Portal Ewropew taż-Żgħażagħ
Informazzjoni u opportunitajiet għaż-żgħażagħ madwar l-Ewropa.

Na Wschodzie zmiany na gorsze

Akcja Witajcie w domu - Pomóż młodym Polakom ze Wschodu

Sytuacja Polaków w Rosji, na Ukrainie i Białorusi staje się coraz trudniejsza. Polskie MSZ chce więc ułatwić naszym rodakom przeprowadzkę do kraju przodków.

W Rosji coraz trudniej jest działać organizacjom polonijnym, a media prowadzą nagonkę na Polaków. Na Ukrainie polskie konsulaty działają w warunkach zagrożenia ze strony prorosyjskich separatystów, a kontakt z organizacjami polonijnymi jest utrudniony. Na Białorusi z kolei miejscowy reżim szykanuje działalność Związku Polaków i ogranicza rozwój oświaty w języku polskim. A to tylko niektóre problemy, poruszone przez szefa polskiego MSZ podczas spotkania w senacie RP.

 

Według szefa MSZ Radosława Sikorskiego, trudna sytuacja na Wschodzie powoduje rosnące zainteresowanie samą Polską. - Jesteśmy dla wielu krajem dającym szanse i możliwości rozwoju, zwłaszcza dla młodych. Wychodzimy naprzeciw wszystkim tym, którzy wiążą swoje nadzieje z Polską. Od 1 maja 2014 r. dzięki nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, posiadacze Karty Polaka - po otrzymaniu karty stałego pobytu - mogą ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego już po trzech latach zamieszkiwania w Polsce. Warunkiem, co zrozumiałe, jest posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu oraz tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego – przypomniał minister. Z informacji zebranych przez MSZ wynika, że w ciągu zaledwie kilku tygodni wojewodowie podjęli już wstępne procedury wobec ponad 200 wniosków o obywatelstwo złożonych przez posiadaczy Karty Polaka.

 

Ministerstwo zapewnia jednak, że Polacy, którzy nie zdecydują się na przeprowadzkę, nie pozostaną bez wsparcia. Wśród strategicznych celów polskiej polityki wobec diaspory polskiej będzie wsparcie nauczania języka polskiego, pomoc dla organizacji polonijnych oraz wzmacnianie więzi gospodarczych i kontaktów diaspory z krajem. - Dziś bycie częścią diaspory nie powinno oznaczać odcięcia się od Polski, ale reprezentowanie jej za granicą. Nie ma Polski bez Polonii, tak jak nie ma Polonii bez Polski. Nasz kraj jest wszędzie tam, gdzie są Polacy – powiedział minister.

Pubblikat: Tne, 23/06/2014 - 10:26


Tweet Button: 

Links relatati


Info for young people in the western balkans

Teħtieġ għajnuna jew parir espert?

Staqsina!