Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Bezrobocie? To nie dla mnie!

fot. www.audio-luci-store.it (CC BY 2.0)
Więcej niż 5 mln ludzi przed 26. rokiem życia nie ma pracy – oto wyniki pesymistycznego raportu opracowanego przez Komisję Europejską. Ratunkiem dla przyszłości młodych ludzi jest Youth Guarantee!

Raport Komisji Europejskiej

Z opracowanego dokumentu można dowiedzieć się, że:

  • 1/5 młodych Europejczyków ma problem ze znalezieniem pracy;
  • więcej niż 33% bezrobotnych poniżej 26. roku życia nie miało pracy przez ponad rok;
  • w UE jest 7.5 mln NEET-sów, (z ang.: not in employment, education or training) czyli młodych, którzy nie pracują, nie uczą się ani w żaden sposób się nie doszkalają;
  • w ciągu ostatnich 4 lat ogólne wskaźniki zatrudnienia dla młodych ludzi spadły trzy razy bardziej niż w przypadku osób dorosłych;
  • nadal istnieje duża przepaść między krajami o najwyższej i najniższej stopie bezrobocia wśród młodych ludzi.

Co należy zrobić? Inwestować w młodych ludzi!


A jak? Wykorzystując do tego Youth Guarantee

Youth Guarantee to nowe podejście do walki z bezrobociem wśród młodzieży. YG zapewnia, że ​​wszyscy młodzi ludzie poniżej 25. roku życia uzyskają konkretną ofertę zatrudnienia w 4 miesięce od zakończeniu nauki lub utraty pracy. Ważne jest to, aby oferta dopasowana była do wcześniej wykonywanej pracy; praktyk i staży, w których brali udział młodzi ludzie oraz poziomu wykształcenia. Praca powinna „odnosić” do indywidulanych potrzeb oraz kompetencji młodego człowieka.

Kraje UE zatwierdziły Youth Guarantee w kwietniu 2013 r.


Jak system YG ma działać?

Opracowanie i realizacja programu wymaga ścisłej współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami m.in.: władzami, pracodawcami, instytucjami doradztwa zawodowego, szkołami i uniwersytetami, biznesem oraz związkami zawodowymi. Wczesna aktywizacja oraz współpraca pomiędzy tymi instytucjami zagwarantuje powodzenie nowemu systemowi. Oczywiście w wielu przypadkach potrzebne są zmiany i reformy jednak kraje UE są mocno wspierane przez Komisję Europejską.

Wszystkie kraje unijne są obecnie na etapie opracowywaniu krajowych planów realizacji YG. Komisja Europejska pomaga w procesie opracowywania planów i skonfigurowaniu system, tak szybko jak to możliwe.


A jak sytuacja wygląda w Polsce?

Na Polskim rynku pracy, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, osoby poniżej 26. roku życia mają większy problem z znalezieniu pracy niż osoby starsze. Wskazuje na to niski poziom zatrudnienia i aktywności zawodowej młodych ludzi.

W obliczu trudności, znaczna część młodych osób decyduje się na uzyskanie wyższego wykształcenia, aby zwiększyć możliwości znalezienia odpowiedniej pracy. To sprzyja dynamicznemu wzrostowi edukacji wyższej. W roku akademickim 2012/2013 ponad 450 szkół było na poziomie uniwersyteckim i wykształciło prawie 1,7 mln osób, podczas gdy w roku akademickim 1990/1991 takich osób było niewiele ponad 400 tysięcy.

YG w Polsce gwarantowane są między innymi poprzez pracę OHP. Ochotnicze Hufce Pracy pomagają młodym ludziom w znalezieniu pierwszej pracy. Poza tym, od dłuższego czasu silnie wspierani są młodzi przedsiębiorcy, którzy decydują się na tworzenie własnych biznesów (Start up). Do tego młode osoby, właśnie dzięki Youth Guarantee mogą ubiegać się o kredyty na rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej, wypłacanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).


Czy to zadziała?

Niezależnie od działań Komisji Europejskiej, reform systemu oraz zaangażowania władzy, młodzi XXI wieku, muszą zdawać sobie sprawę z tego, że dziś dyplom uczelni wyższej nie zagwarantuje dobrze płatnej pracy w międzynarodowej firmie. Zdobywanie doświadczenia, nauka poza formalna, udział w ciekawych projektach mogą pomóc w znalezieniu wymarzonej pracy, dawać satysfakcję, rozwój i wiedzę.

Marta Mazurowska