Portal Ewropew taż-Żgħażagħ
Informazzjoni u opportunitajiet għaż-żgħażagħ madwar l-Ewropa.

Zamknąć okno, otworzyć drzwi

Uczestnicy Partnerstwa Wschodniego w 2011 r. spotkali się w Warszawie (fot. KPRM/flickr.com)
Prawie 20 tysięcy młodych ludzi wzięło udział w projektach zrealizowanych w ramach Okna Młodzieżowego Partnerstwa Wschodniego programu „Młodzież w działaniu” w latach 2012-2013.

Współpraca z Ukrainą, Białorusią, Mołdawią, Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem dotyczyła wolontariatu, wymian młodzieżowych oraz szkoleń i tworzenia sieci, czyli akcji 2. i 3.1 programu „Młodzież w działaniu”. W sumie w latach 2012-2013 przeprowadzono aż 625 projektów wymian i szkoleń, z których najwięcej (141 wymian i 102 szkolenia) odbyło się na Ukrainie, w Gruzji, Turcji, Niemczech i Polsce. W sumie w obu rodzajach projektów wzięło udział 18,1 tys. osób. Nieco mniej okazale wyglądają statystyki dotyczące wolontariatu. Kraje Unii Europejskiej odwiedziło 577 młodych osób z państw Europy Wschodniej i Kaukazu, wśród których największą grupę stanowili Ukraińcy (ponad 200) i Gruzini (ponad 150). Najczęściej wybierali oni pracę w Niemczech (90 osób), Francji i Polsce (po 45 osób). W podróż w drugą stronę wybrało się 381 osób, głównie Francuzów i Polaków - najwięcej z nich trafiło do Gruzji. Biorąc pod uwagę wszystkie działania w ramach Młodzieżowego Okna Partnerstwa Wschodniego, zdecydowanie najlepiej rozwijała się współpraca z Gruzją (ponad 5 tys. uczestników), najsłabiej w Białorusią (zaledwie 116).


Okno Partnerstwa Wschodniego (PW) programu „Młodzież w działaniu” (Eastern Partnership Youth Window) zainaugurowano pod koniec 2011 r. Ogólny budżet na współpracę wynosił 31,5 mln euro, z czego 12,5 mln przyznano Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej na finansowanie projektów składanych przez beneficjentów z krajów PW, a pozostałe 19 mln podzielono między narodowe agencje na finansowanie projektów składanych przez beneficjentów z krajów programu „Młodzież w działaniu”. Na Polskę przypadło ponad 600 tys. euro (Akcja 2 – ponad 330 tys., Akcja 3.1 – niecałe 280 tys.).


Tak duże środki na rozwój międzynarodowej współpracy młodzieżowej przyznano po raz pierwszy w historii regionu  Europy Wschodniej i Kaukazu. Po raz pierwszy też pojawiła się możliwość  finansowania wniosków składanych bezpośrednio przez organizacje z krajów PW. W odróżnieniu od wcześniej prowadzonej współpracy, Okno umożliwiło przejęcie ciężaru spraw  administracyjno-finansowych (składanie wniosku, podpisywanie umowy oraz rozliczanie projektów) przez podmiot z kraju Partnerstwa – wcześniej, choć organizacje ze Wschodu mogły brać udział w projektach Akcji 2 i Akcji 3.1 - nigdy nie miały szansy być koordynatorem w sensie nie tylko merytorycznym, ale i administracyjnym.


Po dwóch latach beneficjenci szerszej współpracy z krajami PW nie mają wątpliwości: czas, by współpraca ze Wschodem przestała kojarzyć się z oknem – małym, do którego trzeba się wspiąć – a zaczęła przypominać szeroko otwarte drzwi. To przez nie przecież przechodzą ludzie, gdy chcą się odwiedzić. O umożliwienie szerszej współpracy apelują zresztą nie tylko zainteresowane organizacje, ale także politycy. W przyjętej wiosną 2014 r. rezolucji Parlament Europejski uznał, że współpraca z krajami Partnerstwa Wschodniego polega głównie na dyskusjach politycznych, tymczasem konieczne jest „dotarcie bezpośrednio do społeczeństw”, czyli m.in. rozwój wymiany edukacyjnej i wsparcia dla młodzieży i przyszłych liderów.


Czy Unia takie drzwi otworzy? Na razie wszystko na to wskazuje. W ramach nowego programu Erasmus+ od 2014 r. kraje Partnerstwa Wschodniego mają otrzymywać rocznie 400 mln euro na zwiększanie mobilności młodych ludzi i inne formy współpracy. Obok wymian młodzieżowych czy wolontariatu współpraca obejmować będzie stypendia na wspólne programy studiów magisterskich oraz stypendia doktorskie w ramach nowego programu Horyzont 2020. Jest szansa, że za kilka lat statystyki będą jeszcze bardziej okazałe niż dziś.

Pubblikat: Erb, 21/05/2014 - 11:41


Tweet Button: 

Links relatati


Info for young people in the western balkans

Teħtieġ għajnuna jew parir espert?

Staqsina!