Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Nauczyłem się wielu rzeczy!

"Miałem okazję zobaczyć m.in. jak wygląda współpraca EDPS z innymi organami ochrony danych w Europie oraz przekonać się, jak bardzo praca w administracji publicznej różni się od pracy w sektorze prywatnym." - mówi Eike Gräf z Niemiec, który odbył staż w biurze Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Dlaczego wybrałeś staż w programie EDPS?

O możliwości aplikowania na staż w EDPS powiedział mi jeden z moich wykładowców.
Składając wniosek byłem bardzo podekscytowany, bo fascynuje mnie tematyka ochrony danych, a taka instytucja, jak EDPS robi bardzo dużo dobrego w tej kwestii. Wierzę, że sposób, w jaki radzimy sobie z wyzwaniami związanymi z prywatnością i ochroną danych będzie determinował nasze społeczeństwa w erze cyfrowej. 

Czym zajmowałeś się podczas stażu? 

Analizowałem pod kątem rzeczowym i prawnym poprawki Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego do wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej, opracowywałem raporty, przygotowywałem streszczenia orzecznictwa w zakresie ochrony danych oraz uczestniczyłem w różnego rodzaju wydarzeniach.

Co było najciekawszym a co najtrudniejszym zadaniem dla Ciebie? 

Najciekawsze było dla mnie uczestniczenie w pracach podgrupy Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych oraz w posiedzeniu plenarnym, na którym zapadły kluczowe z punktu widzenia obywateli decyzje. Na posiedzenie podgrupy przygotowałem też prezentację. Miałem również okazję raportować przebieg posiedzenia plenarnego oraz prac innych podgrup.
Najtrudniejszym zadaniem było rozpatrzenie pewnej sprawy, która, owszem, leżała w sferze zainteresowania EDPS, ale biorąc pod uwagę narzędzia, jakimi dysponuje instytucja, była niezwykle skomplikowana. W rozwiązaniu tego problemu pomogli mi koledzy.

Czego się nauczyłeś podczas stażu w EDPS? 

Wielu rzeczy! Miałem okazję zobaczyć m.in. jak wygląda współpraca EDPS z innymi organami ochrony danych w Europie oraz przekonać się, jak bardzo praca w administracji publicznej różni się od pracy w sektorze prywatnym. Oczywiście dowiedziałem się również sporo o stosowaniu przepisów o ochronie danych w praktyce, o procesach legislacyjnych wokół Ogólnego rozporządzania o ochronie danych (GDPR) oraz o wielu aspektach ochrony danych zawartych w umowach PNR (dane dotyczące przelotu pasażera), które UE zawarła w tym czasie z kilkoma krajami. 

Czy każdy stażysta ma swojego opiekuna, w dziale, w którym odbywa staż?

 Myślę, że tak. 

Jak spędzałeś czas poza pracą? 

Przeważnie, razem z moją współlokatorką, która była wtedy na stażu w Parlamencie Europejskim, zwiedzałem różne dzielnice Brukseli. W weekendy jeździłem też do Gandawy i Antwerpii. 

Czy odbycie stażu pomogło Ci znaleźć pracę, którą byłeś zainteresowany? 

Z moim obecnym pracodawcą byłem w kontakcie jeszcze przed stażem. Jednak doświadczenie i wiedza, którą zdobyłem w Brukseli bardzo się przydają w mojej pracy. Nawet teraz, ponad dwa lata po odbyciu stażu.

Co byś powiedział ludziom, którzy chcieliby aplikować na staż w programie EDPS? 

Zachęcam ich do tego – zwłaszcza, że w maju 2018 roku w życie wchodzi GDPR. Myślę, że bycie częścią tej instytucji i przyglądanie się z bliska procesowi wdrażania zapisów tego dokumentu, będzie z pewnością bardzo interesujące. 

 

Rozmawiała Agnieszka Góralczyk

 

Opublikowane: czw., 01/02/2018 - 19:24


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie