European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Na inną uczelnię z punktami ECTS

Punkty ECTS obowiązują w krajach zaangażowanych w Proces Boloński
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów – metoda oceniania postępów osiąganych przez studentów. Celem systemu jest umożliwienie nauki za granicą i uznanie przez macierzystą uczelnię efektów kształcenia uzyskanych w innej placówce

Published: Mon, 22/07/2013 - 13:21


Tweet Button: 

Related links


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!