Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Leonardo da Vinci na froncie walki z bezrobociem

Wzrost bezrobocia wymusza silną konkurencję wśród poszukujących pracy. Staże i wymiany zagraniczne pozwalają zdobyć nowe umiejętności i zwiększają szanse na zatrudnienie

Zgodnie z danymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia pod koniec zeszłego roku wyniosła w Polsce 13,4 proc., a liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się o kolejne 154,1 tys. osób w porównaniu z rokiem 2011. Niemal 30 proc. nowo zarejestrowanych zwolniono z przyczyn dotyczących pracodawcy. Jednocześnie na jedną ofertę pracy w urzędzie w grudniu przypadło średnio 30 bezrobotnych.

 

Równie niepokojąca sytuacja panuje na rynkach pracy w niemal całej Europie, ogarniętej recesją. Skutki kryzysu uderzają szczególnie w młodych absolwentów bez doświadczenia zawodowego. Dlatego warto pamiętać o korzyściach, jakie daje zagraniczny staż zawodowy po zakończeniu nauki. Takie możliwości oferują wyższe uczelnie, korzystające z dofinansowania programu „Uczenie się przez całe życie”. Jednocześnie, z myślą o przedsiębiorcach poszukujących praktykantów, Komisja Europejska przygotowała portal internetowy We mean business, zawierający wskazówki, jak korzystać z programów stażowych. Inicjatywa promuje nie tylko staże zawodowe Leonardo da Vinci, ale także praktyki studenckie w ramach Erasmusa. Z możliwości programu Leonardo aktywnie korzystają też urzędy pracy działające na poziomie powiatów i województw.

 

W ciągu ostatnich dwóch lat sfinansowano blisko 600 staży zagranicznych dla oficjalnie zarejestrowanych bezrobotnych. Wyjazdy do europejskich pracodawców mogą trwać nawet 26 tygodni i są w całości finansowane ze środków unijnych. W ramach projektów bezrobotni uczestniczą również w kursach językowych przed wyjazdem z Polski. – Projekty odpowiadają na potrzeby młodych bezrobotnych szukających doświadczenia zawodowego, aby skutecznie konkurować w wybranym zawodzie na rynku pracy – twierdzi Renata Kondraciuk, koordynator projektów Leonardo z Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu. – Uczestnicy przywożą do kraju nowe pomysły i rozwiązania, są otwarci i bardziej kreatywni. Staże wnoszą wkład w rozwój poszczególnych sektorów gospodarki, wpływając tym samym na rozwój regionu – dostarczają fachowców z doświadczeniem pracy w zagranicznych firmach – dodaje.

 

Urzędy pracy organizują również wymiany doświadczeń dla zatrudnionych doradców, którzy podczas pobytu za granicą mogą obserwować ciekawe i innowacyjne rozwiązania w zakresie pośrednictwa zawodowego, wsparcia bezrobotnych i absolwentów poszukujących pierwszej pracy. – Przygotowujemy projekty, których uczestnikami są w dużej mierze partnerzy rynku pracy z województwa śląskiego – mówi Paweł Durleta, kierownik Wydziału Programów Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach. – Trenerzy, doradcy i eksperci poznają odmienne metody pracy oraz dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, co przekłada się na zwiększenie jakości usług świadczonych w rodzimych organizacjach. W dobie kryzysu i ograniczonych środków w lokalnych budżetach fundusze europejskie mogą stanowić silne wsparcie w walce z bezrobociem. Potwierdza to Renata Kondraciuk: – Projekty ułatwiły wielu osobom zdobycie zatrudnienia. Dzięki temu zniknęli z ewidencji bezrobotnych. I chociaż to jedynie kropla w morzu potrzeb, nie sposób tej zalety programu Leonardo da Vinci nie docenić.

 

Michał Pachocki

program Leonardo da Vinci

Opublikowane: pt., 14/06/2013 - 13:46


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie