European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Resort nauki wprowadza filozofię do szkół

fot. dakine kane (CC BY 2.0)
Minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska–Bobińska ogłosiła program „Edukacja filozoficzna”. Projekt będzie realizowany w ok. tysiącu klas szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, przy udziale ok.15 uczelni wyższych.

Uczniowie z tysiąca klas w całej Polsce mogą skorzystać z zajęć z filozofii, prowadzonych w ramach pilotażowej edycji programu „Edukacja filozoficzna". Zainicjowany przez resort nauki konkurs ma ruszyć w 2016 roku. Każdy z realizowanych projektów może otrzymać grant do 200 tys. zł.

Szacowany budżet programu to 3 mln zł. "Początkowy zakres pilotażu to trwające 60 godzin zajęcia dla tysiąca klas w całej Polsce. Naukowcy na realizację projektu otrzymywaliby w drodze konkursu granty w wysokości do 200 tys. zł" - poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przesłanym komunikacie.

 

Filozofia na naukowym poziomie?

W ramach planowanej „Edukacji filozoficznej” nauczyciele akademiccy z kilkunastu jednostek naukowych, wyłonionych w konkursie, prowadziliby zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Program zakłada, że uczelnia nawiąże współpracę ze szkołami, które będą chciały wziąć w nim udział. Zajęcia z filozofii będą dobrowolne.

 

Nowy program zakłada także podniesienie kompetencji nauczycieli. Kadra szkół ponadgimnazjalnych będzie miała okazję z bliska przyjrzeć się temu, jak wygląda praktyczne nauczanie filozofii i wykorzystanie metod z zajęć na innych szkolnych przedmiotach. Pracownicy uczelni przekonają się z kolei, jak przebiega nauka w szkołach i jakie umiejętności trzeba wykształcić w przyszłych studentach. Ciekawe i inspirujące zajęcia sprawią, że młodzi bardziej docenią humanistykę, dzięki której można zdobyć nowe kompetencje.

 

fot. Hartwig HKD (CC BY-ND 2.0)

Filozofia potrzebna przyszłym studentom

- "Filozofia to nie tylko wykłady z jej historii. Edukacja filozoficzna to mają być przede wszystkim zajęcia rozwijające kompetencje i umiejętności związane z argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem i logiką. To umiejętności potrzebne przyszłym studentom, a także absolwentom na rynku pracy" – podkreśla minister nauki Lena Kolarska-Bobińska.

 

Jak pokazuje Raport Instytutu Badań Edukacyjnych pt. "Nauczanie filozofii na III i IV etapie edukacyjnym”, filozofia korzystnie wpływa na ogólny rozwój uczniów. Ci, którzy mieli w szkołach filozofię, lepiej niż pozostali wyrażają swoje myśli, prowadzą dyskusję i argumentują swoje poglądy.

 

fot. Hartwig HKD (CC BY-ND 2.0)

Pierwszy krok do filozofii w liceach

"Edukacja filozoficzna" to nie tylko pierwszy krok do szerszego wprowadzenia filozofii w liceach.

- "System edukacji i nauki powinien tworzyć całość, być ciągłym procesem. Należy więc zacieśniać współpracę uczelni i szkół, wykładowców i nauczycieli. Program Edukacji filozoficznej ma być przykładem takiej współpracy i działania na rzecz dobrego kształcenia od szkoły po uczelnie" – mówi minister nauki.

 

Pomysł programu pojawił się w 2014 r., podczas Okrągłego Stołu Humanistyki, na którym spotkali się przedstawiciele resortu nauki i środowiska akademickiego. Deklarowany podczas debaty projekt został teraz zgłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.p