Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Głos przeciwko bezpłatnym stażom

unpaid internships
photo: Sarah Benke
Europejskie Forum Młodzieży i Youth Intergroup rozpoczęło kampanię na rzecz uczciwych staży. Młodzi ludzie chcą zakazania bezpłatnych praktyk w instytucjach Unii Europejskiej.

Rok temu stedentka z Czech, Zuzana rozpoczęła staż z oczekiwaniem zdobycia doświadczenia zawodowego przydatnego w karierze. Okazało się, że jej głównym zadaniem było parzenie kawy dla przełożonych. Czuła się wykorzystana jako tania siła robocza i dziś opisuje to doświadczenie jako depresyjne. Rok później 23 letnia Zuzana Vaněčková wygłosiła emocjonalne przemówienie w Parlamencie Europejskim na ten temat. W ten sposób wystartowała "Kampania na rzecz uczciwych staży", w którą Zuzana jest zaangażowana. 

 

W kampanii główny nacisk położony jest na podstawowe prawa pracy i wynagrodzenie dla stażysty oraz wartościowe doświadczenie zawodowe. W manifeście, który w pierwszej kolejności podpisało dziewięciu członków Parlamentu Europejskiego, domagają się by Parlament Europejski opłacał stażystów, ustalił maksymalny czas stażu nie przekraczający 12 miesięcy i zaproponował porozumienie dotyczące zakresu nauki.

 

Współprzewodnicząca Youth Intergroup, Terry Reintke, skomentowała, że kampania #fairinternships stwarza możliwość sformuowania poważnego przesłania przeciwko normalizacji bezpłatnych staży. "Niektórzy praktykanci pracują w nieznośnych warunkach i tylko niektórzy mogą sobie pozwolić na długoterminowe, bezpłatne staże, a to tylko zwiększa nierówności społeczne" - podkreślała. 

 

Według badania, w którym wzięło udział 233 młodych odbywających staż w Parlamencie Europejskim, wynagrodzenie otrzymują pracujący dla ugrupowań politycznych, ale 8 proc. pracujących dla członka Parlamentu Europejskiego nie dostaje żadnego wynagrodzenia, a 3 proc. otrzymywało mniej niż 300 euro; 12 proc. dostało między 300-600 euro; 32 proc. - 600 -1 000 euro; 44 proc. więcej niż 1 000 euro. W 2013 r. wskaźnik bezpłatnych staży utrzymywał się na poziomie 17 proc., więc poprawa jest zauważalna. 

 

Biorąc pod uwagę szerszy rynek pracy, staże w indtytucjach Unii Europejskiej zazwyczaj oferują niezłe warunki. Employers Guide to Quality Internships został stworzony przez Forum Młodych przy wsparciu Komisji Europejskiej i Europejskiej Fundacji Młodych Rady Europy.

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny gościł Międzynarodową Organizację Pracy w 2012 r. gdzie European Quality Charter on Internships and Apprenticeships został zaprezentowany przez Europejskie Forum Młodzieży. Europejscy Partnerzy Społeczni (EU Social Partners) zobowiązali się do tworzenia wartościowych szkoleń, staży i praktyk. Na stronie eurodesk można znaleźć bogatą ofertę. 

 

"Instytucje nadały ton szerszemu rynkowi pracy" - powiedział Bryan Watkins z Global Intern Coalition, ruchu, który zrzesza inne tego rodzaju inicjatywy z całego świata i który zorganizował Globalny Strajk Stażystów. 

 

Jedna z organizacji europejskich, European External Action Service była przedmiotem dochodzenia, ponieważ Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich doniosł, że EEAS zatrudniał bez wynagrodzenia 800 osób na całym świecie. 

 

W całej Europie, rocznie 4,5 mln studentów i absolwentów podejmuje staże, 59 proc. z nich jest bezpłatnych. Możesz sobie wyobrazić bazę danych, w której znajdziesz informacje o tym jak dana instytucja traktuje swoich stażystów? Taki pomysł ma Interns Go Pro. Współtwórca, Regis Pradal wyjaśnia, że wkrótce ranking zostanie opublikowany i instytucje będą mogły zdobyć  European Label for Quality Internships. Uniwersytety, NGO, partnerzy w zatrudnieniu, media, młodzi ludzie i pracodawcy są zaproszeni do włączenia się do tej inicjatywy w celu stworzenia przejrzystych zasad zatrudnienia młodych. 

Opublikowane: pt., 30/06/2017 - 13:09


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie