Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Wpływ funduszy unijnych na rozwój infrastruktury w Polsce

Zastój i zaniedbania spowodowane przynależnością Polski do bloku państw socjalistycznych przez prawie połowę XX wieku, zostały oszacowane przez ekspertów na dziesiątki lat.

Szansą na polepszenie standardów polskich dróg czy kolei są fundusze europejskie, a dokładnie -europejskie programy operacyjne wchodzące w skład perspektyw finansowych UE na lata 2007- 2013 oraz 2014 – 2020. Warto zastanowić się i przeanalizować, jak wpłynęły one przez te 11 lat przynależności Polski do UE, na całą koniunkturę polskiej gospodarki, która między innymi dzięki rozwojowi infrastruktury, od lat cieszy się dużym zainteresowaniem światowych, ale i rodzimych inwestorów.

 

Perspektywa finansowa 2007 – 2013

Perspektywa finansowa na lata 2007 – 2013 okazała się dla Polski optymalnie pomyślna. Dzięki staraniom reprezentantów z nowoprzyjętych państw w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej oraz silnemu lobbingowi zewnętrznemu, urzędnicy w Brukseli uzmysłowili sobie, że zgodnie z ideami i wartościami integracji europejskiej, które opierają się między innymi na zasadzie równości, do rozwoju krajów Europy Środkowej i Europy Wschodniej będą potrzebne długookresowe perspektywy finansowe. Interpretowano to także w ten sposób, że przyczynią się one do polepszenia jakości infrastruktury w nowoprzyjętych krajach oraz wzmocnieniu ich potencjału ekonomicznego, którego osiągnięcie zależało głównie od  nacisku na kwestię infrastruktury.

 

 

EUROoptymizm

Wydarzeniem, które wpłynęło na pozytywne zakończenie perspektywy finansowej na lata 2007 – 2013 było przyznanie Polsce i Ukrainie praw do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Mężczyzn w 2012 roku. Rok ten stał się dla polskiego rządu prawdziwą wyrocznią, impulsem, z którą wiązał powodzenie wszystkich strategicznych inwestycji infrastrukturalnych. Polska zamieniła się w jeden wielki plac budowy.

 

Co już mamy?

Polska siatka dróg ekspresowych również rozrasta się w szybki sposób. Obecnie Polacy korzystają z ponad 1500 km autostrad i ponad 3100 km dróg ekspresowych. Oczywiście mogą się pojawić glosy niezadowolonych mówiących, że to nadal za mało, ale trzeba pamiętać, że zacofania gospodarczego z poprzedniego systemu politycznego nie da się nadrobić w tak szybkim czasie, a po za tym, tego czego nie udało się zbudować lub ukończyć w okresie 2007 – 2013, można zrealizować w kolejnej perspektywie na lata 2014 – 2020.

 

  

 

Polska nadal B czy już nie?

Warto zwrócić uwagę także na program unijny – Rozwój Polski Wschodniej. Dzięki jego realizacji, słabiej rozwinięte gospodarczo obszary Polski, czyli pięć województw ściany wschodniej oprócz regionalnych programów funduszowych, otrzymały dodatkowe pieniądze na rozwój chociażby tutejszej infrastruktury transportowej. Nie zmienia jednak to faktu, że województwa wschodnie są w absolutnej czołówce pod względem ilości kilometrów zmodernizowanych dróg lokalnych, wybudowanych ścieżek rowerowych, a ważne jest także to, że ich przedstawiciele silnie lobbują w Brukseli o budowę transeuropejskiego korytarza transportowego przebiegającego przez trzy województwa wschodnie – czyli drogę ekspresową S19.

 

Zmiany na kolei i na szynach to nie to samo!

Po polskich torach za pieniądze unijne jeżdżą zmodernizowane wagony osobowe pierwszej i drugiej klasy, produkowane przez polskie firmy nowoczesne elektryczne zespoły trakcyjne czy chociażby najnowocześniejsze pociągi typu Pendolino. Z odnowionych, mniejszych dworców kolejowych korzystają pasażerowie we wszystkich województwach, a zmiany w komunikacji szynowej odczuli też mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich. Jeżdżą oni teraz niskopodłogowymi tramwajami i autobusami, korzystają z nowoczesnych i klimatyzowanych pociągów kolei podmiejskich lub poruszają się po inteligentnie przebudowanych i bezkolizyjnych skrzyżowaniach w centrum i na obrzeżach miast. Takie rozwiązania sprzyjają także młodym ludziom, którzy przewożąc np.: rower, wózek z dzieckiem lub poruszając się na wózku inwalidzkim, mogą w szybki i wygodny sposób dostać się: do centrum, na uczelnię, do pracy lub na przykład do domu.

 

Terminal o wielu znaczeniach

Często pierwsze wrażenie danego kraju na osobie przyjeżdżającej po raz pierwszy do danego kraju wywołuje kontakt takiego obcokrajowca z dowolnym portem lotniczym; jego terminalem, jakością obsługi podróżnych i połączeniu lotniska z hotelem lub centrum miasta. O tych właściwościach, a zarazem wytycznych pamiętały władze samorządowe – które często zadłużając się na dziesiątki lat ustaliły priorytet dla rozwoju swoich portów lotniczych.

 

Nie tylko dla Euro

Zbudowano zupełnie nowe, szklane i mające ciekawą kubaturę terminale lotnicze w Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Wyremontowano pasy kołowania oraz startu i lądowań. Poprawiono dojazd do centrum i połączenie z obwodnicami miast. To właśnie lotniska zdały w 100% test na Euro 2012, a dzisiaj – w okresie stałego wzrostu ruchu lotniczego w pełni spełniają swoje funkcje i odprawiają łącznie ponad 25 milionów pasażerów.

 

 

Państwo potrzebuje młodych ludzi, ale…

Ekonomiści mówią wprost: jeśli Polsce zależy na pozyskiwaniu kolejnych inwestorów, tworzeniu nowych miejsc pracy i eliminacji bezrobocia wśród młodych ludzi oraz na wzroście potencjału gospodarczego, pierwszym krokiem w tym kierunku jest rozwój infrastruktury. Tylko nowoczesna siatka połączeń międzymiastowych i tranzytowych może skutecznie zachęcić światowe koncerny oraz zintensyfikować polski kapitał przedsiębiorczości do ulokowania tutaj swojego businessu. Ci ostatni to przede wszystkim ludzie młodzi; asertywni, kreatywni, gotowi na nowe wyzwania. Stawiając swoje pierwsze kroki mogą oni także korzystać z inkubatorów technologicznych i klastrów przedsiębiorczości, gdzie mogą uzyskać cenne porady, wskazówki i przede wszystkim nabyć jakże ważne doświadczenie i kwalifikacje na coraz bardziej wymagającym polskim rynku.

 

Dla młodych chcących

Inwestycje w infrastrukturę to także rozwój poszczególnych branż, ale przede wszystkim - budowlanej. Jest to przyszłościowy kierunek do którego zmierzają solidnie wykształceni na polskich i zagranicznych uczelniach młodzi inżynierowie, naukowcy oraz budowlańcy co prowadzi do zmniejszenia bezrobocia i aktywizacji zawodowej młodego pokolenia.

Radosław Chudy