Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Staż otwiera drzwi

Czego można się nauczyć na stażu w Radzie Unii Europejskiej? "Dużo by wymieniać!" - mówi Joanna Marszałek i opowiada o swoich wrażeniach z pobytu w Brukseli.

Dlaczego wybrałaś staż w Radzie Unii Europejskiej?
Staż w Radzie Europejskiej (Rada Europy to zupełnie inna instytucja, nienależąca do instytucji UE, w jej skład wchodzi m.in. Rosja) to przede wszystkim szansa na poznanie pracy jednej z najważniejszych instytucji UE, miejsca, gdzie zapadają decyzje  na najwyższym szczeblu, uczestniczenie w najważniejszych politycznych wydarzeniach Unii, poznanie fascynujących ludzi pracujących w instytucjach, networking, zebranie wyjątkowych doświadczeń.

Czy proces aplikacyjny był trudny?
Sam proces nie był trudny, wręcz przeciwnie. Największą niedogodnością jest czas oczekiwania na rozpatrzenie aplikacji, od momentu, gdy wysłałam swoją aplikację na staż do momentu jego rozpoczęcia minął ponad rok.

Czym zajmowałaś się podczas stażu?
Odbywam staż w dziale komunikacji, w sektorze zajmującym się publikacjami i dokumentacją. Do moich obowiązków należy doglądanie procesu produkcji różnych materiałów - broszur, ulotek, publikacji informacyjnych, sprawdzanie manuskryptów oraz ostatnia kontrola gotowych plików przeznaczonych do druku - czasem we wszystkich językach unii (na szczęście w ostatniej fazie produkcji znajomość wszystkich dwudziestu kilku języków nie jest wymagana). Pomagam również przy lokalizacji i pozyskiwaniu praw autorskich do fotografii.

Co było najciekawszym a co najtrudniejszym zadaniem dla Ciebie?
Najciekawszym zadaniem jest asystowanie przy organizacji szczytów Rady Europejskiej - przy tej okazji w budynku Rady można spotkać wszystkie głowy państw UE oraz najważniejszych brukselskich polityków. Bardzo ciekawe są też konferencje prasowe z dziennikarzami, w których możemy uczestniczyć. Najtrudniejsze jest wdrażenie się w system pracy Rady oraz zorientowanie się kto jest kim oraz gdzie co jest - instytucja jest ogromna, a tryb pracy zupełnie inny niż w sektorze prywatnym (trzeba przykładać większą uwagę do szczegółu, bycia obiektywnym i poprawnym, praca musi często zostać wielokrotnie zatwierdzona na różnych szczeblach).

Czego się nauczyłaś podczas stażu w Radzie UE?
Dużo tu by wymieniać! Nauczyłam się wiele na temat organizacji pracy instytucjonalnej i pracy nad legislacją w kontekście stosunków międzynarodowych, a ta wiedza pozwala dużo lepiej zrozumieć funkcjonowanie takiego skomplikowanego organizmu jakim jest Unia Europejska. 

Czy każdy stażysta ma swojego opiekuna w dziale, w którym odbywa staż?
Tak, każdy stażysta ma własnego opiekuna, może też oczywiście korzystać z pomocy innych pracowników.

Jak spędzałaś czas poza pracą? 
Na nauce francuskiego i specjalistycznych kursach dokształcających, które odbywałam niezależnie od mojego stażu. Uczęszczałam też na dużo wydarzeń networkingowych, kulturalnych, konferencji, wykładów. Dodatkowo Bruksela jest wyjątkowo ciekawym miastem, niełatwo znaleźć czas na obejrzenie wszystkiego, co Belgia ma do zaoferowania. 

Czy wynagrodzenie stażysty jest wystarczające?
Tak. 

Czy odbycie stażu pomogło Ci znaleźć pracę, którą byłaś zainteresowana?
Ja nie odbywam stażu skupiając się na poszukiwaniu pracy, ale bez wątpienia stanowi on ogromną pomoc w zdobyciu ciekawej pracy: podnosi znacznie kwalifikacje, stanowi świetną okazję do networkigu, mówiąc kolokwialnie - otwiera drzwi.

Co byś powiedziała ludziom, którzy chcieliby aplikować na staż w Radzie UE?
Zdecydowanie warto aplikować na ten staż, nawet wielokrotnie! Kandydatów jest sporo, więc za pierwszym razem może się nie udać, może nawet za drugim też nie, ale to nie musi oznaczać, że za trzecim się nie powiedzie! 

 

Rozmawiała Agnieszka Góralczyk 

Opublikowane: pt., 26/01/2018 - 21:49


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie