Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Odkrywanie granicy - to może być ciekawe

fot. Gerhard Haindl (CC BY 2.0)
Turystyka to pojęcie bardzo szerokie. Jedną z takich aktywności jest turystyka graniczna. Obserwowanie obszaru oddzielającego dwa państwa może dostarczyć ciekawych wrażeń. Zaskoczeni?

Historia i różnorodność

Granica to najczęściej zaorany pas ziemi, słupy graniczne państw sąsiednich i tak zw. monolit, czyli znak wyznaczający dokładny punkt oddzielający dwa państwa. Na pierwszy rzut oka trudno jest znaleźć w tej definicji cokolwiek interesującego. Odkrywanie granicy nie polega jednak na bezcelowym przyglądaniu się pewnemu obszarowi. Główny cel to przede wszystkim atmosfera pogranicza, czyli przenikanie się języka czy architektury obszarów znajdujących się po obu stronach pasa niezaoranej ziemi.

 

Historia tych miejsc często wzbudza w turyście różne emocje. Negatywne można przede wszystkim odczuć na wschodniej granicy Polski, gdzie usłyszysz o podziale wioski na dwie części po drugiej wojnie światowej i rozdzieleniu rodzin, jak np. w miejscowości Tokary w województwie podlaskim. Te pozytywne - to granica z państwami, które tak jak Polska należą do Strefy Schengen. Świetnym przykładem jest Cieszyn na granicy Polski i Czech, który kiedyś stanowił zarzewie konfliktu między oboma państwami, a dzisiaj stanowi przykład tego, jak może wyglądać międzynarodowa współpraca.

 

Trójstyki

Z turystyki granicznej można wyodrębnić jeszcze "turysykę trójstykową". Część osób przy poznawaniu granicy koncentruje się bowiem na odnajdowaniu miejsc, w których łączą się granice trzech państw. Na obszarze Polski jest sześć takich punktów. Część z nich jest trudnodostępna i wymaga posługiwania się mapą bądź odbiornikiem GPS. Niektóre z nich, jak chociażby trójstyk polsko-białorusko-litewski w Puszczy Augustowskiej, położone są na obszarach atrakcyjnych turystycznie.

 

W poszukiwaniu dawnych granic

Interesującym zajęciem może być też poszukiwanie w terenie śladów już nieaktualnych granic. O ile znaki graniczne bywają już trudne do odnalezienia, to różnice po obu stronach obszarów niegdyś przedzielonych granicą mogą być ciągle widoczne. Szczególnie łatwo można to zaobserwować na dawnej granicy polsko-niemieckiej w północno-wschodniej części kraju. Na Mazurach można zauważyć również ślady zdecydowanie starszej granicy, np. w miejscowości Bogusze położonej na drodze Białystok-Ełk można obejrzeć słup graniczny z XVI wieku.

 

Informacje praktyczne

Przy wyruszeniu na granicę (szczególnie wschodnią!) należy pamiętać o przestrzeganiu kilku zasad.

- Należy posiadać przy sobie dokument tożsamości. Straż graniczna upoważniona jest do legitymowania osób przebywających w strefie nadgranicznej.

- O bliskości granicy informują stosowne tablice. Bezprawne przekroczenie granicy stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. W przypadku zatrzymania przez funkcjonariuszy kraju sąsiedniego stosuję się odpowiednie przepisy tego państwa.

- W niektórych miejscach bezpośredni dostęp do granicy jest ograniczony. Wynika to z ustaleń międzynarodowych.

                                                                                              Mateusz Demianiuk