Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla 1961-1980

fot. Tamorlan (CC BY 3.0)
W latach 1961-1980 za swoje dokonania nagrodę tą otrzymał między innymi Martin Luther King i organizacja Amnesty International.

Martin Luther King Junior

fot. domena publiczna

 

Baptystyczny pastor, działający na rzecz równouprawnienia i zniesienia dyskryminacji rasowej, otrzymał nagrodę Nobla w 1964r. Martin Luther King odczuwał skutki dyskryminacji rasowej. Nie mógł się pogodzić z prześladowaniami więc angażował się w walkę o równouprawnienie i prawa obywatelskie dla wszystkich.

Nie zgadzał się na tworzenie gett mieszkaniowych, dyskryminację w szkołach i publicznych środkach transportu. Jego wzorem postępowania był Mahatma Gandhi, od którego przejął walkę bez przemocy i danie ludziom wolnego wyboru.

 

Luther King był przywódcą i uczestnikiem wielu słynnych demonstracji i marszów. Jednym z największych był marsz na Waszyngton, którego celem była walka o pełnię praw obywatelskich dla czarnoskórych, a następnie pokojowy przemarsz pod Muzeum Lincolna. Martin Luther uczestniczył również w bojkocie autobusów w Montgomery, co doprowadziło do utworzenia przez niego organizacji Southem Christian Leadership Conference.

 

Amnesty International/Sean MacBride

fot. Bogaerts, Rob / Anefo (CC BY-SA 3.0 nl)

 

Amnesty International to międzynarodowa organizacja pozarządowa, która pokojowo działa na rzecz praw człowieka poprzez pisanie listów do rządów krajów łamiących prawa, publiczne apele o tych naruszeniach, a także pomoc finansową i prawną osobom pokrzywdzonym. Nagrodę Nobla zdobyła w roku 1977.

 

Jej współzałożycielem i przewodniczącym był Sean MacBride, który również otrzymał nagrodę Nobla w 1974r. za walkę o prawa człowieka i przeciwko niesprawiedliwości. Amnesty International dział niezależnie od rządów. Nie przyjmuje od państw żadnej pomoc finansowej czy prawnej, wszystkie pieniądze są zdobywane ze składek członkowskich lub od osób prywatnych. W swoich działaniach jest ona obiektywna, chociaż posądzano ją propagowanie idei Zachodu.

 

Organizacja ta ma na swoim koncie wiele misji i kampanii w obronie praw człowieka. Była również organizatorką pierwszej światowej akcji przeciwko karze śmierci i dąży do tego, by prawa spisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka były przestrzegane. Organizowane są również „Pilne akcje”, które polegają na pisaniu listów – apeli do rządu danego kraju w którym mieszkają represjonowane osoby. Amnesty International w swoich kampaniach społecznych na przestrzeni lat pozostaje taka sama – kreatywna i szokująca.

 

Aleksandra Raducha