Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Milenijne Cele Rozwoju ONZ: na jakim etapie światowa edukacja?

fot. stefano peppucci (CC BY-ND 2.0)
W 2000 r. zdefiniowano Milenijne Cele Rozwoju, które świat powinien osiągnąć do 2015 r. Jednym z nich było zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym. Piętnaście lat później edukacja wciąż nie jest dostępna dla wszystkich.

Dążenia do zrównoważonego rozwoju

Pomimo, że edukacja jest jednym z podstawowych praw człowieka, wciąż na mapie świata nie brakuje miejsc, gdzie dostęp do niej jest bardzo ograniczony. Choć liczba dzieci i dorosłych nie uczęszczających do szkół zmniejszyła się niemal o połowę od 2000 roku, nadal nie znaleziono skutecznego sposobu na rozwiązanie tego problemu.


Edukacja najwolniej rozwija się tam, gdzie trwają konflikty zbrojne. Według UNESCO, aż 1/3 dzieci, które nie są objęte szkolnictwem, pochodzi właśnie z takich obszarów. Kolejną edukacyjną barierą jest bieda. Przepełnione klasy, brak podręczników, niewystarczająca ilość pomocy szkolnych to realia ubóstwa. W krajach borykających się z takimi problemami, rozwój systemu edukacji nie będzie możliwy bez opracowania i wdrożenia racjonalnych strategii działania. Z drugiej strony, bez edukacji problemy społeczne nawarstwiają się, jednocześnie stwarzając jeszcze większą barierę w dostępie do szkolnictwa. W ten sposób, edukacyjne koło zamyka się.


Wsparcie edukacji

Niemal od samego początku istnienia, UNESCO traktuje priorytetowo kwestię edukacji. Uznaje się, że stanowi ona klucz do rozwiązania większości problemów społeczno- ekonomicznych, jak walka z HIV, wzrost demograficzny, nadmierna konsumpcja dóbr czy bieda. Z tego powodu, elementy te stanowią część jednego z najważniejszym programów „Edukacja dla wszystkich”. Jego celem jest m.in. zapewnienie powszechnego dostępu do edukacji bazowej. 


Do pełnego rozwoju systemu edukacji w krajach potrzebujących niezbędne są ogromne nakłady pieniędzy. Według danych UNESCO, to właśnie one są największą barierą edukacyjną – aby sfinansować edukację dla wszystkich do 2020 roku potrzeba aż 22 miliardów rocznie! Takich środków nie uda się pozyskać bez wsparcia darczyńców, dlatego tak ważne jest budowanie partnerstw, których synergiczne działanie pozwoli zwiększyć zasięg edukacji w skali całego globu.


Gabriela Kuc