Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Erasmus – liczby, fakty, efekty

Erasmus – program przeznaczony dla uczelni, studentów i pracowników – powstał w 1987 roku. Początkowo obejmował jedynie wymianę studentów, stopniowo jednak włączono do niego także inne działania ułatwiające międzynarodową współpracę uczelni

W ciągu 25 lat skorzystało z niego prawie 3 miliony Europejczyków, w tym ponad 2,5 miliona studentów.

 

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. Od 2007 roku Erasmus jest częścią szerszego programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”. Instytucją zarządzającą programem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

 

Uczelnie współpracujące ze sobą w programie Erasmus mogą prowadzić wymianę studentów i pracowników, a także realizować wspólne projekty dydaktyczne z różnych dziedzin. Studenci mogą wyjeżdżać za granicę na część studiów i na praktykę. Nauczyciele akademiccy mają możliwość wyjazdu do szkół wyższych w innych krajach w celu prowadzenia tam zajęć dla studentów, a wszyscy pracownicy uczelni mogą korzystać z wyjazdów na szkolenia organizowane za granicą. Studenci i pracownicy mogą również uczestniczyć w projektach typu kursy intensywne Erasmusa. Ponadto studenci mogą uczyć się mniej rozpowszechnionych języków na specjalnych intensywnych kursach językowych (EILC).

 

Dla uczelni udział w Erasmusie był – i jest – impulsem do wprowadzania zmian w systemie nauczania oraz uznawania zagranicznych okresów studiów. W wielu przypadkach program ten wręcz wymuszał zmiany. Efektami rozwoju współpracy międzynarodowej, a zwłaszcza mobilności, są też: poprawa działania i modernizacja jednostek uczelnianych wspierających wymianę studentów i pracowników, reformowanie systemów zarządzania uczelnią, a także polepszenie współpracy z partnerami zewnętrznymi.

 

Erasmus przyczynił się do podjęcia w Europie zdecydowanych kroków zmierzających do zniesienia barier utrudniających mobilność studentów i pracowników uczelni. Jednym z najważniejszych było wprowadzenie systemu transferu punktów (obecnie określanego jako Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów – ECTS), ułatwiającego zaliczanie okresów studiów odbywanych w innych uczelniach. Wprowadzanie tego systemu, dzisiaj powszechnie stosowanego, było propagowane i współfinansowane z budżetu Erasmusa.

 

Erasmus ma także swój udział w powstaniu idei Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, w którym będzie istniała większa przejrzystość i kompatybilność systemów kształcenia w poszczególnych krajach oraz będzie powszechnie stosowany system punktowy (ECTS), co znacznie ułatwi mobilność studentów.

 

Program szybko zyskał ogromną popularność w europejskim środowisku akademickim, przede wszystkim wśród studentów. Dla wielu z nich wyjazd na kilka miesięcy lub rok akademicki do zagranicznej uczelni był – i nadal jest – szansą na pierwszy w życiu dłuższy pobyt za granicą. Wymiana studentów i pracowników uczelni zbliża ludzi z różnych krajów, pomaga przełamywać wzajemne uprzedzenia i stereotypy. Erasmus nie jest już postrzegany jedynie jako program unijny, lecz także jako zjawisko społeczne i kulturowe.

Opublikowane: pt., 17/05/2013 - 12:57


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie