Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Staże w zakresie praw człowieka w ONZ

Program staży przeznaczony jest dla studentów ostatnich lat studiów i jest dostępny w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka – OHCHR.

Cele stażu są następujące:

a) zwiększenie znajomości aktualnych zagadnień dotyczących praw człowieka o znaczeniu międzynarodowym oraz umożliwienie poznania pracy Organizacji Narodów Zjednoczonych, a w szczególności OHCHR;

 

b) dostarczenie OHCHR i mechanizmom dotyczącym praw człowieka stosowanym przez ONZ pomocy i wsparcia ze strony wyróżniających się studentów lub absolwentów.
 

Stażyści zajmować się będą m.in.: prowadzeniem badań nad zagadnieniami praw człowieka, pisaniem projektów prac i raportów analitycznych, zapewnianiem wsparcia merytorycznego i technicznego podczas zebrań, zapobieganiem tworzenia rezerwy niewykonanych zadań dotyczących działań faktograficznych i współpracy technicznej, wspieraniem innych działań OHCHR.

 

W programie uczestniczyć mogą studenci ostatnich lat studiów i absolwenci kierunków związanych z pracą ONZ, tzn. prawa międzynarodowego, nauk politycznych, historii, nauk społecznych. Pierwszeństwo będą miały osoby specjalizujące się w prawach człowieka.
 

Staże ONZ nie są płatne. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają stażyści. Aplikanci muszą być sponsorowani przez instytucję akademicką, muszą również dobrze posługiwać się co najmniej dwoma spośród sześciu oficjalnych języków Narodów Zjednoczonych, którymi są: angielski, francuski, hiszpański, arabski, rosyjski i chiński.
 

Staż trwa co najmniej trzy miesiące i może być jednorazowo przedłużony o kolejne trzy. Nabór stażystów prowadzony jest dwa razy w roku.

Termin składania wniosków na selekcje majowo-czerwcowe: 30 kwietnia, a na selekcje listopadowo-grudniowe: 31 października

 

Więcej informacji w bazie programów Eurodesku: http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000769

Opublikowane: śr., 15/05/2013 - 13:31


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie