Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Deklaracja Pokolenia Erasmus+

Przedstawiciele pokolenia Erasmus+ zaprezentowali europejskim decydentom 30 propozycji dotyczących przyszłości programu Erasmus+. Zdaniem młodych należy przede wszystkim uprościć procedury aplikacyjne i objąć zasięgiem programu jeszcze więc

Sygnetariusze Deklaracji Pokolenia Erasmus+ chcą, aby po 2020 roku projekty realizowane w ramach programu skierowane były w szczególności do najbardziej potrzebujących obywateli państw członkowskich, a jego efekty sięgały nawet poza granice Europy. Młodzi proponują m.in., aby część środków przeznaczyć na działania mające na celu promowanie współpracy starego kontynentu z resztą świata.

Sformułowane przez nich propozycje dotyczą sześciu obszarów:

problemów społecznych w Europie;
wyrównywania szans obywateli pochodzących z najuboższych krajów wspólnoty;
zaangażowania obywatelskiego;
podnoszenia kwalifikacji pracowników;
wyzwań globalnych;
upraszczania procedur formalnych.
Deklaracja Pokolenia Erasmus+ powstała na podstawie pomysłów zgłaszanych przez uczestników projektów finansowanych ze środków programu za pośrednictwem platformy Erasmus+ Generation Online Meeting Point. Dokument został przedstawiony europejskim decydentom 30 listopada 2017 roku podczas uroczystości zamykającej kampanię “From Erasmus to Erasmus+. A story of  30 years”.

Dokument można pobrać ze stron Komisji Europejskiej.

Opublikowane: wt., 30/01/2018 - 19:12


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie