Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

W trzech przykładach o nauce za granicą

fot. Novartis AG (CC BY-NC-ND 2.0)
Wraz z niemalże znikającymi granicami, powstały nowe możliwości nauki za granicą. British Alumni Society (BAS), Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata (UWC), American Field Service (AFS) to organizacje, które mogą zainteresować kandydatów.

British Alumni Society

BAS założone w 1999 roku to stowarzyszenie osób, zarówno Polaków jak i Brytyjczyków zamieszkujących w Polsce, które ukończyły studia w Wielkiej Brytanii. Stowarzyszenie prowadzi program stypendialny, który umożliwia Polakom studiowanie na zagranicznych uniwersytetach.

Oferowane stypendium na dwa lata (druga oraz trzecia klasa liceum) zawiera opłaty za czesne, zakwaterowanie oraz wyżywienie Uczeń pokrywa inne koszty takie jak dojazdy, mundurek czy kieszonkowe. W zależności od roku przyznawane jest kilkanaście miejsc w różnych szkołach - zarówno koedukacyjnych, jak i żeńskich np. Box Hill School czy Hurst College, gdzie uczniowie zdają odpowiednik polskiej matury, czyli A-levels z trzech wybranych przedmiotów.

 

Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o stypendium muszą spełniać kilka warunków:

- uczeń pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego,

- średni wynik egzaminu gimnazjalnego powyżej 80%,

- świadectwo ukończenia trzeciej klasy gimnazjum ze średnią powyżej 4.8,

- bardzo dobra znajomość angielskiego, która pozwoli na uczenie się w tym języku,

- szeroka gama zainteresowań, która jest udokumentowana (działania zarówno sportowe jak i naukowe),

- a także dochód rodziców, który nie przekroczył 125 tys. złotych netto. 

 

Proces kwalifikacyjny składa się z wysłania wcześniej przygotowanego przez stowarzyszenie formularza, które oprócz danych kontaktowych, informacji o przyszłej i obecnej szkole, wynikach z egzaminu oraz otrzymanych ocen, zawiera również pytania otwarte, które mają na celu prezentację kandydata: co chciałby studiować, czym się interesuje, znajomość języków oraz ważna część, czyli "personal statement".

 

Po wysłaniu formularza, osoby, które zainteresowały komisję zapraszane są na rozmowy kwalifikacyjne. Według jednej z obecnych stypendystek BASu, Alicji, rozmowa ta jest czasem, gdy stowarzyszenie ma okazję lepiej poznać kandydata.

Cechy, które według niej powinni mieć kandydaci to: zaangażowanie, systematyczność w nauce, udokumentowane zainteresowania.

Słowa te odzwierciedlają wymagania, które przedstawiła Scholarship Officer Marzena Reich: "BAS poszukuje przede wszystkim osób samodzielnie poszukujących nowych wyzwań edukacyjnych, chcących mieć wpływ na rzeczywistość i inspirować innych do pozytywnych zmian."

 

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

UWC to organizacja pożytku publicznego, której plany powstania istniały już w latach ‘50 jako koncepcja niemieckiego pedagoga Kurta Hahna, który uważał, że młodzież w wieku 16-18 lat powinna mieć możliwość uczenia się w międzynarodowych warunkach, co powoli stworzyć nową generację posiadającą mocną tożsamość narodową, ale która nastawiona będzie na dialog, zlikwidowanie wszelkich nieporozumień na różnym tle: rasowym, narodowościowym czy religijnym.

 

Działalność organizacji rozpoczyna się wraz z założeniem pierwszej szkoły w 1962 roku (w Polsce w roku 1991 z inicjatywy prof. Pawła Czartoryskiego).

Do tej pory głównym celem szkół należących do UWC jest integracja międzynarodowa, która poprzez poznanie się pojedynczych jednostek, zawarcie przyjaźni, zmieni się w przyjaźń pomiędzy krajami, ponieważ osoby, które są stypendystami UWC mają wszelkie predyspozycje do bycia w przyszłości liderami na różnych płaszczyznach życia społecznego oraz zawodowego.
 

Osoby ubiegające się o stypendium trwające dwa lata (klasa druga oraz trzecia liceum) do jednej z 8 szkół publicznych na całym świecie (np. Armenia, Hongkong, Indie, USA) oraz kilkunastu szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii oraz Austrii muszą spełniać podobne warunki jak w przypadku BASu:

- uczniowie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego,

- średnia w trzeciej klasie gimnazjum powyżej 4,5,

- średnia z testów gimnazjalnych powyżej 80%,

- udokumentowane zainteresowania,

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego, który jest językiem wykładowym.

W ramach stypendium osoba, która dostanie się do programu mu zagwarantowane pokrycie 100% kosztów nauki, wyżywienia oraz zakwaterowania (wysokość jest uzależniona od przychodów rodziców, zdarza się, że Towarzystwo może poprosić o współfinansowanie nauki).

 

Jeden z obecnych stypendystów, Bartek, uważa, że aplikanci powinni być szczerzy, refleksyjni oraz otwarci na nowe doświadczenia, co mogą wykorzystać w szkole, gdzie każdy może wyrażać siebie: "uczniowie nie są pasywni i podchodzą krytycznie do lekcji i dyskusji. Nawet najbardziej szalone pomysły są wpierane przez nauczycieli i uczniów, więc bardzo łatwo jest wyjść z inicjatywą i zaczynać projekty i grupy."

 

American Field Service

AFS jest różni się znacząco od programu BASu oraz UWC, ponieważ jest to organizacja działająca w niemalże 80 państwach, zajmująca się wymianą kulturową. Nie jest to natomiast rodzaj szkoły, do której dany stypendysta uczęszcza, nie jest zamiennikiem polskiego liceum, które kończy się uzyskaniem matury czy to międzynarodowej czy A-levels.

Osoba wyjeżdżająca na wymianę zatrzymuje się u lokalnej rodziny i jest jej integralną częścią, chodzi do szkoły, lecz nie jest oceniana z żadnego z przedmiotów, za to ma zapewniony kurs języka kraju, w którym się znajduje.

 

AFS, według jednej z uczestniczek oraz obecnej wolontariuszki Julii, jest możliwością wyjazdu na rok lub trzy miesiące, podczas której uczeń ma możliwość zanurzenia w kulturze danego kraju, gdzie poznaje się mentalność ludzi, zaczyna rozumieć kulturę, tradycję, historię, co pozwala na budowanie pokoju w przyszłości.

 

Proces kwalifikacyjny trwa od września aż do grudnia; osoba aplikująca składa dokumenty, w których podane są informacje kontaktowe, oceny, kraje, do których chciałaby pojechać. Następnie w lutym odbywa się tak zwany "selection camp", który trwa trzy dni, podczas których zaproszone osoby uczestniczą w grach, zabawach, warsztatach, które mają pokazać jak radzą sobie one w grupie, jak przystosowują się do nowych i nieznanych im sytuacji.

 

Licealiści zainteresowani wyjazdem powinni charakteryzować się otwartością na inne kultury, tolerancją oraz zrozumieniem, że są inni, którzy mają odmienne światopoglądy; akceptowane są zarówno osoby nieśmiałe, którym wyjazd ten pomoże się otworzyć jak i odważne, które nie boją się żadnych wyzwań, są gotowe sprostać różnym zadaniom, jednak powinna ich łączyć chęć do nauki oraz kreatywność, niekoniecznie w wymiarze artystycznym.

 

Antonina Kudasik