Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Okno szeroko otwarte

Polacy należą do najbardziej mobilnych narodów na świecie. Uwielbiają podróżować nie tylko w celach turystycznych czy zarobkowych, ale także edukacyjnych. By się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na statystyki unijnego programu Erasmus.

Po 2004 r. szukać pracy za granicą wyjechało około trzech milionów Polaków – głównie młodych, często tuż po skończeniu studiów. Większość z nich wybrała na początku Wyspy Brytyjskie, w kolejnych latach popularne stały się też wyjazdy do Niemiec, które nieco później zniosły ograniczenia w dostępie do rynku pracy. Główną przyczyną wyjazdów były i są różnice w zarobkach oraz poziom bezrobocia. Trwający od 2008 r. kryzys sprawia, że argumenty te wciąż są aktualne – według ostatnich badań co trzeci Polak w wieku 18–24 lat zamierza starać się o pracę za granicą, bo nie wierzy w zdobycie dobrze płatnego zatrudnienia w kraju.

 

Wymiar międzynarodowy ma jednak nie tylko aktywność zawodowa. W roku szkolnym 2011/2012 ponownie udało się pobić rekord pod względem liczby studentów wyjeżdżających na zagraniczne studia i praktyki w ramach programu Erasmus. Z danych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wynika, że z wyjazdów skorzystało 15,3 tys. osób, o 7,6 proc. więcej niż rok wcześniej. To wyjątkowy wynik na tle Europy – w „starej” części Unii zainteresowanie Erasmusem słabnie. Doskonale na tle Europy wygląda też aktywność polskich szkół w ramach inicjatywy eTwinning – polskie placówki przodują pod względem liczby zgłoszonych projektów. Międzynarodową współpracę młodych ludzi wspiera też Akcja 3. programu „Młodzież w działaniu”. Dzięki niej młodzi ludzie z krajów programu i z Sąsiedzkich Krajów Partnerskich UE (Bałkany, Europa Wschodnia, Kaukaz oraz Basen Morza Śródziemnego) mogą uczestniczyć w wymianach młodzieżowych, służących przełamywaniu barier oraz poznawaniu innych kultur i obyczajów.

 

Na młodych ludzi czekają też wyjątkowe możliwości związane z międzynarodowym wolontariatem. Chodzi nie tylko o coraz popularniejszy Wolontariat Europejski (Akcja 2. programu „Młodzież w działaniu”), ale także o inicjatywy organizacji pozarządowych. Ochotników szuka i zatrudnia m.in. Polska Akcja Humanitarna, remontująca szkoły, budująca studnie i dostarczająca żywność do krajów dotkniętych konfliktami. Podobny profil ma działalność wolontariatu misyjnego, organizowanego przez zgromadzenia salezjańskie i jezuickie.

 

Coraz większą rolę w Europie zaczynają też odgrywać polskie organizacje młodzieżowe. Reprezentująca je Polska Rada Organizacji Młodzieżowych prawdopodobnie już wkrótce zostanie członkiem-obserwatorem Europejskiego Forum Młodzieży.

Opublikowane: śr., 29/05/2013 - 12:59


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie