyen célt szolgál az adatgyűjtés?

Az Európai Ifjúsági Portálnak öt olyan fő funkciója van, amely szükségessé teszi a személyes adatok gyűjtését és kezelését. Ezek a következők:

 • Információszolgáltatás – a fiatalokat érintő és az EU ifjúsági stratégiájával kapcsolatos cikkek, eseményismertetők és hírek létrehozása és aktualizálása.
 • Európai Szolidaritási Testület – az Európai Ifjúsági Portál lehetőséget nyújt a fiataloknak arra, hogy csatlakozzanak a testülethez, hogy feltüntessék, milyen tevékenységekben szeretnének részt venni, és hogy a tevékenységre való felkészülés érdekében képzésben részesüljenek. Arra is módot kínál a számukra, hogy felhasználóként tartalmakat – pl. képeket és szövegeket – tegyenek közzé és osszanak meg másokkal a testület tagjaként szerzett tapasztalataikról, megjegyzéseket fűzzenek más felhasználók bejegyzéseihez, avatart töltsenek fel a profiljukhoz és megadják a tartózkodási helyüket. Az Európai Ifjúsági Portál azt is lehetővé teszi, hogy a meghatalmazott szervezetek keresést végezzenek a testületnél regisztrálók adatait tartalmazó adatbázisban annak érdekében, hogy potenciális résztvevőket találjanak önkéntesmunka- és szakmai tevékenységeikhez, felvegyék velük a kapcsolatot (ha ők ehhez hozzájárulnak), ajánlatot tegyenek tevékenységekre, amelyet az illetők elfogadhatnak, illetve visszautasíthatnak, végül pedig a tevékenység befejezését követően részvételi igazolást állítsanak ki. Az Európai Szolidaritási Testület regisztrálói/résztvevői általános online képzésben vehetnek részt, amely a testület portálján létrehozott felhasználói profiljukon keresztül érhető el. A képzésen való részvétel érdekében a testület regisztrálóit/résztvevőit tájékoztatják e tanulásirányítási rendszer adatvédelmi nyilatkozatáról, és felkérik őket, hogy járuljanak hozzá adataiknak a portálról a tanulásirányítási rendszerbe történő továbbításához. Ennek a rendszernek a saját adatvédelmi nyilatkozata elérhető a honlapon.
 • A szervezetek és lehetőségek adatbázisa – ez az Erasmus+ keretében akkreditált szervezetek, az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjeggyel rendelkező szervezetei, más uniós finanszírozási programok, valamint a fiatalok számára önkéntes munkát, szakmai gyakorlatot és álláslehetőségeket kínáló, meghatalmazott harmadik fél szolgáltatók listáját tartalmazza. Ez az adatbázis a fent említett lehetőségek listáját is megjeleníti.
 • Online konzultációs eszköztár – összhangban azzal, hogy az EU ifjúsági stratégiájának egyik célja a fiatalok demokratikus életben való részvételének ösztönzése, az Európai Ifjúsági Portál keretében létrehozott platform lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy különböző témákról véleményt mondjanak.
 • DiscoverEU – fiatalok, illetve fiatalok csoportjai az Európai Ifjúsági Portálon utazási igazolványért folyamodhatnak személyes adataik megadásával. Megválaszolnak továbbá egy kvízt, egy kiegészítő kérdést és az utazással kapcsolatos kérdéseket (lásd a „Milyen személyes adatokat gyűjtünk az Európai Ifjúsági Portálon?” szakaszt). Csoportosan jelentkező fiatalok esetében a csoport vezetőjének kell megadnia ezeket az információkat, és neki kell válaszolnia a kérdésekre. Ezután a csoport többi tagjának is meg kell adnia személyes adatait a portálon a rendszer által generált kód használatával. Az odaítélésről szóló döntéshez csak a születési időt, az állampolgárságot, valamint a kvízre és a kiegészítő kérdésre adott válaszokat használják fel. A jelentkezési lapon begyűjtött többi személyes adat statisztikai célt szolgál, továbbá ahhoz szükséges, hogy a meghatalmazott külső vállalkozó lefoglalhassa a kiválasztott résztvevők menetjegyeit. A DiscoverEU kezdeményezésben való részvétel részletes szabályai az Európai Ifjúsági Portálon a „DiscoverEU szabályai” szakaszban találhatók.

Közös megfontolások:
A fent említett funkciók némelyike esetében az Európai Ifjúsági Portál és annak alportáljai időről időre versenyeket szerveznek, amelyek személyes adatok benyújtását tehetik szükségessé. Az ilyen versenyeken való részvétel teljes mértékben fakultatív; a leendő résztvevőket a benyújtás előtt tájékoztatják a személyes adatokkal kapcsolatos tudnivalókról. 

Egyes funkciók eléréséhez elképzelhető, hogy a felhasználóknak be kell jelentkezniük és azonosítaniuk kell magukat, mielőtt azokat használhatják. Lehet, hogy ehhez az Európai Ifjúsági Portál az Európai Bizottság Azonosítókezelő Szolgálatát (Identity Management System, IMS) veszi igénybe az EU Login rendszeren keresztül. Az Azonosítókezelő Szolgálat saját adatvédelmi nyilatkozattal rendelkezik. 

A személyes adatok kezelése az Európai Bizottság nyomonkövetési és jelentéstételi kötelezettségeinek és felelősségi köreinek való megfelelés céljából szükséges, az Európai Szolidaritási Testület létrehozásáról szóló (EU) 2018/1475 rendeletben, az Erasmus+ program létrehozásáról szóló 1288/2013/EU rendeletben, valamint a „DiscoverEU: Ingyenes utazási igazolványok az 18. életévüket betöltő európaiak számára” elnevezésű előkészítő intézkedés 2019. évi éves munkaprogramjáról szóló, 2019. március 12-i C(2019) 1819 számú európai bizottsági határozatban meghatározottak szerint.

Az adatgyűjtés az alábbi célokat szolgálja:

 • Információszolgáltatás
  • Elérhetőségi adatok (a cikkekhez, eseményismertetőkhöz, illetve hírekhez köthető személyek nevének és/vagy e-mail-címének) nyilvánosságra hozatala.
  • Annak lehetővé tétele, hogy a jogosultsággal rendelkező felhasználók szerzőként/szerkesztőként regisztrálják magukat az Európai Ifjúsági Portálon, és szükség esetén technikai segítséget nyújtsanak.
 • Európai Szolidaritási Testület
  • Annak lehetővé tétele, hogy a fiatalok a tőlük bekért személyes és elérhetőségi adatokat megadva regisztrálják magukat a testületbe; ezen túlmenően annak lehetővé tétele, hogy a testületbe regisztrálók fakultatív alapon további elérhetőségi adatokat adjanak meg, feltüntessék, milyen típusú tevékenységek érdeklik őket a legjobban, és milyen készségekkel és tapasztalatokkal tudják a tevékenységet segíteni, továbbá összefoglalják, milyen tanulmányokat végeztek, milyen állásokat töltöttek be, illetve hogy milyen tapasztalatokkal rendelkeznek az önkéntes munka terén.
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testületbe regisztrálók a testülettel, valamint egyéb, a fiatalokat célzó európai bizottsági / más kezdeményezésekkel kapcsolatban e-mail-üzeneteket, hírleveleket és értesítéseket kapjanak, illetve hogy felmérésekben vegyenek részt, vagy más módon visszajelzéssel szolgáljanak. A testületbe regisztrálók meghatározhatják, milyen jellegű küldeményekre tartanak igényt.
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testület képzési lehetőségeket biztosítson a regisztrálók számára.
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testületbe regisztrálók visszajelzéssel éljenek a szolgáltatásokkal és eljárásokkal kapcsolatban.
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testületbe regisztrálók a közösségépítő funkciók használata révén kommunikáljanak egymással. Ez magában foglalja, hogy felhasználó által létrehozott tartalmakat tehetnek közzé a testületben szerzett tapasztalataikról, illetve hogy megtekinthetik más regisztrálók bejegyzéseit, és azokhoz megjegyzéseket fűzhetnek, valamint megoszthatják saját bejegyzéseiket a közösségi médiában és tevékenységeket kereshetnek, illetve azokra jelentkezhetnek. Ezenfelül bejelentést tehetnek a testület adminisztrátorainak azokkal a bejegyzésekkel kapcsolatban, amelyeket kifogásolhatónak tartanak. A bejegyzéseknek meg kell felelniük az Európai Ifjúsági Portál használatára vonatkozó feltételeknek (a dokumentum megtalálható a portálon). A testület tagjai avatart is feltölthetnek a profiljukhoz, és tartózkodási helyüket is feltüntethetik.
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testület tevékenységeinek működtetésére engedéllyel rendelkező szervezetek meghatalmazott képviselői keresést végezzenek a testületbe regisztrálók adatait tartalmazó adatbázisban abból a célból, hogy a javasolt tevékenység adatait a testületbe regisztrálók személyes adataival és preferenciáival összevetve a testület tevékenységeihez potenciális önkénteseket / dolgozókat találjanak.
  • Annak lehetővé tétele, hogy ezek a meghatalmazott képviselők felvegyék a kapcsolatot a kiválasztott pályázókkal, ha a kérdéses pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet kapcsolatba lépjen vele.
  • Annak lehetővé tétele, hogy ezek a meghatalmazott képviselők konkrét tevékenységeket kínáljanak a testület regisztrált pályázóinak, és kezeljék a felajánlásokat.
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testület adminisztrátorai kezeljék a testületbe regisztrálók adatait és segítséget nyújtsanak számukra.
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testület adminisztrátorai testületi tevékenységeket menedzseljenek, műveleteket végezzenek a megfelelő résztvevők kiválogatása, valamint a projektek és a megfelelő résztvevők egymáshoz rendelése céljából, továbbá segítséget nyújtsanak a testületi tevékenységek működtetésére engedéllyel rendelkező szervezetek meghatalmazott képviselőinek.
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testület adminisztrátorai és más, erre felhatalmazott felek információkat és értesítéseket küldjenek a testületről és a testülettel kapcsolatos egyéb tevékenységekről a testületbe regisztrálóknak és a szervezetek meghatalmazott képviselőinek.
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testület adminisztrátorai elemezzék a regisztrálók adatait és a tőlük kapott visszajelzéseket.
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testület adminisztrátorai ellenőrizzék a regisztrálók által benyújtott bejegyzéseket és megjegyzéseket, köztük azokat, amelyekkel kapcsolatban a regisztrálók bejelentést tettek, és megtegyék a szükséges lépéseket, ha a kérdéses bejegyzések és megjegyzések nem felelnek meg az Európai Ifjúsági Portál használatára vonatkozó feltételeknek.
 • A szervezetek és lehetőségek adatbázisa
  • Elérhetőségi adatok megadása (az Erasmus+ keretében akkreditált szervezetekkel, az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjeggyel rendelkező szervezeteivel, az uniós finanszírozási programok keretében tanúsított egyéb szervezetekkel vagy meghatalmazott harmadik fél szolgáltatókkal kapcsolatban álló személyek neve és/vagy e-mail-címe és lehetőségeik formájában) a nyilvánosság számára.
  • Annak lehetővé tétele, hogy az Erasmus+ keretében akkreditált szervezetek, az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjeggyel rendelkező szervezetei, más uniós finanszírozási programok keretében tanúsított szervezetek vagy meghatalmazott harmadik fél szolgáltatók kezelhessék szervezetük közzétett elérhetőségi adatait.
  • Annak lehetővé tétele, hogy az Erasmus+ akkreditált szervezetek, az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjeggyel rendelkező szervezetei, más uniós finanszírozási programok keretében tanúsított szervezetek vagy meghatalmazott harmadik fél szolgáltatók népszerűsítsék lehetőségeiket a potenciális pályázók körében, valamint hogy a fiatalok kapcsolatba léphessenek ezekkel a szervezetekkel.
  • Annak lehetővé tétele, hogy az Európai Ifjúsági Portál adminisztrátorai szükség esetén technikai segítséget nyújtsanak a szervezeteknek.
 • Online konzultációs eszköztár
  • Annak lehetővé tétele, hogy a felhasználók e-mailben tájékoztatást kapjanak az aktuális fejleményekről azokkal a konzultációkkal kapcsolatban, amelyekben részt vettek.
  • Az online konzultációs eszköztár felhasználóinak nyomon követése és az adatok statisztikai elemzése.
  • Annak lehetővé tétele, hogy az Európai Ifjúsági Portál adminisztrátorai szükség esetén technikai segítséget nyújtsanak a konzultációkat lebonyolító szervezeteknek.
 • DiscoverEU
  • A fiatalok számára a kezdeményezésre történő jelentkezés lehetővé tétele, alapvető személyes adataik, elérhetőségeik, valamint az utazással kapcsolatos további információk megadásával (lásd a „Milyen személyes adatokat gyűjtünk az Európai Ifjúsági Portál keretében?” szakaszt).
  • Annak lehetővé tétele a pályázók számára, hogy e-maileket és egyéb értesítéseket kapjanak a DiscoverEU-hoz és egyéb, az ifjúságot célzó európai bizottsági vagy más kezdeményezésekhez, valamint felmérésekhez és a pályázók visszajelzéseinek összegyűjtésére szolgáló egyéb módszerekhez kapcsolódóan, hogy további tájékoztatást, kampányanyagokat, rendezvénymeghívókat kapjanak az európai bizottsági vagy más kezdeményezésekhez kapcsolódóan, csak azt követően, hogy a pályázók kifejezetten hozzájárultak ahhoz, hogy az Európai Bizottság és annak meghatalmazott vállalkozói kapcsolatba lépjenek velük.
  • Annak lehetővé tétele, hogy a DiscoverEU adminisztrátorai és a meghatalmazott vállalkozó e-mailben vagy telefonon felvegyék a kapcsolatot a kiválasztott és tartaléklistán lévő jelentkezőkkel.
  • Annak lehetővé tétele, hogy az Európai Bizottság által kiválasztott nyomtatott, televíziós vagy rádiós médiaorgánumok kapcsolatba léphessenek a kiválasztott pályázókkal, csak azt követően, hogy a kiválasztott pályázók ehhez kifejezetten hozzájárultak.
  • Annak lehetővé tétele, hogy a meghatalmazott vállalkozó kiállítsa az utazási igazolványt a kiválasztott jelentkezőknek.
  • Annak lehetővé tétele, hogy a DiscoverEU adminisztrátorai hozzáférjenek a jelentkezők online tárolt adataihoz, ki tudják választani azokat, akik utazási igazolványt kapnak, és segítséget nyújthassanak a jelentkezőknek (másodlagos támogatás). Az elsődleges támogatást az Eurodesk-hálózat nyújtja.
  • Annak lehetővé tétele, hogy a DiscoverEU adminisztrátorai elemezzék a jelentkezők adatait és a jelentkezőktől beérkező visszajelzéseket.

Az Európai Bizottság és az Európai Ifjúsági Portál funkcióinak biztosításáért felelős szervezetek az összegyűjtött személyes adatokat kizárólag a fenti célok érdekében dolgozzák fel.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk az Európai Ifjúsági Portálon?

 • Információszolgáltatás
  • Magánszemélyek esetében – cikkek, eseményismertetők, illetve hírek kapcsán: név, e-mail-cím.
  • Az Eurodesk Brussels Link, illetve a nemzeti Eurodesk-szervezetek hálózatának munkatársai esetében: vezetéknév, utónév, e-mail-cím, valamint az az ország, amelynek nevében a kérdéses személy tartalmat kezelhet a portálon
 • Európai Szolidaritási Testület
  • Azoknak a magánszemélyeknek, akik úgy döntenek, hogy belépnek a testületbe, a következő alapinformációkat kell megadniuk: vezetéknév, utónév, születési idő, nem, jogszerű tartózkodás helye szerinti ország, állampolgárság, e-mail-cím, kapcsolattartás preferált nyelve, érdeklődésnek megfelelő tevékenységtípus(ok), valamint előzetes ismeretek és tapasztalatok. Azt is meg kell erősíteniük, hogy elfogadják az Európai Szolidaritási Testület küldetését és alapelveit.
  • A testületbe történő regisztráció után a jelentkezők fakultatív jelleggel további információkat adhatnak meg magukról, nevezetesen a következőket: postacím, telefonszám(ok), tanulmányok és munkatapasztalat összefoglalása, az önkéntes munka terén esetlegesen szerzett korábbi tapasztalatok részletes ismertetése, nyelvtudás, tevékenységben való részvétel időpontja, motiváció önkéntesmunka-, illetve szakmai tevékenységben való részvételre, preferált célország(ok), preferált szakmák, a felhasználó által megadni kívánt bármilyen kiegészítő információ, hajlandóság a testület által küldött e-mail-üzenetek, hírlevelek, értesítések stb. fogadására, hajlandóság az EURES (az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja) által küldött e-mail-üzenetek, hírlevelek, értesítések stb. fogadására.
  • A jelentkezők külön dokumentum formájában önéletrajzukat is feltölthetik a rendszerbe. Tudniuk kell azonban, hogy a feltöltött önéletrajzban szereplő információk mindegyike – ideértve az elérhetőségi adataikat és az esetlegesen megadott különleges (szenzitív) személyes adatokat is – hozzáférhető lesz a testület tagjainak részvételével tevékenységek működtetésére engedéllyel rendelkező szervezetek képviselői számára, akik ezeket az információkat esetlegesen fel fogják használni, amikor jelentkezőket választanak ki a tevékenységeikhez.
  • A regisztrált felhasználók az említetteken túlmenően tartalmakat tehetnek közzé a testületben szerzett tapasztalataikról, illetve megjegyzéseket fűzhetnek más regisztrálók bejegyzéseihez. Bejegyzéseiknek meg kell felelniük az Európai Ifjúsági Portál használatára vonatkozó feltételeknek.
  • Avatart is feltölthetnek a profiljukhoz, feltüntethetik tartózkodási helyüket, valamint kereshetnek tevékenységeket és jelentkezhetnek azokra.
  • Az Európai Szolidaritási Testület platformként szolgál majd, hogy megkönnyítse a szervezetek és az egyének számára, hogy egymásra találjanak. Az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság nem fogja az érintett egyének személyes adatait kiértékelni.
  • A tevékenységek működtetésére engedéllyel rendelkező szervezetek meghatalmazott képviselőinek a következő adatokat kell megadniuk: vezetéknév, utónév, felhasználónév, e-mail-cím, az(ok) a szervezet(ek), amely(ek) adatainak kezelésére a kérdéses személy jogosult, valamint annak megerősítése, hogy az illető elfogadja az Európai Szolidaritási Testület küldetését és alapelveit.
 • A szervezetek és lehetőségek adatbázisa
  • Valamely Erasmus+ akkreditált szervezethez, az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjeggyel rendelkező szervezetéhez, más uniós finanszírozási program keretében tanúsított egyéb szervezethez, meghatalmazott harmadik fél szolgáltatóhoz vagy projekthez kapcsolódó magánszemélyek esetében: név, e-mail-cím.
  • Szervezetek vezetői esetében: vezetéknév, utónév, felhasználónév, e-mail-cím, az(ok) a szervezet(ek), amely(ek) adatainak kezelésére a kérdéses személy jogosult.
 • Online konzultációs eszköztár
  • Magánszemélyek esetében: vezetéknév, utónév, e-mail-cím, lakhely szerinti ország, születési idő, nem, valamint a kérdéses személy által képviselt szervezet (ha van ilyen).
  • Az online konzultációs eszköztár használatára jogosult szervezetek felhatalmazott képviselői esetében: vezetéknév, utónév, e-mail-cím, valamint az az ország, amelynek adatait a kérdéses személy kezelni jogosult.
 • DiscoverEU
  • A jelentkezni kívánó fiataloknak (csoportos jelentkezés esetén a csoportvezetőknek) a következő alapvető információkat kell megadniuk: vezetéknév, utónév, születési dátum, nem, állampolgárság, e-mail-cím, személyi igazolvány vagy útlevél száma, telefonszám, foglalkozás. A jelentkezőknek továbbá választ kell adniuk egy sor, az utazással kapcsolatos kérdésre, például az utazásuk kívánt időtartamára, hogy ez-e az első alkalom, hogy egy másik uniós országba utaznak, hogy ez-e az első alkalom, hogy szüleik/gondviselőik nélkül utaznak, mit szeretnének tanulni ebből a tapasztalatból, milyen tevékenységeket szeretnének végezni utazásuk során, hogyan finanszíroznák költségeiket, és honnan értesültek a kezdeményezésről.
  • Csoportos jelentkezés esetén a csoport vezetőjének kell megadnia ezeket az információkat. Ezután a csoport többi tagjának is meg kell adnia személyes adatait a portálon a rendszer által generált kód használatával.
  • A kiválasztott jelentkezők e-mail-címét és telefonszámát meg lehet osztani az Európai Bizottság által kiválasztott médiaorgánumokkal, miután a pályázók kifejezetten hozzájárultak ahhoz, hogy a médiaorgánumok kapcsolatba lépjenek velük, valamint az Európai Bizottság képviseleteivel és az Európai Bizottság szóvivői szolgálatával. A médiaorgánumok által felkeresett kérelmezőknek, miután hozzájárultak ahhoz, hogy e-mailben megkeressék őket, tisztában kell lenniük azzal, hogy vonatkoznak rájuk az adott médiaorgánum adatvédelmi nyilatkozatában foglaltak.
  • Az Európai Bizottság megoszthatja a kiválasztott DiscoverEU-pályázók személyes adatait (különösen a nevüket, e-mail-címüket, telefonszámukat, születési dátumukat, országukat) a kommunikációs tevékenységekért felelős szerződéses partnerével, például eseménymeghívó küldése vagy esemény helyszínére való elutazásra szolgáló menetjegy foglalása céljából.

Milyen technikai eszközökkel dolgozzuk fel az Ön adatait?

Az adatgyűjtés és az adatfeldolgozás a Bizottság informatikai szabványai alapján és távközlési infrastruktúrájával valósul meg. Az adatokat központi adatbázis tárolja. (Az adatbázist az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság működteti a Bizottság luxembourgi adatközpontjában.)

Ki férhet hozzá az Ön által megadott információkhoz, és kinek adjuk ki azokat?

 • Információszolgáltatás
  • Nyilvánosan hozzáférhetőek a releváns személyes elérhetőségi adatai azoknak, akiket az Európai Ifjúsági Portál erre felhatalmazott szerkesztői adtak hozzá a portálon megjelentetett cikkekhez, hírekhez, illetve rendezvényekhez, például azért, mert a kérdéses személy az illetékes kapcsolattartó az adott hír vagy rendezvény esetében.
  • Az információkhoz hozzáférnek az Eurodesk Brussels Link, illetve a nemzeti Eurodesk-szervezetek hálózatának munkatársai is.
  • Az Európai Ifjúsági Portál adminisztrátorai számára ugyancsak láthatók ezek az információk.
 • Európai Szolidaritási Testület
  • Nyilvánosan hozzáférhetőek a testület tagjainak részvételével tevékenységek működtetésére engedéllyel rendelkező szervezetek képviselőinek személyes elérhetőségi adatai, ha ezeket az adatokat maga a szervezet adja hozzá saját, az Európai Szolidaritási Testület portálján közzétett profiljához.
  • Mindenki betekintést nyerhet azokba a tartalmakba és bejegyzésekbe, amelyeket a felhasználók hoztak létre, tettek közzé, illetve osztottak meg másokkal a testület regisztrált tagjaként szerzett tapasztalataikról. Ha profiljukhoz feltöltenek avatart, illetve ha megadják tartózkodási helyüket, ezek is nyilvánosan hozzáférhetővé válnak.
  • A testületbe regisztrálók megtekinthetik és kezelhetik személyes adataikat. Ehhez be kell jelentkezniük az Európai Szolidaritási Testület portálján létrehozott felhasználói fiókjukba. Joguk van ahhoz is, hogy fiókjukat bármikor megszüntessék. A testületbe regisztrálók maguk tartoznak felelősséggel saját személyes adataik minőségéért.
  • A testületbe regisztrálók jogosultak továbbá megtekinteni, másokkal megosztani, szerkeszteni, illetve törölni a testületben szerzett tapasztalataikról és az ennek során átélt élményekről szóló saját bejegyzéseiket. Megtekinthetik más regisztrálók bejegyzéseit is, és azokhoz megjegyzéseket fűzhetnek, ezenfelül pedig bejelentést tehetnek, ha megítélésük szerint valamelyik bejegyzés nem felel meg az Európai Ifjúsági Portál használatára vonatkozó feltételeknek.
  • A testületbe regisztrálók avatart tölthetnek fel profiljukhoz, és megadhatják tartózkodási helyüket. Ezeket a későbbiekben módosíthatják és törölhetik is.
  • A testületi tevékenységek működtetésére engedéllyel rendelkező szervezetek által felhatalmazott képviselők hozzáférnek a testületbe regisztrálók személyes adataihoz.
  • A testületbe regisztrálók személyes adatai a testület adminisztrátorai és azon különböző uniós programok adminisztrátorai számára is hozzáférhetők, amelyeken keresztül a felhatalmazott szervezetek az Európai Szolidaritási Testület tevékenységeivel foglalkoznak. Az e programokat nemzeti szinten végrehajtó szervek (nemzeti irodák) csak abból a célból férhetnek hozzá a testületbe regisztrálók adataihoz, hogy felvegyék velük a kapcsolatot a nemzeti rendezvényeken való részvétel céljából.
  • A személyes adatok az Európai Bizottság más olyan szolgálataival is megoszthatók, amelyeknek érdekében állhat a kapcsolatfelvétel a regisztrálókkal.
  • A kiválasztott pályázók személyes adatai az érintettek kifejezett beleegyezését követően megoszthatók az Európai Bizottság által kiválasztott nyomtatott, televíziós vagy rádiós médiaorgánumokkal.
  • A testületbe regisztrálók korlátozott személyes adatai (vezetéknév, utónév, születési idő, lakóhely szerinti ország, állampolgárság, e-mail-cím) megküldhetők az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság által kezelt egyéb olyan eszközökhöz, amelyek a felhatalmazott szervezetek, a nemzeti irodák és a testület adminisztrátorai számára hozzáférhetők.
  • A testületben résztvevők korlátozott személyes adatait (vezetéknév, utónév, születési idő, lakóhely szerinti ország, állampolgárság, e-mail-cím, nem) az Európai Szolidaritási Testületben részt vevők biztosítási fedezetének kezelése céljából megküldjük az Európai Szolidaritási Testülettel együttműködő szerződő félnek.
  • A felhasználók által a testület regisztrált tagjaként szerzett tapasztalataikról és élményeikről létrehozott és közzétett tartalmak és megjegyzések ugyancsak hozzáférhetők a testület adminisztrátorai számára.
 • Szervezetek és lehetőségek adatbázisa
  • Az Erasmus+ keretében akkreditált szervezetekhez, az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjeggyel rendelkező szervezeteihez, más uniós finanszírozású programok keretében tanúsított szervezetekhez vagy engedélyezett harmadik fél szolgáltatókhoz kapcsolódó személyek személyes elérhetőségei és a lehetőségek a nagyközönség számára megtekinthetők.
  • Az Erasmus+ keretében akkreditált szervezetek, az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjeggyel rendelkező szervezetei, más, uniós finanszírozású programok keretében tanúsított szervezetek vagy engedélyezett harmadik fél szolgáltatók meghatalmazott képviselői hozzáférhetnek az adott szervezethez kapcsolódó, illetve annak projektjeiben közreműködő személyek személyes elérhetőségi adataihoz.
 • Online konzultációs eszköztár
  • Az online konzultációs eszköztár felhasználóinak e-mail-címei, demográfiai alapadatai és eszköztárbeli műveletei láthatóak az eszköztár segítségével konzultációk lefolytatására jogosult szervezetek erre felhatalmazott és kiképzett képviselői számára.
  • Az Európai Ifjúsági Portál adminisztrátorai ugyancsak hozzáférnek ezekhez az információkhoz.
 • DiscoverEU
  • A jelentkezők maguk tartoznak felelősséggel saját személyes adataik minőségéért.
  • A jelentkezők személyes adataihoz az Európai Bizottság által felhatalmazott alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá: 1) az utazások foglalását lebonyolító felhatalmazott szerződő fél, 2) az Eurodesk és 3) a kommunikációs tevékenységekért felelős felhatalmazott szerződő fél.
  • A DiscoverEU adminisztrátorai szintén hozzáférnek a jelentkezők személyes adataihoz.
  • A személyes adatok az Európai Bizottság más olyan szolgálataival is megoszthatók, amelyeknek érdekében állhat a kapcsolatfelvétel a regisztrálókkal.
  • A kiválasztott jelentkezők személyes adatai az érintettek kifejezett beleegyezését követően megoszthatók az Európai Bizottság által kiválasztott nyomtatott, televíziós vagy rádiós médiaorgánumokkal.
  • Az Európai Bizottság által kiválasztott jelentkezőkkel az Európai Bizottság kommunikációs tevékenységekért felelős felhatalmazott szerződéses megbízottja e-mailben vagy telefonon veheti fel a kapcsolatot. Adott esetben, és ha a kiválasztott jelentkező beleegyezik, a szerződő fél menetjegyet foglalhat a kiválasztott pályázónak rendezvényen való részvétel céljából. A szerződő fél a legversenyképesebb és legmegfelelőbb harmadik fél fuvarozót választja ki (elsősorban vasúton).
  • A szerződő fél a menetjegyfoglalás céljából megoszthatja a jelentkezőkkel az azonosított utazásszervező kilétét, valamint a harmadik fél fuvarozó online foglalási űrlapjára és alkalmazandó adatvédelmi nyilatkozatára mutató linket. A jegyfoglaláshoz és az online bejelentkezéshez a kérelmezőnek ki kell töltenie a foglalási űrlapokat. Megjegyzendő, hogy az ilyen harmadik fél fuvarozók nem az Európai Bizottság vagy az Európai Bizottság szerződéses megbízottjának ellenőrzése alatt működnek, és e harmadik felek adatvédelmi gyakorlata eltérhet ettől az adatvédelmi nyilatkozattól. Sem az Európai Bizottság, sem a felhatalmazott vállalkozó nem felelős e harmadik felek adatvédelmi gyakorlatáért vagy a kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozatokért. A kiválasztott jelentkezőknek meg kell ismerniük e harmadik felek adatvédelmi nyilatkozatait, amikor hozzájárulnak a fuvarozó honlapján vagy alkalmazásán keresztül történő vásárláshoz vagy foglaláshoz. Azt tanácsoljuk Önnek, hogy olvassa el a fuvarozói harmadik felek adatvédelmi nyilatkozatait, amelyekben részletesebben ismertetik adatvédelmi gyakorlataikat.

A személyes adatokhoz a következők férhetnek hozzá:

 • az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság azon szervezeti egységeinek munkatársai, amelyek az Európai Ifjúsági Portálon elérhető szolgáltatások biztosításáért felelősek,
 • az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság informatikai szervezeti egységének munkatársai,
 • az Európai Bizottság egyéb olyan szervezeti egységeinek munkatársai, amelyek megosztott felelősséggel tartoznak az Európai Ifjúsági Portálon elérhető szolgáltatások biztosításáért.

A személyes adatok szükség esetén közölhetők az alábbiakkal is:

 • az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság belső ellenőrzéssel foglalkozó szervezeti egységének munkatársai,
 • a Belső Ellenőrzési Szolgálat munkatársai,
 • az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) munkatársai.

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

A cikkekben, hírekben és eseményismertetőkben megadott kapcsolattartási e-mail-címeket a rendszer az eredeti tartalommal együtt a közzétételi időszak lezárását követő két éven belül archiválja.

Az Európai Szolidaritási Testület felhasználói fiókjában található személyes adatokat a rendszer három évvel azt követően törli, hogy a kérdéses személy életkora elérte a testületre vonatkozóan meghatározott részvételi jogosultság felső korhatárát. Ez alól kivételt jelenthet az az eset, ha a jövőben létrejön valamilyen hivatalos közösség, mely a felső korhatárt meghaladó életkorú, korábban a testület tagjaként tevékenykedő személyeket fogja össze, vagy ha a felhasználó e-mailben érdeklődését fejezte ki felhasználói fiókja megtartása iránt, vagy a programban való részvétel során uniós finanszírozásban részesült.

Az online konzultációkban részt vevő személyek válaszait, észrevételeit, szavazatait a rendszer két évvel a teljes konzultációs/jelentéstételi/visszajelzési időszak lezárultát követően anonimizálja (gondoskodva arról, hogy a felhasználókat és a válaszokat, észrevételeket, illetve szavazatokat ne lehessen egymáshoz rendelni).

A DiscoverEU kezdeményezés keretében a nem kiválasztott jelentkezők által megadott személyes adatokat két évvel a jelentkezés benyújtásának időpontja után töröljük, kivéve, ha érdeklődésüket fejezték ki aziránt, hogy az Európai Ifjúsági Portál más szolgáltatásaival kapcsolatban tájékoztatást kapjanak, illetve azokban részt vegyenek. Ezt követően személyes adataikat a rendszer anonimizálja és csak statisztikai célból őrzi meg. A DiscoverEU kezdeményezés keretében kiválasztott jelentkezők által megadott személyes adatokat nem töröljük, kivéve, ha a felhasználó jelzi, hogy vissza kíván lépni a „kiválasztott felhasználói” státuszból, és nem részesült a kezdeményezés révén uniós finanszírozásban.

Hogyan férhet hozzá személyes adataihoz, hogyan tudja ellenőrizni azok pontosságát, illetve amennyiben szükséges, hogyan tudja kijavítani azokat?

Önnek jogában áll, hogy a portálon tárolt személyes adataihoz hozzáférjen, és szükség esetén azok helyesbítését kérje. Ehhez az Európai Ifjúsági Portál adatkezelőjéhez kell fordulnia:

az „Ifjúságpolitika” egység vezetője – Rue Joseph II 70, B-1049, Brüsszel, e-mail-cím: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Milyen biztonsági intézkedések biztosítják hogy az Ön adataival ne lehessen visszaélni, illetve azokhoz ne lehessen engedély nélkül hozzáférni?

Az adatvédelemről a Bizottság számos olyan intézkedéssel gondoskodik, amelynek célja, hogy az intézmény elektronikus eszközeinek integritása és titkossága ne sérüljön.

Európai Szolidaritási Testület

A testületbe regisztrálók részvételével tevékenységek működtetésére engedéllyel rendelkező szervezetek ennek az egyedi adatvédelmi nyilatkozatnak az elfogadásával beleegyeznek abba, hogy az Európai Szolidaritási Testület informatikai rendszereit kizárólag abból a célból veszik igénybe, hogy a testület tevékenységeihez regisztrált tagokat keressenek, felvegyék velük a kapcsolatot, és tevékenységi lehetőséget kínáljanak nekik. Ezek a tevékenységek lehetnek az engedéllyel rendelkező szervezetek saját tevékenységei, de lehetnek olyan, más szervezetek által indított tevékenységek is, amelyeket az engedéllyel rendelkező szervezetek hivatalosan képviselnek.
Konkrétan megfogalmazva az engedéllyel rendelkező szervezetek vállalják, hogy olyan technikai és operatív biztonsági intézkedéseket léptetnek életbe, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a regisztrálók személyes adatainak általuk történő kezelésében rejlő kockázatokkal szemben, annak érdekében, hogy:

 •  jogosulatlan személy ne férjen hozzá a személyes adatokat feldolgozó számítógépes rendszerekhez, és különösen a) ne olvashassa le, másolhassa, módosíthassa vagy távolíthassa el jogosulatlanul az adathordozókat, b) ne vihessen be jogosulatlanul adatot, valamint ne közölhesse, módosíthassa vagy törölhesse jogosulatlanul a tárolt személyes adatokat, c) jogosulatlan személy ne használhassa adatátviteli eszközök segítségével az adatfeldolgozó rendszereket;
 • az adatfeldolgozó rendszerek jogosult felhasználói csak azokhoz a személyes adatokhoz férjenek hozzá, amelyekre hozzáférési joguk kiterjed;
 • rögzítésre kerüljön, hogy melyik személyes adatot kivel és mikor közölték;
 • a személyes adatok kezelése a nemzeti jogszabályokban rögzített adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően menjen végbe;
 • a személyes adatok közlése és az adathordozók szállítása során az adatok ne legyenek engedély nélkül olvashatók, másolhatók és törölhetők;
 • a szervezeti struktúra kialakítására az adatvédelmi követelményeknek megfelelően kerüljön sor.

Kihez fordulhat, ha kérdése vagy panasza van a személyes adatok védelmével kapcsolatban?

Ilyen esetben az Európai Ifjúsági Portál adatkezelőjével veheti fel a kapcsolatot: az „Ifjúságpolitika” egység vezetője – Rue Joseph II 70, B-1049, Brüsszel, e-mail-cím: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Kérdéseivel és panaszaival a következő személyekhez is fordulhat:

Jogorvoslat

Probléma esetén az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhat panaszával: http://www.edps.europa.eu.

Hol találhat részletesebb információkat?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője bárki számára hozzáférhető nyilvántartást vezet a személyes adatok kezelésével járó összes műveletről. A nyilvántartás a következő hivatkozáson érhető el: http://ec.europa.eu/dpo-register.

E konkrét adatfeldolgozás a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi felelős nyilvántartásában: DPR-EC-00371.2