Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla w latach 1921-1940

Lata 1921-1940 to czas ogromnych zmian i wprowadzania nowego porządku po I wojnie światowej. Wielu ludzi działało na rzecz pokoju na świecie. W ciągu 19 lat Pokojową Nagrodę Nobla wręczono 19 razy, jednak, nie była ona przyznawana co roku.

Jane Addams

W roku 1931 roku Pokojową Nagrodę Nobla otrzymała Jane Addams, przewodnicząca Międzynarodowej Ligi Kobiet na rzecz Pokoju i Wolności. Jest ona absolutną rekordzistką jeśli chodzi o ilość nominacji do tej nagrody – od 1916 do 1931 roku została nominowana aż 91 razy! Dodatkowo to druga kobieta w historii, która otrzymała to wyróżnienie.

Jako pierwsza otrzymała doktorat honoris causa uniwersytetu Yale. Zajmowała się walką o prawa kobiet, była jedną z przywódczyń ruchu feministek. Opowiadała się za zakończeniem I wojny światowej poprzez mediację, a także była zdeklarowaną pacyfistką.

 

Carl von Ossietzky

Pacyfistą był również kolejny intrygujący Noblista – Carl von Ossietzky. Otrzymał nagrodę w roku 1935. W tamtych czasach III Rzesza nie była postrzegana pozytywnie, jednak jej obywatel otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla, w czasopiśmie ,,Die Weltbühne” zwracał uwagę na łamanie postanowień traktatu wersalskiego. Został za to skazany na 18 miesięcy aresztu.

Gdy Adolf Hitler doszedł do władzy, von Ossietzky został zesłany do obozu koncentracyjnego. Władze III Rzeszy uniemożliwiły mu osobisty odbiór nagrody. Do końca życia pozostał więźniem obozu koncentracyjnego.

 

Fridtjof Nansen

Norweski oceanograf i międzynarodowy działacz społeczny, Fridtjof Nansen, pomagał uchodźcom wydostać się z Rosji Radzieckiej, od 1920 roku był Wysokim Komisarzem Ligi Narodów do Spraw Uchodźców. Jego najbardziej znaczącym dokonaniem było stworzenie paszportów nansenowskich. Są to dokumenty, które w okresie międzywojenny wydawano uchodźcom i bezpaństwowcom. Właśnie dzięki nim Nansen został w 1922 roku nagrodzony Pokojową Nagrodą Nobla.

 

Międzynarodowe Nansenowskie Biuro do spraw Uchodźców

Pokojową Nagrodę Nobla mogą otrzymać nie tylko ludzie, ale i organizacje. W latach 1921-1940 jedyną nagrodzoną instytucją było Międzynarodowe Nansenowskie Biuro do spraw Uchodźców. Powstało ono po śmierci Fridtjofa Nansena, działało od 1 kwietnia 1931 roku do 31 grudnia 1938 roku. Biuro zajmowało się głównie wydawaniem paszportów nansenowskich oraz pomocą Ormianom w Syrii i Libanie. Za swoją działalność otrzymało Pokojową Nagrodę Nobla w roku 1938.
 

Ferdinand Buisson

W roku 1898 powstała Liga Praw Człowieka. Jednym z jej założycieli, a także prezesem
w latach 1914-1926 był Ferdinand Buisson. Z tego powodu w roku 1927 otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Do zadań Ligi Praw Człowiek należała między innymi pomoc ofiarom łamania praw człowieka. Sam Buisson zajmował się również polityką, dwukrotnie był deputowanym do Zgromadzenia Narodowego, w 1878 roku wydał pierwszy tom czterotomowej Encyklopedii Edukacji, a w latach 1896-1902 był profesorem edukacji na Sorbonie.

Agata Wójcik