Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Młodzież w świecie

Dotacje na międzynarodowe szkolenia i projekty współpracy w sieci z organizacjami z Ukrainy, Rosji, Chorwacji, Izraela, Egiptu i pozostałych osiemnastu Sąsiedzkich Krajów Unii Europejskiej.

Akcja 3.1. – Współpraca z Sąsiedzkimi Krajami Partnerskimi Unii Europejskiej to część Akcji 3. – Młodzież w Świecie, funkcjonującej w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

 

Program „Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, dzięki któremu młodzi ludzie mogą realizować swoje pomysły. Program dofinansowuje działania młodzieży w czasie wolnym od nauki, czyli w ramach edukacji pozaformalnej. Program „Młodzież w działaniu” skierowany jest również do osób pracujących z młodzieżą i organizacji działających na rzecz młodzieży.

Akcja 3.1. finansuje dwa typy działań – wymiany młodzieży oraz projekty szkoleń i tworzenia sieci dotyczące problematyki i działań młodzieżowych.

Szkolenia i projekty współpracy w sieci
Wsparcie dla projektów współpracy i partnerstwa, szkoleń i wymiany dobrych praktyk w celu rozwoju organizacji młodzieżowych i podmiotów zaangażowanych w pracę z młodzieżą. W projekcie musi wziąć udział jedna lub więcej organizacji/grup z Sąsiadujących Krajów Partnerskich i przynajmniej jedna organizacja/grupa z Kraju Unii Europejskiej.

 

Wymiana młodzieży umożliwia przyjęcie jednej lub kilku grup młodzieży przez grupę z innego kraju. Grupy realizują projekt na wspólnie wybrany temat – uczestnictwo młodzieży, rasizm, ksenofobia, dziedzictwo narodowe, ochrona środowiska itp. W wymianie musi wziąć udział jedna lub więcej grup z Sąsiadujących Krajów Partnerskich UE i przynajmniej jedna grupa z krajów Unii Europejskiej.Uczestnicy: grupy młodych ludzi w wieku od 13 do 25 lat, pochodzące z krajów programu lub krajów partnerskich.

 

Miejsce: projekt wymiany młodzieży może odbywać się w krajach programu lub w krajach partnerskich, z wyjątkiem krajów basenu Morza Śródziemnego.

 

Kto może składać wnioski:
organizacje lub stowarzyszenia typu non-profit, lokalne lub regionalne organizacje publiczne z państw programu lub z państw Europy Południowo-Wschodniej. W projektach powinno uczestniczyć co najmniej dwóch partnerów z sąsiadujących krajów partnerskich i co najmniej jeden z państw członkowskich UE.

 

Kraje Programu: 27 państw członkowskich UE, państwa EOG (Islandia, Lichtenstein i Norwegia), Turcja, Chorwacja i Szwajcaria.

 

Sąsiadujące Kraje Partnerskie:
- Europa Południowo-Wschodnia: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Czarnogóra;
- Europa Wschodnia i Kaukaz: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina;
- Kraje Basenu Morza Śródziemnego: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Libia, Maroko, Autonomia Palestyńska Zachodniego Brzegu i Strefa Gazy, Syria, Tunezja.

 

Inne państwa świata: priorytetowo Ameryka Łacińska i kraje ACP (Afryka, Karaiby i Azja).

 

W jaki sposób składać wnioski: Obowiązują różne procedury w zależności od miejsca wymiany młodzieży oraz organizacji wysyłającej aplikację. Szczegóły można znaleźć w „Przewodniku po Programie”: http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/2172/przewodnik_po_programie_2013_final_version_31.01.pdf

Opublikowane: wt., 14/05/2013 - 09:20


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie