Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Szkoła Główna Handlowa prowadzi najlepsze studia MBA w Polsce!

Najlepsze studia Master of Business Administration (MBA) w Polsce prowadzi Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Studia Canadian Executive MBA (CEMBA) tej uczelni znalazły się na pierwszym miejscu Rankingu MBA Perspektywy 2015.

Ranking najlepszych studiów MBA, prowadzonych przez polskie uczelnie corocznie przeprowadza Fundacja Edukacyjna Perspektywy. W tegorocznym Rankingu MBA Perspektywy uwzględniono 34 programy, o pięć więcej niż w ubiegłorocznej edycji.

 

Canadian Executive MBA

Pierwsze miejsce w zestawieniu zajęły studia Canadian Executive MBA (CEMBA) prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Program CEMBA nagrodzono także w dwóch rankingowych kategoriach: "Kadra dydaktyczna programu" oraz "Opinia pracodawców".

 

- "Jest mi tak strasznie przyjemnie jak Lewandowskiemu po czwartej bramce, chociaż wiemy, że była jeszcze piąta. Cztery razy Perspektywy nas wyróżniły. Jesteśmy najlepszą publiczną - ekonomiczną uczelnią, najlepiej prowadzimy kierunek Zarządzanie, najlepiej prowadzimy kierunek z ekonomii i dzisiaj otrzymujemy jeszcze to wspaniałe wyróżnienie" - powiedział rektor SGH prof. Tomasz Szapiro. - "Ta piąta bramka to pogram MBA-SGH, który zajął w rankingu piąte miejsce" - dodał.

 

Realizację studiów Canadian Executive Master of Business Administration SGH rozpoczęła w 1995 roku. Jak informuje uczelnia, przymiotnik „canadian” nie jest przypadkowy, ponieważ program wdrażany jest w Polsce we współpracy z University of Quebec at Montreal (UQAM). Słuchacze są rejestrowani na UQAM, a po zakończeniu studiów otrzymują dyplom MBA z UQAM a także dyplom ukończenia studiów specjalnych, wydany przez SGH.

 

Executive MBA

Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji zestawienia na drugim miejscu rankingu znalazły się studia Executive MBA prowadzone na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (emba@uw). Studia uzyskały też nagrodę w kategoriach: "Ranga i prestiż programu" oraz "Merytoryczne cechy programu". Po dwóch latach prowadzenia w rankingu na trzecie miejsce spadły studia Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Program otrzymał też nagrodę w kategorii "Studenci programu MBA".

 

Na czwartym miejscu znalazły się Executive MBA ze Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Studia te zdobyły też nagrodę w kategorii "Opinia absolwentów". Na piątym miejscu rankingu sklasyfikowano studia MBA-SGH Szkoły Głównej Handlowej.

 

Kolejne miejsca zajęły: Koźmiński MBA z semestrem specjalistycznym - Akademii Leona Koźmińskiego (6.); program MBA Poznań-Atlanta realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (7.); European Multicultural Integrated Management Programe - International MBA - Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (8.); Franklin University MBA (FUMBA) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (9.) oraz Executive MBA - Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (10.).

 

O sukcesie menadżera rozstrzyga szkoła

- "Sukces organizacji w coraz mniejszym stopniu zależy od procedur i struktur, ale od talentów, kreatywności, profesjonalizmu i kwalifikacji menadżerów. Wydaje się, że o sukcesie menadżera rozstrzyga szkoła, którą kończy. To się rzeczywiście przekłada na zarobki po studiach. Natomiast wiedza, która nabywa nawet w najlepszych szkołach biznesu, po rozpoczęciu pracy okazuje się niewystarczająca. Stąd potrzeba ciągłego rozwoju za pomocą różnych form kształcenia. Szczególną rolę zajmują właśnie studia MBA" - mówiła podczas ceremonii wręczenia nagród przewodnicząca kapituły konkursu, prof. Maria Romanowska.

Przypomniała, że na niektórych polskich uczelniach studia MBA prowadzone są od niemal 25 lat. Jednak na blisko 400 polskich szkół wyższych, mniej niż 10 proc. prowadzi programy MBA.

 

- "W czasach aktualnych turbulencji w otoczeniu gospodarczym niezwykle ważna jest już posiadana wiedza, ale też możliwość adaptacji do tego i odpowiedzi na to, co się dzieje wokół nas. Program MBA fantastycznie odpowiada na te potrzeby. To niesamowita dawka aktualnej wiedzy i przejście przez niemal wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa" - mówił Remigiusz Lewandowski, absolwent studiów Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim.

 

 

Organizatorzy studiów MBA wypełnili ankietę zawierającą kilkadziesiąt szczegółowych pytań. Odpowiedzi na te pytania posłużyły do ustalenia, kim są słuchacze ocenianych programów, kim są wykładowcy, jak wygląda struktura i zakres samego programu, co oferują słuchaczom studia, i jaki jest prestiż organizatora.

Absolwentów zapytano, jak oceniają ukończone studia oraz jak ich ukończenie wpłynęło na karierę. Badanie przeprowadziła Fundacja Edukacyjna Perspektywy na grupie 388 absolwentów. Każdy organizator programów objętych rankingiem miał prawo wskazać maksimum 15 absolwentów.

W rankingu uwzględniono również preferencje pracodawców wskazane w badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej próbie 450 przedsiębiorstw mających główną siedzibę w Polsce. Wywiady realizowano z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie i rekrutację pracowników wyższego szczebla w firmach z kapitałem zagranicznym (66,7 proc.) o zasięgu ogólnokrajowym, europejskim oraz światowym (90 proc.), zatrudniających powyżej 100 pracowników.

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Opublikowane: śr., 09/12/2015 - 16:06


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie