Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Twoja pierwsza praca z Euresem

Your first EURES job

Jesteś pełnoletni, a nie dobiłeś jeszcze trzydziestki? Masz papiery na to, że jesteś Europejczykiem? (tak, chodzi po prostu o dowód!) – ten program może Cię zawodowo rozwinąć, „umobilnić”, a nawet...

...pomóc znaleźć pracę. Głównym celem programu Twoja pierwsza praca z EURES-em jest pomoc młodym Europejczykom w znalezieniu pracy za granicą, a także miejsca odbywania szkoleń i praktyk.

Jakiego rodzaju pomoc możesz uzyskać?

  • Usługi w zakresie pośrednictwa pracy
  • Środki na pokrycie kosztów wyjazdu na rozmowę kwalifikacyjną i/lub przeprowadzki za granicę w celu podjęcia pracy
  • Szkolenia (języki obce, kompetencje psychospołeczne)

Jak się zgłosić?

Poprzez odpowiednie służby zatrudnienia oraz z pomocą punktów informacyjnych. Można kontaktowac się z dowolną instytucją w dowolnie wybranym kraju. Ich lista (wraz z informacjami) znajduje się na stronie Komisji Europejskiej. Podczas ostatniego naboru do programu zakwalifikowała się jedna polska firma komercyjna, Gi Group.

Na początek...

...warto sięgnąć do przewodnika po programie. Jest to jeden z programów realizowanych w ramach wpisujących się w strategię „Europa 2020” inicjatyw przewodnich Mobilna młodzież i Szanse dla młodzieży. Programem nie są objęte praktyki zawodowe w instytucjach i organach europejskich i innych międzynarodowych organizacjach politycznych, gospodarczych, społecznych i naukowych (np. organy Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacja OECD, Rada Europy, MOP itp.).

Opublikowane: śr., 30/10/2013 - 09:47


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie