Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Świetna okazja do nauki

"Zdobyłem mnóstwo nowych umiejętności i kompetencji" - mówi Federico Della Negra z Włoch, który odbył staż w Europejskim Banku Centralnym.

Dlaczego wybrałeś staż w programie EBC? 

Chciałem poszerzyć swoją wiedzę o nadzorze bankowym i unii bankowej UE jako całości, a także wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas moich studiów i badań dotyczących prawa finansowego i bankowego UE. 

Czy proces aplikacyjny był trudny? 

Proces aplikacyjny wymaga gruntownego przygotowania. Ja skoncentrowałem się na instytucjonalnych aspektach unii bankowej UE, SSM i mandatu EBC. Od kandydatów oczekuje się umiejętności jasnego i skutecznego komunikowania się na piśmie a także ustnie – co jest sprawdzane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

Czym zajmowałeś się podczas stażu? 

Odbyłem mój staż w Sekretariacie Rady Nadzorczej. To jednostka, która ma za zadanie wspierać działania Rady Nadzorczej i Rady Administracyjnej Rewizji (AboR). Sekretariat odpowiada m.in. za przygotowywanie posiedzeń i związanych z tym kwestii prawnych. W ramach moich obowiązków pomagałem  kolegom w przygotowaniu projektów decyzji, związanych zarówno ze sprawowanym przez EBC nadzorem nad systemami bankowymi w poszczególnych krajach UE, jak też takich dotyczących kwestii politycznych. 

Co było najciekawszym a co najtrudniejszym zadaniem dla Ciebie?

Tym, co uważam za najciekawsze, było właśnie wniesienie swojego wkładu w przygotowywanie decyzji nadzorczych o dużym wpływie na niektóre z największych instytucji kredytowych w Europie. Kolejnym bardzo interesującym zadaniem było wspieranie moich kolegów w przygotowywaniu dokumentacji prawnej i prowadzeniu badań w związku z przesłuchaniami przed ABoR, która przeprowadza wewnętrzne rewizje administracyjne decyzji podjętych przez EBC. Bardzo trudnym zadaniem, szczególnie na początku stażu, było dla mnie sprawdzanie dokumentacji dotyczącej technicznych aspektów nadzoru, co zwykle musiało być zrobione bardzo szybko. 

Czego się nauczyłeś podczas stażu w EBC? 

Zdobyłem mnóstwo nowych umiejętności i kompetencji. Dzięki współpracy z ekspertami nadzoru bankowego, mogłem szlifować umiejętność analizowania złożonych problemów, również w szerszym kontekście ram prawnych UE oraz nauczyłem się zwracać uwagę na szczegóły. Miałem także okazję pracować z osobami o różnym pochodzeniu i wykształceniu, co pomogło mi poprawić moje umiejętności komunikacyjne. 

Czy każdy stażysta ma swojego opiekuna, w dziale, w którym odbywa staż? 

Tak, opiekun jest osobą, do której stażysta może zawsze zwrócić się z pytaniami. Stanowi też rodzaj łącznika z innymi pracownikami - dzięki niemu integracja z zespołem przebiega znacznie łatwiej. Niemniej jednak, stażyści zwykle pracują z wieloma kolegami, niezależnie od swojego opiekuna. 

Jak spędzałeś czas poza pracą? 

Kiedy nie pracowałem nad moją rozprawą doktorską, spędzałem wolny czas uprawiając sport i poznając miasto wraz z przyjaciółmi. 

Czy wynagrodzenie stażysty jest wystarczające? 

Tak. EBC pokrywa również koszty zakwaterowania, co mocno odciąża budżet stażysty. 

Czy odbycie stażu pomogło Ci znaleźć pracę, którą byłeś zainteresowany? 

Tak, po odbyciu stażu, pomyślnie przeszedłem proces selekcji i zostałem zatrudniony jako osoba nadzorująca w Dyrekcji Generalnej EBC. Jestem odpowiedzialny za przeoczenia w procedurach nadzorczych w mniej znaczących instytucjach (DG-MS III). Uważam, że dostałem tę pracę dzięki temu, że podczas stażu rozwinąłem odpowiednie umiejętności i kompetencje, a także byłem bardzo zmotywowany do kontynuowania pracy w dziedzinie nadzoru bankowego i podszedłem do tego z entuzjazmem i pasją. 

Co byś powiedział ludziom, którzy chcieliby aplikować na staż w programie EBC? 

Namawiam wszystkich do ubiegania się o taki staż. Jak już wspomniałem, jest to fantastyczna okazja do nauki, rozwoju i wniesienia swojego wkładu w UE!

 

Rozmawiała Agnieszka Góralczyk

Opublikowane: śr., 31/01/2018 - 19:58


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie