Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Staże w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)

Program Praktyk w OBWE to okazja to rozwijania umiejętności i możliwość zdobycia doświadczenia. Praktyki zwiększają szansę na zdobycie zatrudnienia i zapewniają doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym.

OBWE oferuje praktyki w następujących biurach OBWE:
- Biuro Sekretarza Generalnego (Wiedeń)
- Jednostka do Zwalczania Handlu Żywym Towarem (Wiedeń)
- Jednostka do Strategicznych Działań Policji (Wiedeń)
- Jednostka do Działań Przeciwko Terroryzmowi (Wiedeń)
- Biuro Koordynatora OBWE ds. Ekonomii i Środowiska (Wiedeń)
- Centrum Zapobiegania Konfliktom (Wiedeń)
- Departament Zarządzania i Finansów (Wiedeń)
- Departament Zasobów Ludzkich (Wiedeń)
- Centrum Dokumentacji OBWE (Praga)
- Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODHIR; Warszawa)
- Biuro Wysokiego Komisarza ds. Mniejszości Narodowych (Haga)

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Oferty pojawiają się przez cały rok w miarę zgłoszenia zapotrzebowania przez poszczególne Departamenty. Praktyki trwają od dwóch do sześciu miesięcy.

 

Praktykanci mogą również pracować w misjach OBWE w Albanii, Armenii (Erewań), Bośni i Hercegowinie, Gruzji, Kosowie, Serbii i Czarnogórze oraz na Ukrainie.
 

Osoby uprawnione do ubiegania się o staż w OBWE:

  • Studenci ostatniego roku studiów dyplomowych lub podyplomowych lub niedawni absolwenci tych studiów
  • Obywatele państw członkowskich OBWE lub państw mających status współpracujących partnerów OBWE

 

Ubiegający się o staż w OBWE powinni dobrze posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie oraz umieć obsługiwać komputer. Górna granica wieku wynosi 30 lat. Stażyści nie otrzymują wynagrodzenia.
 

Podania należy wysyłać bezpośrednio do wybranych biur. Lista krajów członkowskich OBWE znajduje się pod adresem: http://www.osce.org/who/83

Opublikowane: śr., 15/05/2013 - 13:52


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie