Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

Særlig databeskyttelseserklæring – Den Europæiske Ungdomsportal

Særlig databeskyttelseserklæring – Den Europæiske Ungdomsportal

Denne erklæring om databeskyttelse omhandler Den Europæiske Ungdomsportal og dertil knyttede onlinetjenester som f.eks. websites og mobilapps. Da portalen indeholder enkeltpersoners personoplysninger, er offentliggørelse og behandling af data på portalen omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2018/1725 af 23. oktober 2018 (ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001). Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvordan portalen bruger personoplysninger, og hvordan disse data beskyttes. 

Det vigtigste retsgrundlag for behandling af personoplysninger er forordning (EU) 2018/1475 om fastlæggelse af den retlige ramme for det europæiske solidaritetskorps, forordning (EU) nr. 1288/2013 om oprettelse af "Erasmus+"-programmet og Kommissionens afgørelse (C(2019) 1819) vedtaget den 12. marts 2019 om det årlige arbejdsprogram 2019 og den forberedende foranstaltning “DiscoverEU: gratis rejsekort til alle europæere, når de fylder 18 år". 

Ved spørgsmål vedrørende databeskyttelse i forbindelse med initiativet Erasmus+ Virtual Exchange henvises til initiativets egen databeskyttelseserklæring, der kan findes herhttps://europa.eu/youth/erasmusvirtual/erasmus-virtualexchange-privacy-statement_en

Hvad er formålet med indsamling af oplysningerne?

Der er fem vigtige aspekter af Den Europæiske Ungdomsportal, som involverer indsamling og behandling af personoplysninger. Disse er:

 • Information: Udarbejdelse og vedligeholdelse af artikler, arrangementer og nyheder, der er relevante for unge, i tilknytning til EU-strategien for unge.
 • Det europæiske solidaritetskorps: Ungdomsportalen giver unge mulighed for at melde sig ind i korpset, angive, hvilken type aktiviteter de foretrækker at deltage i, og tage kurser for at forberede sig til deltagelse i aktiviteterne. De kan også opslå og dele brugergenereret indhold om deres oplevelser med solidaritetskorpset, f.eks. billeder og tekst, kommentere andres opslag, uploade en avatar for deres profil og manuelt angive deres fysiske placering. Ungdomsportalen giver også bemyndigede organisationer mulighed for at søge i databasen over registrerede i korpset for at finde potentielle frivillige/arbejdstagere til deres aktiviteter, kontakte potentielle deltagere (hvis registranten accepterer at blive kontaktet af organisationen) og tilbyde aktiviteter, som registranterne kan acceptere eller afslå. Endelig kan de udstede et bevis for deres deltagelse, når aktiviteten er afsluttet. Registranter/deltagere i det europæiske solidaritetskorps kan følge en generel onlineuddannelse, der er tilgængelig gennem deres profil i korpset. Registranter/deltagere i korpset, der vil følge uddannelsen, oplyses om databeskyttelseserklæringen for dette system for uddannelsesforvaltning og bliver bedt om at afgive deres samtykke til overførsel af deres oplysninger fra portalen til uddannelsesforvaltningssystemet. Dette system har sin egen databeskyttelseserklæring, som er tilgængelig på websiden.
 • Database over organisationer og muligheder: Denne database omfatter en liste over organisationer akkrediteret under Erasmus+, organisationer i det europæiske solidaritetskorps med et kvalitetsmærke, andre EU-finansieringsprogrammer og bemyndigede tredjepartsudbydere, der tilbyder muligheder for frivilligt arbejde, praktikophold og job for unge. Databasen viser også listen over de muligheder, der er nævnt ovenfor.
 • Værkstøjskassen for onlinehøringer: Fordi det indgår i EU-strategien for unge at inddrage flere unge i det demokratiske liv, har portalen en platform, hvor de kan give deres mening til kende om forskellige emner.
 • DiscoverEU: Ungdomsportalen giver unge (enkeltpersoner) og grupper af unge mulighed for at ansøge om et rejsekort ved at afgive personlige oplysninger om sig selv. De skal også besvare en quiz, et subsidiært spørgsmål og spørgsmål vedrørende rejser (jf. afsnittet "Hvilke personoplysninger indsamler vi gennem Ungdomsportalen?") For grupper af unge skal lederen angive de samme informationer, og derefter genereres der en kode, som benyttes af de andre gruppemedlemmer, når de skal angive deres personoplysninger. Kun fødselsdato, nationalitet og svarene på quizzen samt det subsidiære spørgsmål vil blive brugt ved beslutningen om tildeling. Andre persondata, der indsamles via registreringsformularen, bruges til statistiske formål og som relevant information for den bemyndigede underleverandør, som Europa-Kommissionen udvælger til at sørge for deltagernes rejsereservationer. Der er flere oplysninger om reglerne for DiscoverEU-konkurrencen på Den Europæiske Ungdomsportals side omreglerne for konkurrencen.

Fælles betragtninger:
Den Europæiske Ungdomsportal og dens underportaler er fra tid til anden vært for konkurrencer i forbindelse med nogle af de ovennævnte funktioner, og dette kan kræve afgivelse af personoplysninger. Deltagelse i sådanne konkurrencer er valgfri. mulige deltagere bliver oplyst om brugen af deres personoplysninger, forud for deres indsendelse. 

Ved nogle funktioner kan brugerne kan blive bedt om at logge ind og bekræfte deres identitet, inden de kan bruge disse funktioner. Til det formål kan Ungdomsportalen bruge Europa-Kommissionens identitetsstyringssystem, EU Login. Dette system har sin egen databeskyttelseserklæring

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af Kommissionens forpligtelser med hensyn til overvågning og rapportering som fastsat forordning (EU) nr. 2018/1475 om fastlæggelse af den retlige ramme for det europæiske solidaritetskorps, forordning (EU) nr. 1288/2013 om oprettelse af "Erasmus+"-programmet og Kommissionens afgørelse (C(2019) 1819) vedtaget den 12. marts 2019 om det årlige arbejdsprogram 2019 og den forberedende foranstaltning “DiscoverEU: gratis rejsekort til alle europæere, når de fylder 18 år".

Dataindsamlingen skal bruges til:

 • Information
  • At give offentligheden kontaktoplysninger (i form af navne og/eller e-mailadresser på personer, som har tilknytning til artikler, arrangementer eller nyheder).
  • At give godkendte brugere mulighed for at blive registreret på Ungdomsportalen som forfatter/redaktør og yde teknisk bistand, når det er nødvendigt.
 • Det europæiske solidaritetskorps
  • At give unge mulighed for at melde sig ind i korpset ved at afgive deres grundlæggende personoplysninger og kontaktoplysninger. Derudover at give registranterne i korpset mulighed for at angive yderligere kontaktoplysninger, deres præferencer med hensyn til typer af aktiviteter, de færdigheder og den viden, de kan bidrage til aktiviteterne med, og en kort beskrivelse af deres uddannelse og eventuelle erfaring med job og frivilligt arbejde.
  • At give registranterne mulighed for at modtage e-mails, nyhedsbreve og andre meddelelser fra korpset og andre af Kommissionens og andre aktørers initiativer rettet mod unge samt bidrage til undersøgelser og andre former for indsamling af feedback fra deltagerne. Registranterne kan angive, hvilke former for meddelelser, de ønsker at modtage.
  • At give korpset mulighed for at tilbyde kurser til registranterne.
  • At give registranterne mulighed for at give feedback om tjenester og processer.
  • At give registranterne mulighed for at kommunikere med hinanden gennem korpsets fællesskabsbyggende funktioner. De kan bl.a. opslå egne indlæg om deres oplevelser med solidaritetskorpset og se og kommentere de andre registranters opslag, dele deres egne opslag på sociale medier og søge og/eller ansøge om aktiviteter. De kan også indberette opslag, de anser for problematiske, til korpsets administratorer. Disse opslag skal overholde Den Europæiske Ungdomsportals vilkår for brug, som findes online. Endelig kan de uploade en avatar for deres profil og angive deres fysiske placering.
  • At give bemyndigede repræsentanter for organisationer med tilladelse til at gennemføre aktiviteter med korpset mulighed for at søge i databasen over registranter af korpset og benytte de personoplysninger og præferencer, som medlemmerne har oplyst, til at finde potentielle frivillige/arbejdstagere til solidaritetskorpsaktiviteter.
  • At give disse godkendte repræsentanter mulighed for at komme i kontakt med udvalgte kandidater, hvis den registrerede kandidat accepterer at blive kontaktet af organisationen.
  • At give disse godkendte repræsentanter mulighed for at tilbyde korpsets registrerede kandidater konkrete aktiviteter og forvalte de tilbud, der er givet.
  • At give korpsets administratorer mulighed for at administrere databasen over registranter i korpset og hjælpe registranterne.
  • At give korpsets administratorer mulighed for at administrere korpsets aktiviteter og processer for søgning/matchning samt hjælpe godkendte repræsentanter for organisationer med tilladelse til at gennemføre aktiviteter med korpset.
  • At give korpsets administratorer og betroede tredjeparter mulighed for at sende information og meddelelser om korpset og relaterede aktiviteter til korpsets registranter og godkendte repræsentanter for forskellige organisationer.
  • At give korpsets administratorer mulighed for at analysere data om registranterne og deres feedback.
  • At give korpsets administratorer mulighed for at gennemse opslag og kommentarer, der er indsendt eller indberettet af registranterne, og tage de fornødne skridt, hvis de ikke overholder vilkårene for brug af Den Europæiske Ungdomsportal.
 • Database over organisationer og tilbud
  • At stille kontaktoplysninger (i form af navne og/eller e-mailadresser på personer med tilknytning til organisationer akkrediteret under Erasmus+, organisationer i det europæiske solidaritetskorps med et kvalitetsmærke, andre organisationer certificeret under EU-finansieringsprogrammer eller bemyndigede tredjepartsudbydere og deres tilbud) til rådighed for medlemmer af offentligheden.
  • At give organisationer akkrediteret under Erasmus+, organisationer i det europæiske solidaritetskorps med et kvalitetsmærke, andre organisationer certificeret under EU-finansieringsprogrammer eller bemyndigede tredjepartsudbydere mulighed for at administrere de offentliggjorte kontaktoplysninger om deres organisationer.
  • At give organisationer akkrediteret under Erasmus+, organisationer i det europæiske solidaritetskorps med et kvalitetsmærke, andre organisationer certificeret under EU-finansieringsprogrammer eller bemyndigede tredjepartsudbydere mulighed for at annoncere deres tilbud til potentielle kandidater og give unge mulighed for at komme i kontakt med disse organisationer.
  • At give Ungdomsportalens administratorer mulighed for at yde teknisk bistand, når det er nødvendigt.
 • Værkstøjskassen for onlinehøringer
  • At give brugere mulighed for at modtage opdateringer pr. e-mail om de høringer, de har deltaget i.
  • At muliggøre overvågning og statistisk analyse af værktøjskassen for onlinehøringer.
  • At give Ungdomsportalens administratorer mulighed for at yde teknisk bistand, når det er nødvendigt, til de organisationer, der står for høringerne.
 • DiscoverEU
  • At give unge mulighed for at ansøge om initiativet ved at afgive deres grundlæggende personoplysninger, kontaktoplysninger og yderligere oplysninger vedrørende rejser (jf. afsnittet "Hvilke personoplysninger indsamler vi gennem Ungdomsportalen?")
  • At give ansøgerne mulighed for at modtage e-mail og andre meddelelser om andre af Kommissionens og andre aktørers initiativer rettet mod unge samt undersøgelser og andre former for indsamling af feedback fra ansøgerne, modtage yderligere kommunikation, kampagnemateriale, invitationer til arrangementer om EU og ikke-EU-initiativer, efter at ansøgerne har afgivet deres respektive udtrykkelige samtykke til Kommissionen og dens bemyndigede kontrahenter til at kontakte dem.
  • At give DiscoverEU-administratorer og de bemyndigede kontrahenter mulighed for at kontakte udvalgte ansøgere og ansøgere på reserveliste via e-mail eller telefonisk.
  • At give nyhedsmedier, TV- eller radiokanaler udvalgt af Kommissionen mulighed for at kontakte udvalgte ansøgere efter deres udtrykkelige samtykke til at blive kontaktet.
  • At give den bemyndigede kontrahent mulighed for at tilbyde hver af de udvalgte ansøgere et rejsekort.
  • At give administratorerne af DiscoverEU adgang til de oplysninger om ansøgerne, som opbevares online, og dermed mulighed for at foretage udvælgelsen af ansøgerne og hjælpe dem i det videre forløb – dvs. support på andet niveau. Den indledende hjælp – support på første niveau – varetages af Eurodesk-netværket.
  • At administratorerne af DiscoverEU mulighed for at analysere data om ansøgerne og feedback fra ansøgerne.

Kommissionen og de ansvarlige organisationer vil ikke bruge de indsamlede personoplysninger til andre formål end dem, der er beskrevet ovenfor.

Hvilke personoplysninger indsamler vi på Den Europæiske Ungdomsportal?

 • Information
  • For individuelle medlemmer af offentligheden, der har relation til en artikel, et arrangement eller en nyhed: navn og e-mailadresse.
  • For medarbejdere ved Eurodesk Brussels Link eller netværket af nationale Eurodesk-organisationer: fornavn, efternavn, e-mailadresse og land, som den pågældende har tilladelse til at forvalte indhold for.
 • Det europæiske solidaritetskorps
  • Individuelle medlemmer af offentligheden, som vælger at melde sig ind i solidaritetskorpset, skal angive følgende: fornavn, efternavn, fødselsdato, køn, lovligt opholdsland, nationalitet, e-mailadresse, foretrukket kontaktsprog, typer af aktiviteter, vedkommende har interesse i, forudgående viden og erfaring samt accept af korpsets formålserklæring og principper.
  • Efter indmeldelse kan deltagerne også frivilligt angive følgende om sig selv: postadresse, telefonnumre, kort beskrivelse af deres uddannelse og beskæftigelse, tidligere erfaring med frivilligt arbejde, sprogfærdigheder, omfanget af deres rådighed for aktiviteter med korpset, motivation for deltagelse som frivillig i aktiviteter med korpset, motivation for at arbejde på aktiviteter med korpset, lande, de ønsker at være frivillige/arbejdstagere i, ønskede arbejdsområder, eventuelle yderligere oplysninger, ønske om at modtage e-mails, nyhedsbreve, meddelelser og andre former for kommunikation fra solidaritetskorpset.
  • De kan også uploade et CV i form af et dokument, men de skal være opmærksomme på, at al information i CV’et, herunder kontaktoplysninger og eventuelle følsomme personoplysninger, er tilgængelige for repræsentanterne for de organisationer, der er godkendt til at drive aktiviteter med korpset, og at repræsentanterne kan bruge informationerne som led i udvælgelsen af deltagere til deres aktiviteter.
  • De kan også opslå egne indlæg om deres oplevelser med solidaritetskorpset og kommentere de andre registranters opslag. Disse opslag skal overholde Den Europæiske Ungdomsportals vilkår for brug.
  • De kan også uploade en avatar til deres profil, angive deres aktuelle placering og søge og ansøge om aktiviteter.
  • Det europæiske solidaritetskorps fungerer som en platform, hvor organisationer og enkeltpersoner kan finde hinanden, og Generaldirektoratet for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur foretager ingen vurdering af de registreredes personlige forhold.
  • Godkendte repræsentanter for organisationer med tilladelse til at gennemføre aktiviteter med solidaritetskorpset skal angive følgende: fornavn, efternavn, brugernavn, e-mailadresse og organisation(er), som de er bemyndiget til at forvalte samt accept af korpsets formålserklæring og principper.
 • Database over organisationer og tilbud
  • Individuelle medlemmer af offentligheden med tilknytning til organisationer akkrediteret under Erasmus+, organisationer i det europæiske solidaritetskorps med et kvalitetsmærke, andre organisationer certificeret under EU-finansieringsprogrammer eller bemyndigede tredjepartsudbydere eller et projekt: navn og e-mailadresse.
  • Ledere af organisationer: fornavn, efternavn, brugernavn, e-mailadresse og organisation(er), som de er bemyndiget til at forvalte.
 • Værkstøjskassen for onlinehøringer
  • Individuelle medlemmer af offentligheden skal angive: fornavn, efternavn, e-mailadresse, bopælsland, fødselsdato, køn og den organisation, som de repræsenterer (hvis relevant).
  • Godkendte repræsentanter for organisationer med tilladelse til at anvende værktøjskassen skal angive: fornavn, efternavn, e-mailadresse og det land, som de er bemyndiget til at forvalte.
 • DiscoverEU
  • Individuelle medlemmer og gruppeledere, som ansøger om DiscoverEU's rejsekort, skal angive følgende grundlæggende oplysninger: fornavn, efternavn, fødselsdato, køn, nationalitet, e-mailadresse, ID- eller pasnummer, telefonnummer, stillingsbetegnelse. Ansøgere skal også besvare en række spørgsmål vedrørende rejser, for eksempel deres ønskede rejseperiode, om det er første gang, de rejser til et andet EU-land, om det er første gang, de rejser uden deres forældre eller plejepersoner, hvad de ønsker at lære af denne oplevelse, hvilke aktiviteter de gerne vil deltage i på deres rejse, hvordan de vil finansiere deres omkostninger, og hvordan de fandt frem til initiativet.
  • Hvis der er tale om en gruppeansøgning, skal lederen af gruppen angive disse data for sig selv, hvorefter der genereres en kode, som de øvrige medlemmer af gruppen skal bruge til at angive deres personlige oplysninger.
  • De valgte ansøgeres e-mailadresse og telefonnummer kan deles med mediekanaler valgt af Kommissionen efter ansøgernes udtrykkelige samtykke til at blive kontaktet af disse medier og med repræsentanter for Kommissionen og Kommissionens talsmandstjeneste. Når ansøgerne er blevet kontaktet af medierne og har afgivet samtykke til at oplyse deres e-mailadresse, skal de være opmærksomme på, at de er underlagt den pågældende medieudbyders databeskyttelseserklæring.
  • Kommissionen kan dele udvalgte DiscoverEU-ansøgeres personoplysninger (navnlig navn, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, land) med sin bemyndigede kontrahent med ansvar for kommunikationsaktiviteter, for eksempel med henblik på at sende invitationer til arrangementer eller booke en rejsebillet til deltagelsen i en begivenhed.

Hvilke tekniske midler anvender vi til behandling af dine oplysninger?

Indsamling og behandling af oplysninger sker efter Kommissionens IT-standarder og ved hjælp af dens telekommunikationsinfrastruktur. Dataene lagres i en central database (der forvaltes af GD for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur og befinder sig i Kommissionens datacenter i Luxembourg).

Hvem har adgang til personoplysningerne, og hvem videregives de til?

 • Information
  • Offentligheden kan se de relevante personlige kontaktoplysninger på enhver person, som tilføjes af godkendte redaktører af Ungdomsportalen til artikler, nyheder og arrangementer, f.eks. officielle kontaktpersoner for et arrangement eller en nyhedsartikel.
  • Disse oplysninger er også tilgængelige for medarbejdere i Eurodesk Brussels Link og netværket af nationale Eurodesk-organisationer.
  • Ungdomsportalens administratorer har også adgang til disse oplysninger.
 • Det europæiske solidaritetskorps
  • Offentligheden kan se personlige kontaktoplysninger for repræsentanter for organisationer med tilladelse til at gennemføre aktiviteter med korpset, hvis organisationerne selv tilføjer disse oplysninger til deres profil, der offentliggøres på korpsets portal.
  • Offentligheden kan desuden se brugernes opslag om deres oplevelser med solidaritetskorpset og kommentarer, som registranterne har slået op og delt, samt deltagernes avatar og fysiske placering, hvis disse er angivet.
  • Registranterne kan se og opdatere deres personoplysninger ved at logge på deres konto på det europæiske solidaritetskorps’ portal. De har ret til slette deres konto når som helst. Registranterne har ansvaret for nøjagtigheden af deres egne oplysninger.
  • Registranterne kan også se, dele, redigere og slette deres opslag om oplevelser med solidaritetskorpset. De kan desuden se og kommentere andre registranters opslag og indberette opslag til korpsets administratorer, hvis de mener, de ikke overholder vilkårene for brug af portalen.
  • Registranterne kan uploade, ændre og slette deres avatar og fysiske placering.
  • Personoplysninger om registranter i korpset er tilgængelige for godkendte repræsentanter for organisationer med tilladelse til at gennemføre aktiviteter med korpset.
  • Personoplysninger om registranter i korpset er også tilgængelige for korpsets administratorer af de forskellige EU-programmer, gennem hvilke bemyndigede organisationer tilbyder aktiviteter i det europæiske solidaritetskorps. De organer, der gennemfører disse programmer på nationalt plan (nationale agenturer) har adgang til oplysningerne om korpsets registranter med henblik på at kunne kontakte dem om deltagelse i nationale arrangementer.
  • Personoplysninger kan deles med andre af Kommissionens tjenester, der kunne have interesse i at kontakte registranterne.
  • Personoplysningerne vedrørende de valgte kandidater kan deles med nyhedsmedier, TV- eller radiokanaler udvalgt af Kommissionen efter ansøgernes udtrykkelige samtykke.
  • Begrænsede personoplysninger om korpsets registranter (fornavn, efternavn, bopælsland, nationalitet, e-mailadresse) kan blive videregivet til andre værktøjer, der forvaltes af Generaldirektoratet for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur, og som er tilgængelige for bemyndigede organisationer, nationale agenturer og korpsets administratorer.
  • Begrænsede personoplysninger om korpsets registranter (fornavn, efternavn, fødselsdato, bopælsland, nationalitet, e-mailadresse, køn) vil blive videregivet til det europæiske solidaritetskorps' kontrahent med henblik på administration af forsikringsdækningen for korpsets deltagere.
  • Brugernes indlæg og de kommentarer om oplevelser med solidaritetskorpset, som registranterne slår op, er også tilgængelige for korpsets administratorer.
 • Database over organisationer og tilbud
  • Kontaktoplysninger for personer knyttet til organisationer akkrediteret under Erasmus+, organisationer i det europæiske solidaritetskorps med et kvalitetsmærke, andre organisationer certificeret under EU-finansieringsprogrammer eller bemyndigede tredjepartsudbydere samt tilbuddene er synlige for offentligheden.
  • De bemyndigede repræsentanter for en organisation akkrediteret under Erasmus+, organisationer i det europæiske solidaritetskorps med et kvalitetsmærke, andre organisationer certificeret under EU-finansieringsprogrammer eller bemyndigede tredjepartsudbydere har adgang til kontaktoplysningerne for personer, der er knyttet til den pågældende organisation og dets projekter.
 • Værkstøjskassen for onlinehøringer
  • E-mailadresser og generelle demografiske data for brugerne af værktøjskassen og deres aktiviteter er synlige for godkendte repræsentanter for organisationer, som har tilladelse til at gennemføre høringer gennem værktøjskassen, og som er uddannet i at administrere høringer.
  • Ungdomsportalens administratorer har også adgang til disse oplysninger.
 • DiscoverEU
  • Ansøgeren har ansvaret for kvaliteten af sine egne oplysninger.
  • Ansøgernes personlige oplysninger er tilgængelige for følgende behandlere bemyndigede af Kommissionen: 1) den bemyndigede kontrahent, der varetager rejsebestillinger, 2) Eurodesks, 3) den bemyndigede kontrahent, der er ansvarlig for kommunikationsaktiviteterne.
  • Ansøgernes personoplysninger er tilgængelige for administratorerne af DiscoverEU.
  • Personoplysninger kan deles med andre af Kommissionens tjenester, der kunne have interesse i at kontakte registranterne.
  • Personoplysningerne vedrørende de valgte ansøgere kan deles med nyhedsmedier, TV- eller radiokanaler udvalgt af Kommissionen efter ansøgernes udtrykkelige samtykke.
  • Ansøgere, der vælges af Kommissionen, kan blive kontaktet via e-mail eller telefon af Kommissionens bemyndigede kontrahent med ansvar for kommunikationsaktiviteter. Hvis relevant, og såfremt den valgte ansøger giver samtykke hertil, kan kontrahenten booke en rejsebillet for den valgte ansøger til deltagelse i et arrangement. Kontrahenten vælger de meste konkurrencedygtige og passende tredjepartstransportoperatører (fortrinsvis jernbaneselskaber).
  • Med henblik på booking af rejsebilletter kan kontrahenten dele oplysninger om den identificerede rejsearrangør med ansøgerne og linke til dennes onlinereservationsformularer hos den pågældende tredjepartstransportoperatør samt deres gældende databeskyttelseserklæring. Ansøgerne skal udfylde disse formularer for at booke billetter og foretage check-in online. Bemærk, at sådanne tredjepartstransportoperatører ikke opererer under Kommissionens eller Kommissionens bemyndigede kontrahents kontrol, og at disse tredjeparters databeskyttelsespraksis kan afvige fra denne databeskyttelseserklæring. Hverken Kommissionen eller den bemyndigede kontrahent er ansvarlig for disse tredjeparters databeskyttelsespraksis eller deres databeskyttelseserklæringer. Udvalgte ansøgere skal gøre sig bekendt med disse tredjeparters databeskyttelseserklæringer, når de samtykker til køb eller bookinger via transportoperatørens website eller ansøgningsformular. Vi opfordrer til at læse tredjepartstransportoperatørernes databeskyttelseserklæringer for at opnå kendskab til deres respektive databeskyttelsespraksisser.

Personoplysninger vil være tilgængelige for:

 • Ansatte i GD for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur med ansvar for implementeringen af tjenester gennem Ungdomsportalen.
 • Ansatte i GD for Uddannelse, Unge, Idræt og Kulturs IT-afdeling.
 • Ansatte i andre kompetente afdelinger i Europa-Kommissionen, som er medansvarlige for implementeringen af tjenester gennem Ungdomsportalen.

Personoplysninger kan om nødvendigt også videregives til:

 • Ansatte i GD for Uddannelse, Unge, Idræt og Kulturs interne revisionsfunktion.
 • Ansatte i GD for Den Interne Revisionstjeneste.
 • Ansatte i OLAF (Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig).

Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne?

E-mailadresser, som ledsager artikler, nyheder og arrangementer arkiveres sammen med det oprindelige indhold senest to år efter, at indholdet er blevet fjernet.

Personoplysninger i brugerkonti hos det europæiske solidaritetskorps slettes tre år efter, at en deltager når den øvre aldersgrænse for deltagelse i korpset, medmindre brugeren har indvilliget i at deltage i ordninger for tidligere medlemmer, som eventuelt vil eksistere til den tid, har udtrykt interesse via e-mail i at opretholde brugerkontoen eller har draget fordel af EU-finansiering ved deltagelse i programmet.

Besvarelser af onlinehøringer anonymiseres (dvs. at forbindelsen mellem brugeren og besvarelsen/afstemningen fjernes) senest to år efter, at hele hørings-, rapporterings- og feedbackprocessen er afsluttet.

Personoplysninger indeholdt i ikke-udvalgte brugeransøgninger til DiscoverEU vil blive slettet to år efter ansøgningens indsendelse, medmindre ansøgerne har udtrykt interesse i at blive informeret om/involveret i andre tjenester gennem Ungdomsportalen. Efter dette tidspunkt vil deres personoplysninger blive gjort anonyme og vil kun blive opbevaret til statistiske formål. Personoplysninger indeholdt i udvalgte brugeransøgninger til DiscoverEU slettes ikke, medmindre brugeren har udtrykt interesse i at trække sin status som "valgt bruger" tilbage og ikke har draget fordel af EU-finansiering ved deltagelse i programmet.

Hvordan kan du se dine oplysninger, kontrollere, at de er korrekte, og eventuelt få dem rettet?

Du har ret til at få adgang til dine gemte personoplysninger og eventuelt bede om at få dem rettet. Det gør du ved at kontakte den dataansvarlige for Den Europiske Ungdomsportal:

Kontorchefen for "Ungdomspolitik", Rue Joseph II 70, B-1049, Bruxelles, Belgien, e-mail: EAC-EYP@ec.europa.eu

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger træffes der for at beskytte oplysningerne mod eventuel misbrug eller uberettiget adgang?

Oplysningerne opbevares i Kommissionen på en sikker måde og er omfattet af de mange foranstaltninger, som Kommissionen har indført for at beskytte integriteten og fortroligheden af institutionernes elektroniske aktiver.

Det europæiske solidaritetskorps

Når en bemyndiget organisation accepterer denne særlige databeskyttelseserklæring, accepterer den udelukkende at bruge det europæiske solidaritetskorps’ IT-systemer til at søge efter registranter til aktiviteter med solidaritetskorpset og tilbyde dem deltagelse i aktiviteter. Aktiviteterne kan gennemføres af organisationen selv eller af en anden organisation, som den bemyndigede organisation officielt repræsenterer.
Konkret forpligter den bemyndigede organisation sig til at træffe tekniske og driftsmæssige sikkerhedsforanstaltninger for at begrænse den risiko, der er forbundet med organisationernes behandling af registranternes personlige oplysninger, med henblik på at:

 •  forhindre enhver ikke-bemyndiget person i at få adgang til computersystemer, der behandler personoplysninger, navnlig ved a) uautoriseret læsning, kopiering, ændring eller fjernelse af lagermedier, b) uautoriseret indlæsning af oplysninger samt uautoriseret videregivelse, ændring eller sletning af lagrede personoplysninger, c) ikke-bemyndigede personers brug af databehandlingssystemer ved hjælp af dataoverførselsfaciliteter
 • sikre, at autoriserede brugere af et databehandlingssystem kun får adgang til de personoplysninger, som deres ret til adgang vedrører
 • registrere, hvilke personoplysninger der er blevet videregivet, hvornår og til hvem
 • sikre, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med de bestemmelser om databeskyttelse, der er fastsat i den nationale lovgivning
 • sikre, at personoplysninger under videregivelse eller under transport af lagermedier ikke kan læses, kopieres eller slettes uden autorisation
 • indrette organisationsstrukturen på en sådan måde, at den overholder kravene til databeskyttelse.

Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål eller vil klage?

Du skal kontakte Den Europæiske Ungdomsportals dataansvarlige: Kontorchefen for "Ungdomspolitik", Rue Joseph II 70, B-1049, Bruxelles, Belgien, e-mail: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Hvis du har andre spørgsmål eller klager, kan du kontakte:

Regres

Klager i forbindelse med tvister kan indgives til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) http://www.edps.europa.eu

Hvor finder du nærmere oplysninger?

Kommissionens databeskyttelsesansvarlige fører et register over alle sager vedrørende behandling af personoplysninger. Du kan få adgang til dette register via følgende link: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med EU's ETS-register er anmeldt til den databeskyttelsesansvarlige under følgende referencenummer: DPR-EC-00371.2