Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Mobilność młodych wolontariuszy

Komitet Regionów zaprasza do lektury raportu opisującego czynniki utrudniające oraz ułatwiajace mobilność młodych wolontariuszy w Europie.

Publikacja zawiera przegląd ram polityki Unii Europejskiej dotyczących wolontariatu transgranicznego. Jej autorzy opisują m.in. charakterystyki i czynniki motywujące młodych do wyjazdów na projekty wolontariackie, potrzeby wolontariuszy, korzyści płynące z wolontariatu oraz wyzwania stojące przed młodymi wolontariuszami.

Osobny rozdział został ponadto poświęcony krajowym systemom wsparcia wolontariuszy funkcjonujacym w poszczególnych pańsywach wspólnoty. 

Raport - również w języku polskim - można pobrać ze stron UE.

Opublikowane: pt., 31/08/2018 - 21:41


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie