Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Euro-Med łączy młodzież

Euro-Med Młodzież jest programem regionalnym promującym mobilność i wzajemne zrozumienie młodych ludzi. Wspiera mobilność, edukację pozaformalną i kształcenie międzykulturowe.

Cele
Ogólnym celem programu jest wsparcie i wzmocnienie działań organizacji młodzieżowych i młodzieży z regionu euro-śródziemnomorskiego na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji.

Cele szczegółowe czwartej fazy programu:
• pobudzić i zachęcić do wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi z regionu euro-śródziemnomorskiego oraz do walki stereotypami i uprzedzeniami;
• promować aktywne postawy obywatelskie wśród młodzieży i zwiększać poczucie solidarności;
• przyczynić się do rozwoju polityki młodzieżowej w różnych krajach regionu.

 

Dofinansowane działania

 

Wymiany Młodzieży Euro-Med
Wymiany Młodzieży to spotkania grup młodych ludzi w wieku 15–25 lat z co najmniej czterech różnych państw. Spotkania są okazją do poznania innego kraju, kultury i języka oraz do przedyskutowania różnych spraw. Dzięki tym spotkaniom młodzi ludzie uczą się od siebie wzajemnie oraz odkrywają różnice i podobieństwa swoich kultur. Co więcej, spotkania młodzieży mają także wpływ na lokalną społeczność.

 

Wolontariat Euro-Med
Wolontariat zagraniczny to praca społeczna na rzecz lokalnej społeczności w innym państwie. Wolontariat rozwija solidarność, tolerancję i promuje aktywne obywatelstwo. Wolontariuszami mogą zostać młodzi ludzie w wieku 18–25 lat pochodzący z 37 państw Euro-Med. Wolontariusze mogą podejmować pracę w takich dziedzinach jak: kultura, sport, młodzież, opieka społeczna, dziedzictwo narodowe, edukacja, sztuka, środowisko, współpraca na rzecz rozwoju itp.

 

Działania Wspierające Euro-Med
Współpraca, szkolenia i wymiana dobrych praktyk to podstawowe czynniki wpływające na rozwój organizacji młodzieżowych i podmiotów zaangażowanych w pracę z młodzieżą. W ramach tego działania można zorganizować: job-shadowing, seminaria kontaktowe, wizyty studyjne, seminaria i szkolenia.

 

Wysokość dofinansowania
Dofinansowanie działań wynosi od 50% do 80% kosztów projektu.

 

Uprawnieni wnioskodawcy
Organizacje non-profit lub inne podmioty zajmujące się pracą z młodzieżą i edukacją pozaformalną (stowarzyszenia młodzieżowe, organizacje społeczne, stowarzyszenia studentów, lokalne władze zajmujące się pracą z młodzieżą itd.).

 

Kraje uczestniczące w programie:
- 27 krajów członkowskich UE,
- 8 krajów regionu śródziemnomorskiego: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Autonomia Palestyńska, Tunezja.

 

Wnioski składane mogą być wyłącznie przez partnerów z krajów regionu śródziemnomorskiego bezpośrednio do odpowiednich oddziałów programu odpowiedzialnych za przyznawanie grantów i zarządzanie programem. W każdym projekcie musi uczestniczyć przynajmniej jeden kraj UE.

Opublikowane: wt., 14/05/2013 - 09:37


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie