European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Jedenaście najlepiej zarządzanych uczelni otrzymało nagrody LUMEN 2015

12 rektorów, menadżerów i zespołów z 11 polskich szkół wyższych otrzymało w poniedziałek nagrody w Konkursie Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015. Sześcioro laureatów otrzymało nagrody w najważniejszej kategorii: "Zarządzanie Uczelnią".

Pierwszą edycję Konkursu Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015 zorganizowały: Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz firma doradcza PCG Polska. W konkursie wyróżniane są osoby i zespoły, które w innowacyjny sposób zarządzają uczelniami. Organizatorzy konkursu chcą pokazać ich osiągnięcia w pełnym świetle – stąd słowo „lumen” w nazwie konkursu.

 

Do konkursu nadesłano 169 zgłoszeń z 65 uczelni: 50 publicznych i 15 niepublicznych. Konkurowały one w pięciu kategoriach: "Zarządzanie Uczelnią", "Innowacyjność", "Współpraca z otoczeniem", "Infrastruktura" i "Umiędzynarodowienie". Zwycięzców w każdej z kategorii wyłoniła kapituła złożona z uznanych postaci ze świata szkolnictwa wyższego, nauki i biznesu. Przewodniczył jej były prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Michał Kleiber.

 

"Zarządzanie Uczelnią"

W kategorii "Zarządzanie Uczelnią" jury przyznało sześć równorzędnych nagród. Prof. Ryszard Górecki - rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - otrzymał nagrodę m.in. za rozbudowę UWM, powołanie Wydziału Nauk Medycznych oraz zrealizowanie pierwszego w Polsce projektu "Green University". Rektora Politechniki Gdańskiej prof. Henryka Krawczyka nagrodzono za umocnienie pozycji PG jako uczelni rozwijającej nowe technologie i stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla kształcenia "Inżynierów Przyszłości". Kolejny z nagrodzonych: prof. Paweł Górski - rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - otrzymał nagrodę za wprowadzenie zasad zarządzania, umożliwiających elastyczną reakcję uczelni na zmiany ekonomiczne i społeczne. Kolejna laureatka - dyrektor generalna Uniwersytetu SWPS - Małgorzata Wróblewska wniosła istotny wkład w uzyskanie przez uczelnię w czerwcu 2015, statusu pierwszego w Polsce niepublicznego uniwersytetu przymiotnikowego.

 

Wśród nagrodzonych za "Zarządzanie Uczelnią" znalazł się również rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Janusz Moryś. Wprowadził on zmiany w zarządzaniu uczelnią, które spowodowały, że GUM ma najwyższy w kraju odsetek studentów zagranicznych. Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie prof. Witold T. Bielecki został doceniony za wdrożenie nowych mechanizmów kierowania rozwojem uczelni. Dzięki jego wysiłkom ALK plasuje się na czołowych miejscach w rankingach krajowych i międzynarodowych, jest także liderem w umiędzynarodowieniu.

 

"Innowacyjność"

W kategorii "Innowacyjność" jury nagrodziło zespół Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii ds. komercjalizacji pod kierownictwem dr. Jacka Firleja, który opracował proces komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych na Politechnice Wrocławskiej.

 

„Współpraca z otoczeniem”

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego - prof. Włodzimierz Nykiel z zespołem - otrzymał nagrodę w kategorii „Współpraca z otoczeniem”. Nagrodę przyznano za program mentoringowy „Absolwent VIP”, który ma rozwijać osobisty i zawodowy potencjał najzdolniejszych studentów poprzez zapewnienie im wparcia ze strony najwybitniejszych absolwentów uczelni.

 

"Infrastruktura”

Dwie równorzędne nagrody przyznano w kategorii "Infrastruktura”. Profesorowie Stanisław Chwirot, Ireneusz Grabowski i Włodzimierz Jaskólski otrzymali nagrodę za rozbudowę Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i utworzenie w nim Centrum Optyki Kwantowej. W tej kategorii doceniono również prof. Stanisława Wincenciaka z Politechniki Warszawskiej, który zarządza realizacją projektu "Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW".

 

„Umiędzynarodowienie”

W kategorii „Umiędzynarodowienie” nagrodzono dr hab. inż. Katarzynę Pernal - dyrektor Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej. W MSD PŁ można uzyskać doktorat w międzynarodowym środowisku, w języku angielskim, w sposób elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb. Drugą równorzędną nagrodę przyznano prof. Grzegorzowi Mazurkowi z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie za rozwijanie i scalanie na uczelni procesów internacjonalizacji, która jest kluczowym elementem strategii ALK.

 

W konkursie przyznano także nagrodę specjalną. Otrzymała ją Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych za realizację inicjatywy „Dziewczyny na politechniki”.

 

Rozdanie nagród w konkursie LUMEN towarzyszyło dwudniowej konferencji: "Liderzy zarządzania uczelnią LUMEN 2015".

- "Kwestia zarządzania szkołami wyższymi nabiera coraz większego znaczenia. W Polsce w tym zakresie ścierają się niekiedy skrajnie różne poglądy. Pojawiają się hasła, że uczelni nie można traktować jak przedsiębiorstwa. Oczywiście to jest prawda. Nie można jej traktować jak klasycznego przedsiębiorstwa. Nie można jej traktować jak instytucji, w której liczą się wyłącznie koszty, przychody i zyski" - powiedział podczas otwarcia konferencji sekretarz stanu w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego Marek Ratajczak.

 

Z drugiej strony - mówił wiceminister nauki - nie można powiedzieć, że uczelnia nie jest przedsiębiorstwem. - "W dzisiejszej sytuacji nie można zapomnieć o różnego rodzaju elementach ekonomii w zarządzaniu uczelnią. Ich waga sale rośnie. Pojawiają się pytania o rolę państwa w stosunku do instytucji publicznych" - zauważył.

 

- "Pracowałem długo na uczelniach w Niemczech, USA, Japonii. Nie dostrzegam zbyt wielu podobieństw w systemie zarządzania uczelniami. Nie ma jednego wzorca, który powinniśmy naśladować. Musimy znaleźć, na podstawie najlepszych praktyk z różnych miejsc, własny najlepszy model. Sposób zarządzania uczelnią jest jednym z najważniejszych elementów, które decydują o możliwościach rozwoju uczelni" - powiedział w poniedziałek przewodniczący kapituły konkursu prof. Michał Kleiber.

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Published: Mon, 30/11/2015 - 09:26


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!