Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Zgłoś się na staż w Komitecie Regionów

Committee of the Regions, Welcome to Trainees Candidates Video

Jak co roku, Komitet Regionów UE zaprasza absolwentów studiów wyższych z Europy i spoza niej na krótkoterminowe wizyty studyjne. To doskonała okazja, by zdobyć doświadczenie zawodowe w wydziałach Komitetu.

Niepłatne, krótkoterminowe wizyty studyjne trwają o 1 do 4 miesięcy. Oferta skierowana jest do osób, które poprzez swój zawód, aktywność akademicką lub naukową są blisko związane z przedmiotem działania i polityką prowadzoną przez Komitet Regionów. Rodzaj zadań powierzanych stażystom uzależniony jest od tego, do którego wydziału Komitetu zostaną przypisani: część wydziałów zajmuje się w większym stopniu kwestiami politycznymi, inne skupiają się na pracy administracyjnej.

 

            Kandydaci powinni:

  • być obywatelami Państw Członkowskich UE lub krajów kandydujących;
  • mieć ukończone studia przynajmniej I stopnia;
  • znać przynajmniej jeden język roboczy (angielski lub francuski);
  • udowodnić, że muszą pogłębiać swą wiedzę na temat Komitetu Regionów w związku z wykonywaną pracą, aktywnością akademicką lub naukową.

 

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą do Biura Staży. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

Opublikowane: pt., 11/04/2014 - 16:08


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie