Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Studenci: najlepsza praktyka elastyczna i płatna

Praktyka studencka w czasie nauki powinna umożliwiać elastyczny czas pracy i trwać od 1 do 3 miesięcy. W ogłoszeniu rekrutacyjnym powinny znaleźć się przede wszystkim informacje dotyczące wynagrodzenia - oceniają studenci.

Zdaniem 91 proc. studentów - przepytanych przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) w ramach kampanii #jestemYgrekiem. nie jestem leniem - praktyki i staże ułatwiają wejście na rynek pracy. Dla 41 proc. młodych ludzi najlepszą formą edukacji zawodowej jest praktyka w trakcie nauki, z elastycznym czasem pracy. Z kolei prawie co piąty student wybrałby praktykę wakacyjną w pełnym wymiarze godzin.

 

fot. ZEISS Microscopy (CC BY 2.0)

Praktyka = płatna

Najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze danej praktyki czy stażu dla 83 proc. ankietowanych jest informacja na temat odpłatności programu. Poza walorem edukacyjnym oraz rzetelnością rekrutacji i adaptacji stażysty w organizacji, wynagrodzenie jest jednym z najważniejszych wyznaczników stażu i praktyki wysokiej jakości.

 

Maksymalnie 3 miesiące

Równie istotna jest dla młodych ludzi kwestia czasu trwania programu. Optymalna długość praktyki bądź stażu to według połowy ankietowanych program trwający od 1 do 3 miesięcy. Prawie 3/4 ankietowanych za czynnik decydujący o atrakcyjności i skuteczności oferty pracodawcy uznaje też zamieszczoną w ogłoszeniu rekrutacyjnym informację o czasie trwania praktyki lub stażu.