European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Więcej pieniędzy dla prowadzących międzynarodowe badania od MNiSW

Naukowcy, którzy uczestniczą w międzynarodowych projektach badawczych, mogą liczyć na większe dofinansowanie z resortu nauki. Dodatkowe finansowanie mogą otrzymać też polscy uczestnicy projektów w programie Horyzont 2020.

Nowe zapisy wprowadza rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), które 7 grudnia opublikowano w Dzienniku Ustaw. Tekst rozporządzenia jest dostępny na stronie internetowej.

 

"Rozporządzenie zwiększa dofinansowanie projektów międzynarodowych aż do 90 proc. krajowych kosztów projektu. Żeby otrzymać środki w związku z kosztami poniesionymi w ramach projektów międzynarodowych w roku bieżącym, polskie jednostki naukowe muszą do końca roku złożyć wnioski w systemie OSF" - informuje na swojej stronie internetowej resort nauki.

 

Kto dostanie większe dofinansowanie?

Zwiększone dofinansowanie dotyczy tzw. projektów międzynarodowych współfinansowanych. To działania prowadzone przez polskie jednostki naukowe z zagranicznymi partnerami w ramach międzynarodowych programów lub przedsięwzięć m.in. Horyzont 2020. Nowe regulacje pozwalają także na ubieganie się o środki z budżetu nauki na: wniesienie wkładu krajowego, który umożliwi udział we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu; wykorzystanie zagranicznej infrastruktury badawczej; opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, które wynikają z zawartych umów międzynarodowych.

 

Premia na Horyzoncie

Oprócz powyższych zmian, rozporządzenie umożliwia również realizację programu Premia na Horyzoncie, w którym dodatkowe finansowanie mogą otrzymać polscy uczestnicy projektów realizowanych w programie Horyzont 2020. "Ze względu na przyjęty w konkursach Horyzontu 2020 system wynagrodzeń, wypłacane przez państwo dofinansowanie pozwoli na zmniejszenie różnicy finansowania polskich naukowców w porównaniu z innymi krajami UE. To zachęci kolejnych do ubiegania się o europejskie granty" - informuje resort nauki.

Wysokość premii będzie uzależniona m.in. od finansowanego zaangażowania polskich uczestników w prace oraz ich roli w prowadzonych badaniach. Przyznawana będzie w ramach konkursu ogłaszanego przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Ośrodki otrzymujące z Unii Europejskiej poniżej 1 mln euro, mogą liczyć na premię równą 20 proc. przyznanych środków. Dla jednostek, które przekroczą próg miliona, finansowanie wyniesie 25 proc. kwoty przyznawanej w Horyzoncie 2020. Dodatkowa premia w wysokości 10 proc. unijnych dopłat trafi do projektów oraz jednostek naukowych, w których realizowane są granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC).

 

Nabór wniosków trwa cały rok

Jak informuje resort nauki, ogłaszany konkurs ma ograniczyć formalności. Nabór wniosków będzie trwał cały rok, a kolejne wnioski przekazywane będą do zespołu ekspertów i oceniane w ciągu trzech miesięcy.

"Po dokonaniu oceny i wydaniu rekomendacji, przygotowana umowa zostanie przekazana do beneficjenta. Czas, w którym wypłacane będzie dofinansowanie, zależny będzie od długości trwania projektu. Wnioski trwające np. trzy lata otrzymają odpowiednio trzy transze – pierwszą po podpisaniu umowy, drugą po dwóch latach trwania projektu, a ostatnią po jego rozliczeniu" - informuje resort nauki.

 

Zmniejszone mają być też pozostałe wymogi formalne stawiane beneficjentom, m.in. w kwestii sprawozdań. Te wymagane będą jedynie w postaci raportów rocznych oraz końcowych.

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Published: Wed, 09/12/2015 - 15:57


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!