Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Praca za granicą – jak uniknąć nielegalnych pośrednikach pracy?

Fot. Karl Bedingfield (CC BY-ND 2.0)
Badania TNS OBOP pokazują, że 20% Polaków nie wie, co zrobić, by wyjazd za granicę był bezpieczny a 46% osób z wykształceniem podstawowym nie wie, co należy zrobić przed wyjazdem do pracy za granicę. Co zrobić, aby nie zostać oszukanym?

Polacy w poszukiwaniu lepszego życia, nadal wyjeżdżają, aby podejmować pracę za granicą. Korzystają nie tylko z ofert urzędów pracy, ale też poszukują pracy „na własną rękę", wykorzystując prywatne kontakty, czy też wyszukując ogłoszenia w prasie lub Internecie. Niestety takie postępowanie wiąże się z potencjalnym niebezpieczeństwem.

 

Ofiarą nieuczciwych pośredników może być każdy. Nieznajomość języka obcego, niskie wykształcenie czy uroda mogą tylko podnosić to ryzyko. Najbardziej narażone na niebezpieczeństwo przymusowej pracy i handlu ludźmi za granicą są m.in.: osoby jadące do pracy „na czarno”, pozostające w trudnej sytuacji materialnej, nieznające języka kraju, do którego wyjeżdżają oraz osoby wyjeżdżające samotnie.

 

Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, iż każdego roku pojawia się coraz więcej pośredników rekrutujących do pracy za granicą. Kuszą oni atrakcyjnymi ofertami pracy oraz wysokimi zarobkami. Niejednokrotnie przeglądając ich oferty pracy możemy zauważyć brak ważnej informacji dla kandydata – nazwy potencjalnego pracodawcy. Równie często pojawiają się ich oferty pracy, w których zamieszczony jest tylko numer telefonu komórkowego.

 

Zatem wybór pośrednika pracy może być decydujący dla naszego bezpieczeństwa w kraju, do którego migrujemy. Po czym poznać, że mamy do czynienia z profesjonalną agencją zatrudnienia?

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę, czy działająca w Polsce agencja zatrudnienia posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz certyfikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uzyskanie wpisu do rejestru jest warunkiem prowadzenia przez nie działalności. Świadczenie usług bez wymaganego wpisu do rejestru agencji jest nielegalne i stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.

 

O tym, jak istotne jest zwracanie uwagi na to, czy taki wpis posiada dana agencja, podkreśla dr Grażyna Spytek-Bandurska, z-ca dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan: „Działalność takich agencji zazwyczaj wygląda podobnie - oferty publikują na bezpłatnych portalach. Powołują się na nazwę znanej agencji zatrudnienia lub jej modyfikację (np. przestawiają litery lub dodają człon w nazwie) i proponują pracę głównie za granicą. W takich ofertach często brakuje informacji dotyczących konkretnych wymagań wobec kandydatów czy szczegółowej oferty pracodawcy. Niektóre mają nieprawdziwy numer agencji, kontakt to najczęściej jedynie adres mailowy”.

Certyfikatu nie muszą posiadać zagraniczne agencje zatrudnienia, posiadające uprawnienia i prowadzące działalność na terenie UE/EOG. Muszą one jedynie przedłożyć zawiadomienie do marszałka województwa, na terenie którego zamierzają świadczyć usługi. Pomimo wszystko, dobrze byłoby jednak sprawdza, czy taka agencja jest np. zrzeszona w branżowej organizacji, która czuwa, aby agencje działały zgodnie z krajowymi przepisami prawa oraz powszechnymi standardami etycznymi.

 

Po drugie, trzeba upewnić się, czy dana agencja posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym i czy ma doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowego pośrednictwa pracy. Kiedy agencja prowadzi rekrutację na zlecenie swojego klienta,  to  wówczas on staje się pracodawcą.  Agencja jest jedynie pośrednikiem. To z pracodawcą zagranicznym podpisujemy umowę o pracę i on odpowiada za naruszenie obowiązków związanych z pracą wykonywaną poza granicami kraju. Agencja odpowie wyłącznie przed sądem cywilnym za niedopełnienie postanowień umowy.

 

Co więcej, warto wybierać sprawdzonych pośredników pracy. Należy najpierw wyszukiwać tych, którzy mają wyrobiona markę na rynku i rekrutują w obrębie sektora, w którym się specjalizują. Agencje takie chętnie dzielą się swoją wiedzą, przygotowując raporty na temat danego sektora gospodarki czy danego rynku pracy, udzielając wywiadów eksperckich, czy też publikując specjalistyczne artykuły w social media. Ponadto mamy większa pewność, iż rekruter z takiej agencji będzie znał się na danej branży, będzie potrafił dobrze dobrać profil przyszłego pracodawcy
i stanowisko pracy.

 

Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach, dzięki którym podejmowanie pracy zagranicznej stanie się prostsze i bezpieczniejsze:

 1. Zacznijmy poszukiwanie pracy zagranicznej od spisania i przeanalizo­wania tego, co jest niezmiernie ważne podczas szukania pracy i musi być od początku jasne. Są to: oczekiwania co do przyszłego stanowiska pracy i warunków zatrudnienia, motywacja do pracy, cele zawodowe, jakie chcemy osiągnąć.
 2. Określmy swoje mocne strony osobowości,  zwłaszcza w zakresie kwalifikacji na wybrane stanowisko. Przede wszystkim oceńmy obiektywnie swoje umiejętności językowe. Jeżeli nie mówimy w języku pracodawcy, nasze szanse na znalezienie pracy maleją. Ponadto kiedy nie możemy się porozumieć w obcym kraju, stajemy się łatwym celem dla oszustów.
 3. Przygotujmy życiorys. Dopasujmy go pod kątem odpowiedniej pracy
  i stanowiska, o które się ubiegamy. Pamiętajmy, że naj­lepiej wyróżnimy się pisząc krótko i na temat, bo pracodawcy oczekują konkretnych informacji.
 4. Szukajmy pracy z legalnych źródeł, a więc korzystajmy z usług urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, które należą do sieci Europejskich Służb Zatrudnienia. „Sieć EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy i ma na celu wzmacnianie mobilności pracowniczej, ułatwianie podejmowania pracy w dowolnym państwie Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz pomoc osobom poszukującym pracy w uzyskaniu satysfakcjonującego zatrudnienia. Korzystanie z usług EURES jest bezpłatne. Europejski Portal Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu to najważniejszy portal Unii Europejskiej dotyczący mobilności na rynku pracy”.
 5. Poinformujmy rodzinę i znajomych o miejscu pobytu i miejscu pracy za granicą. Starajmy się utrzymywać regularne kontakty z nimi.
 6. Koniecznie weźmy ze sobą dowód tożsamości, dokumenty potwierdzające nasze doświadczenie zawodowe i kwalifikacje przetłumaczone na język pracodawcy, umowę z agencją (jeśli podejmujemy zatrudnienie
  za pośrednictwem agencji pracy) i potwierdzenie dodatkowego ubezpieczenia, jeśli je mamy.
 7. Nie zgadzajmy się na nielegalną pracę w UE/EOG. Pamiętajmy, że za pracę na czarno może grozić: grzywna, areszt, deportacja na własny koszt, a nawet zakaz wjazdu do danego kraju przez kilka lat.

 

PRZYDATNE LINKI:

www.biznesforum.pl – tutaj można sprawdzić, czy podany przez firmę numer REGON i NIP są prawdziwe
www.kraz.praca.gov.pl – strona Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, gdzie znajduje się wykaz wszystkich certyfikowanych agencji zatrudnienia
www.eures.praca.gov.pl, www.eures.europa.eu, www.bezpiecznapraca.eu – praktycz­ne informacje związane z pracą za granicą
www.nfz.gov.pl – strona Narodowego Funduszu Zdrowia, która zawiera informacje na temat opieki zdrowotnej w Polsce i Unii Europejskiej

 

Justyna Kądziela

Opublikowane wt., 11/10/2016 - 00:01
Ostatnia aktualizacja czw., 16/01/2020 - 15:44Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie