Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Młodzież na Ukrainie: czas wyjść z kieszeni oligarchów

Mykoła Szpakowski podczas pracy z młodzieżą
Organizacje młodzieżowe na Ukrainie mają niewielki wpływ na władze, zbyt często dają się też wykorzystywać politykom i oligarchom. Ale przykładów pozytywnych działań też nie brakuje – mówi Mykoła Szpakowski, ukraiński działacz młodzieżowy.

Mykoła Szpakowski to ukraiński aktywista społeczny, poeta i muzyk, absolwent psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Od czterech lat jest trenerem i koordynatorem projektów polskiej Fundacji Nowe Media realizowanych na Ukrainie. Ściśle współpracuje też z organizacjami pozarządowymi, mediami i elitą artystyczną Polski, Ukrainy i Białorusi. W ramach współpracy z FNM zrealizował pięć dużych, udanych projektów dotyczących nowych mediów, dziennikarstwa młodzieżowego i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Mykoła ma 30 lat, mieszka w Tarnopolu.

 

Jak wygląda sektor organizacji młodzieżowych na Ukrainie? Ile ich jest? Skąd się wzięły?
Wolałbym mówić raczej o jakości niż ilości, choć organizacji jest ponad sto. Mocno rozwinięte jest przede wszystkim harcerstwo – organizacja „Płast” należy do najpotężniejszych na Ukranie. W prawie w każdym mieście działają też dziesiątki stowarzyszeń studenckich przy uniwersytetach. Do najbardziej aktywnych sieci mogę zaliczyć Fundację Inicjatyw Regionalnych oraz Sieć Centrów Informacji Europejskiej. Większość działających organizacji powstało już po odzyskaniu niepodległości Ukrainy, dzięki aktywistom promującym wartości demokratyczne i inicjatywy społeczne.

 

Czy ukraińska młodzież jest aktywna? Czy chce działać?
Aktywność młodzieży często zależy od lokalnych autorytetów, które potrafią ją wesprzeć i skierować we właściwym kierunku, oraz od właściwego rozumienia celów działania. Bardzo istotnym czynnikiem podczas jakiegokolwiek projektu i skutecznej współpracy w zespole jest więc komunikacja. Na Ukrainie poziom zaangażowania zależy od regionu – ogólnie skupia się wokół hobby, ideałów, wartości, potrzeby rozwoju osobistego i poznawania świata.

 

Co jest największym problemem dla organizacji młodzieżowych na Ukrainie? Pieniądze? Biurokracja?
Największym problemem jest to, że organizacje młodzieżowe mają niewielki wpływ na władze lokalne. Ich działalność jest często ignorowana, natomiast udane projekty są traktowane przez władze i partie polityczne jak ich własne osiągnięcia. Problemem numer dwa są zmieniające się przepisy krajowe i międzynarodowe oraz brak przejrzystych schematów grantowych. A problem numer trzy dotyczy pieniędzy. Bez nich działalność organizacji staje się o wiele trudniejsza.

 

Czy politycy dostrzegają tematykę młodzieżową? Macie w miastach młodzieżowe rady? Istnieje odpowiednie ministerstwo?
Politycy korzystają z działalności poszczególnych organizacji młodzieżowych głównie przed wyborami, gdy rękoma młodych aktywistów prowadzą własne kampanie polityczne, finansując ich i uzależniając od siebie. W ostatnich latach politycy co prawda nieco częściej zwracają uwagę na ruchy młodzieżowe walczące o konkretne prawa obywateli – np. porządek lokalny czy przejrzystość sprawowania władzy – ale uwaga ta nie jest wystarczająca. Istniejące Ministerstwo Młodzieżowych Rad tak naprawdę jest imitacją organu władzy. Potrzebuje kompletnej reformy i adaptacji do współczesnych wymogów polityczno-gospodarczych, wdrożenia innowacji technologicznych i minimalizacji korupcji. O wiele większą rolę odgrywają samorządy, stowarzyszenia lokalne i grupy artystyczne, które zajmują się najbardziej aktualnymi problemami i posiadają duży autorytet w swoich środowiskach.

 

W jaki sposób podziały polityczne i narodowościowe wpływają na działalność organizacji młodzieżowych?
Moim zdaniem, jakakolwiek zależność organizacji młodzieżowych od publicznych budżetów jest szkodliwa. Ale na Ukrainie trudno jest mówić o niezależności – rządzące partie polityczne często się zmieniają, w ślad za czym zmieniają się też priorytety w finansowaniu sektora młodzieżowego. To może zabrzmieć naiwnie, ale jeśli mamy budować społeczeństwo obywatelskie, nie może być ono związane z kieszenią oligarchów.
Jeśli nastomiast chodzi o podziały narodowościowe na Ukrainie, największym problemem jest manipulacja na tle językowym, religijnym i historycznym. Partie polityczne często operują językiem nienawiści i rozpalają konflikty, etykietują i powielają stereotypy, co prowadzi do destabilizacji społecznej. Ale z drugiej strony – pojawiły się też w ostatnich latach przykłady pozotywne. Powstały na przykład grupy inicjatywne zajmujące się fundraisingiem, organizujące potężne zbiórki pieniędzy dla osób potrzebujących, dla powstania i funkcjonowania mediów społecznych, a przez ostatnie miesiące – dla armii ukraińskiej i na leczenie rannych żołnierzy. Poprzez właśnie takie inicjatywy odbywa się konsolidacja Ukraińców ze wschodu i zachodu, południa i północy, bez względu na pochodzenie etniczne, różnice językowe bądź wyznania religijne.

publicēts: C., 14/08/2014 - 12:51


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!