Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Praktyki w Radzie Europy

© Eurodesk
Rada Europy oferuje kilkumiesięczne praktyki w Strasburgu. Każdego roku można aplikować na dwie sesje: wiosenno-letnią i jesienno-zimową

Praktykanci przeprowadzają badania, przygotowują szkice raportów na posiedzenia ekspertów i szkice protokołów. Mogą również uczestniczyć w bieżącej pracy. Dzięki specjalnemu kursowi wprowadzającemu będą mieli okazję zapoznać się ze strukturą Rady, jej działalnością i procedurami dotyczącymi międzynarodowej współpracy, w tym zagadnieniami związanymi z realizacją Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Praktykanci będą mogli również uczestniczyć w wykładach, posiedzeniach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Parlamentu Europejskiego oraz w innych spotkaniach odbywających się podczas ich pobytu w Strasburgu.

 

Uprawnieni do ubiegania się o praktyki:
· Obywatele jednego z państw członkowskich Rady Europy.
· Praktykanci muszą znać bardzo dobrze jeden z oficjalnych języków Rady Europy (angielski lub francuski). Dobra znajomość drugiego języka jest pożądana.
· Kandydaci posiadający wyższe wykształcenie lub ukończyli trzeci rok studiów wyższych (sześć semestrów).
· Kandydaci pracujący w administracji publicznej lub firmach prywatnych, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej, pogłębić swoją wiedzę lub specjalizować się w jakiejś dziedzinie - prawnicy, ekonomiści i politolodzy. Ich zainteresowania muszą bezpośrednio dotyczyć problemów, którymi zajmuje się Rada. Kandydaci muszą legitymować się co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym wymagającym posiadania wykształcenia wyższego.

 

Praktykanci nie dostają zwykle wynagrodzenia. Wydatki związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają kandydatci lub sponsorujące ich instytucje. Zgodnie z decyzją Komitetu Ministrów, płatne praktyki - w ograniczonej liczbie - będą dostępne dla obywateli państw członkowskich z Europy Centralnej i Wschodniej.

 

Terminy aplikowania dostępne są na stronie Rady oraz w bazie programów Eurodesk Polska.

 

 

 

Opublikowane: pt., 27/09/2013 - 10:23


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie