Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Bony dla bezrobotnych – marchewki dla pracodawców

Otrzymanie bonu będzie wymagało podpisania umowy z urzędem (fot. fotolia.com)
Dotychczas do pośredniaków chodziło się po pracę. No, ewentualnie po pieczątkę, że pracy się szuka. Teraz w urzędach młodzi ludzie mają dostawać bony, dzięki którym ich szanse na znalezienie zatrudnienia mają być dużo większe.

Bony wprowadziła obowiązująca od maja 2014 r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia. Posłowie poprawili ją, by spełnić wymagania Komisji Europejskiej – czyli wdrożyć tzw. Gwarancje dla młodzieży. Zgodnie z pomysłem Brukseli, każdy młody człowiek ma otrzymać propozycję pracy, dalszych szkoleń lub edukacji w ciągu 4 miesięcy od ukończenia nauki lub utraty zatrudnienia.

 

W Polsce ma to być możliwe właśnie dzięki bonom oferowanym przez urzędy pracy. Ten rodzaj wsparcia dostępny będzie w czterech wariantach.

 

1. Bony stażowe

 

Bon stażowy to oferta dla osób bezrobotnych do 30. roku życia. O wydanie takiego bonu należy wystąpić do starosty (poprzez powiatowy urząd pracy), a następnie wybrać się z dokumentem do wybranego pracodawcy. Korzyść? 6-miesięczny płatny staż. Kto płaci? Starosta – ok. tysiąca złotych brutto miesięcznie. A co ma z tego pracodawca? Jeśli po odbyciu stażu zatrudni bezrobotnego na kolejne 6 miesięcy, starosta wypłaci mu premię w wysokości 1500 złotych. Pracodawca nie musi się też martwić o dodatkowe wydatki: koszty przejazdów stażysty do i z miejsca pracy pokrywa starosta (do 100 zł miesięcznie), on też bierze na siebie koszty niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych. 

 

2. Bony zatrudnieniowe

 

Bon zatrudnieniowy to również szansa dla osób do 30. roku życia – przede wszystkim absolwentów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych. Pracodawcy, którzy zdecydują się zatrudnić takich bezrobotnych, będą mogli przez rok liczyć na refundację części kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne (do ok. 990 zł brutto miesięcznie). Ale jest warunek: pracodawca musi zatrudnić bezrobotnego absolwenta na co najmniej 18 miesięcy. Jeśli rozwiąże umowę wcześniej, otrzymaną refundację będzie musiał zwrócić wraz z odsetkami. Jeśli jednak zrezygnuje sam zatrudniony – pracodawca niczego oddawać nie musi.
 

3. Bony szkoleniowe

 

Zdobycie tego rodzaju bonu oznacza szansę na udział w wybranym przez siebie szkoleniu, którego koszty pokryje starosta. Warunek? Otrzymując bon bezrobotny musi „uprawdopodobnić”, że szkolenie pomoże w podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Jak drogie może być szkolenie? Koszt całego przedsięwzięcia nie powinien przekraczać 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego (obecnie ok. 3800 zł). Wliczamy w to opłatę za sam kurs, koszty badań lekarskich lub psychologicznych,  przejazdu na szkolenia (150-200 zł) oraz – jeśli to niezbędne - zakwaterowania (ryczałt do 1500 zł, jeśli szkolenie trwa więcej niż 150 godzin). Jeżeli koszty okażą się wyższe od wartości bonu, różnicę musi dopłacić sam zainteresowany.
 

4. Bony na zasiedlenie 

Czwarty rodzaj bonu ma pomóc tym, którzy za pracą muszą ruszyć w świat. Bony na zasiedlenie również przyznaje starosta osobom do 30. roku życia, które chcą podjąć zatrudnienie (inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą) poza miejscem zamieszkania. Warunki? Po pierwsze, odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia musi wynosić co najmniej 80 km. Po drugie, w nowym miejscu zainteresowany musi pracować – i otrzymywać wynagrodzenie równe co najmniej pensji minimalnej, musi też podlegać ubezpieczeniom społecznym. Po trzecie, praca musi być wykonywana przez co najmniej 6 miesięcy. Co w zamian? W ramach bonu młody człowiek otrzyma ok. 7,5 tysiąca złotych (200 proc. przeciętnego wynagrodzenia) na pokrycie kosztów zamieszkania.


Urzędy pracy w całej Polsce już zaczęły przyjmować wnioski o wydanie bonów. Czy nowe rozwiązania zdadzą egzamin, przekonamy się jeszcze w tym roku.

Opublikowane: wt., 27/05/2014 - 12:04


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie