Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Stypendium z ochrony środowiska w Niemczech

Stypendia dla absolwentów polskich szkół wyższych wszystkich kierunków studiów zawierających w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej.

Celem programu stypendialnego Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) jest realizacja projektów przyczyniających się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce i w Niemczech oraz wspieranie rozwoju młodych specjalistów w szeroko rozumianej ekologii i ochronie środowiska. Partnerem programu w Polsce jest Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska.

Dofinansowane działania:
Stypendium umożliwia odbycie stażu w Niemczech (trwającego od 6 do 12 miesięcy) na uniwersytetach, w przedsiębiorstwach, instytucjach badawczych, urzędach, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych itp. Miejsce praktyki wybiera Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko. Lista instytucji oferujących miejsca dla stypendystów znajduje się na stronie: www.dbu.de/618.html

 

Kto może ubiegać się o fundusze:
● osoby, które posiadają tytuł magistra polskiej uczelni,
● uzyskały dyplom ukończenia studiów nie wcześniej niż w ostatnich trzech latach,
● nie ukończyły 31 roku życia,
● są na stałe zameldowane w Polsce

Wysokość dofinansowania:
Stypendium wynosi 1060 euro miesięcznie, stypendium jest wolne od podatku. Fundacja dodatkowo finansuje koszty ubezpieczenia w Niemczech.

 

Wnioski o stypendium należy składać poprzez witrynę internetową DBU, w systemie on-line, po wcześniejszej rejestracji na stronie DBU www.dbu.de

Opublikowane: czw., 20/06/2013 - 10:42


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie