Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Staż pomógł mi w osiągnięciu celów

Maciej Grodzki
Maciej Grodzki
Rozmowa z Maciejem Grodzkim, który na staż za granicę wyjechał dzięki programowi Erasmus+.

Dlaczego wybrałeś staż dla absolwentów w programie Erasmus+?

Kiedy kończyłem studia magisterskie w 2014 r. rozpoczęto wdrażanie zupełnie nowego programu ERASMUS+, który zastąpił dotychczasowe programy tj. Erasmus, Lifelong Learning itd. Nowy program, w odróżnieniu od tych poprzednich, umożliwiał studentom ostatnich lat studiów (przyszłym absolwentom) aplikowanie o staż zagraniczny, 
a ponadto pozwalał na odbycie stażu nawet rok po ukończeniu studiów. Pomyślałem wówczas, że zmiana przepisów spadła mi niejako z nieba i dzięki temu mogę wyjechać na staż, podczas którego mogę zdobyć kolejne międzynarodowe doświadczenie, tak bardzo potrzebne na rynku pracy. 

Czy proces aplikacyjny był trudny?

Nie. W przypadku rekrutacji wewnętrznej na uczelni, wystarczyło wypełnić wniosek – oczywiście po uprzednim przekroczeniu wymaganego progu, czyli zdobycia odpowiedniej średniej na studiach. 
Jeśli zaś chodzi o procedurę rekrutacji w konkretnych miejscach stażu, to sam znalazłem trzy miejsca mojego potencjalnego stażu i wysłałem do nich moją aplikację (CV + list motywacyjny). Dość szybko otrzymałem odpowiedź z dwóch miejsc z prośbą o przeprowadzenie rozmowy telefonicznej (czegoś na kształt rozmowy kwalifikacyjnej, ale dość luźnej). W jednym przypadku otrzymałem odpowiedź odmowną. Następnie wybrałem jedno z tych dwóch miejsc i umówiłem się na konkretny termin odbycia stażu. Całość procedury, od wysłania aplikacji do uzyskania ostatecznej odpowiedzi od instytucji, trwała ok. 1 miesiąca. 

Czym zajmowałeś się podczas stażu?

Odbywałem staż w organizacji pozarządowej zajmującej się prawami człowieka, pomocą i wsparciem dla uchodźców i imigrantów a także promocją wartości europejskich i UE. Jednym z jednostek tej instytucji jest punkt informacyjny UE – Europe Direct 
i w nim w głównej mierze pracowałem. Do moich obowiązków należało: odpowiadanie na pytania obywateli dot. prawa UE i różnych polityk UE, przeprowadzanie zajęć dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych nt. Unii Europejskiej, jej instytucji oraz polityk, a także organizacja wydarzeń promujących UE. 

Co było najciekawszym a co najtrudniejszym zadaniem dla Ciebie?

Dużym wyzwaniem było dla mnie prowadzenie zajęć o UE dla dzieci 
w szkołach podstawowych. Razem z moją opiekunką stażu musieliśmy przygotować program zajęć a także materiały dydaktyczne dla dzieci, co nie było dla mnie łatwe ze względu na mój brak doświadczenia w pracy z dziećmi.  
Najbardziej interesujące były zaś zadania związane tłumaczeniami z polskiego na niemiecki 
i z niemieckiego na polski, za które byłem odpowiedzialny podczas różnego rodzaju eventów, ponieważ moja instytucja dość ściśle współpracowała z podobnymi organizacjami w Polsce. Dzięki temu miałem okazję uczestniczyć w ciekawych wydarzeniach, w których udział brali również przedstawiciele polskich organizacji, z którymi współpracowaliśmy, oraz poznać interesujących ludzi

Czego się nauczyłeś podczas stażu w programie Erasmus+?

Staż był doskonałą okazją do podszlifowania niemieckiego oraz angielskiego. W tym obszarze zauważyłem największy progres. Ponadto, poznałem specyfikę pracy w sektorze pozarządowym a także zdobyłem cenne doświadczenie w pracy w międzynarodowym zespole, ponieważ w mojej instytucji pracowali nie tylko Niemcy ale także m.in. Rosjanie i osoby pochodzące z krajów afrykańskich.

Czy każdy stażysta ma swojego opiekuna w dziale, w którym odbywa staż?

Instytucja przyjmująca stażystę jest zobligowana do wyznaczenia opiekuna stażu. To oznacza, że nie musi być to pracownik działu, w którym stażysta realnie pracuje, ale generalnie pracownik merytoryczny tej instytucji.

Jak spędzałeś czas poza pracą? 

Spędzałem czas wolny ze swoimi współlokatorami, a w weekendy starałem się jak najwięcej zwiedzać, korzystać z ofert muzeów, kin itd. 

Czy wynagrodzenie stażysty jest wystarczające?

To zależy od kraju, w którym odbywa się staż, czyli de facto od wysokości stypendium, które w każdym kraju jest inne. Moje stypendium wystarczało na miesięczny czynsz za mieszkanie oraz bilet miesięczny na całą aglomeracje Berlina. Na pewno stypendium nie wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów, jednak zdarza się że instytucja przyjmująca zapewnia dodatkowe wynagrodzenie dla stażysty. Nie jest to jednak regułą.

Czy odbycie stażu pomogło Ci znaleźć pracę, którą byłeś zainteresowany?

Odbycie stażu za granicą pozwoliło mi nabyć cenne międzynarodowe doświadczenie, które
z pewnością było moim atutem podczas rozmów kwalifikacyjnych na różne stanowiska. Jestem zadowolony z mojej obecnej pozycji zawodowej. Staż w ramach programu Erasmus+ był czynnikiem, który niewątpliwie pomagał mi w osiągnięciu moich celów.

Co byś powiedział ludziom, którzy chcieliby aplikować na staż dla absolwentów w programie Erasmus+?

Powiedziałbym im, że podjęli bardzo dobrą decyzję i życzyłbym im znalezienia takiego miejsca stażu, w którym mogliby się dużo nauczyć oraz który byłby trampoliną dla ich przyszłej kariery zawodowej. 
Biorąc pod uwagę realia rynku pracy, doświadczenie międzynarodowe jest wręcz niezbędne do zdobycia pracy odpowiadającej aspiracjom ludzi po studiach wyższych. Dotyczy to zwłaszcza osób po kierunkach humanistycznych oraz społecznych. Staż w ramach programu Erasmus+ jest doskonałą możliwością zdobycia takiego doświadczenia oraz może być doskonałym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej zdobytej podczas kształcenia na studiach. 

 

Rozmawiała Agnieszka Góralczyk

Opublikowane: niedz., 31/12/2017 - 22:08


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie