Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Sprawdzian 2015 - czy jesteś mądrzejszy od szóstoklasisty?

fot. Brad Flickinger (CC BY 2.0)
Sprawdzian szóstoklasisty to obowiązkowy test dla wszystkich uczniów kończących szkołę podstawową, organizowany jest od 2002 roku. W tym roku po raz pierwszy jednak obejmował również zadania z języków obcych nowożytnych.

Trzeba napisać, zdadzą wszyscy

W przeciwieństwie do egzaminu maturalnego, który warunkuje przyjęcie na studia i egzaminu gimnazjalnego, który decyduje o tym, do jakiej szkoły średniej dana osoba zostanie przyjęta, sprawdzian szóstoklasisty nie wpływa na wynik przyjęcia kandydata do gimnazjum. Muszą tam zostać przyjęci wszyscy. I również wszyscy, którzy podejdą do sprawdzianu szóstoklasisty automatycznie go zdadzą. Po co więc w ogóle organizacja sprawdzianu? Najprostszej odpowiedzi udzielają obecni studenci i absolwenci, którzy jako pierwsi rozwiązywali zadania sprawdzianu szóstoklasisty – pomaga on poznać atmosferę egzaminacyjną i przygotować się do testów czekających uczniów na kolejnych etapach edukacji. Tylko tyle i aż tyle.


Zauważono języki obce

W tym roku po raz pierwszy uczniowie nie rozwiązywali tylko arkusza obejmującego w głównej mierze matematykę i język polski, ale również obowiązkowo w drugiej części sprawdzianu musieli rozwiązać zadania z wybranego języka obcego nowożytnego – mógł to być jeden z pięciu języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i rosyjski. Poziom trudności we wszystkich arkuszach był podobny i dostosowany do tego, by uczeń po ukończeniu edukacji w szkole podstawowej, był w stanie rozwiązać test.


Na prima aprilis

Sprawdzian szóstoklasisty słynie już z osobliwych dat, kiedy uczniowie muszą rozwiązywać arkusze – jedną z najczęściej pojawiających się dat jest 1 kwietnia. I to wcale nie jest żart! W tym roku, żeby było zabawniej, uczniowie, którzy z powodów losowych nie byli w stanie przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie, będą mieli taką możliwość jeszcze… 1 czerwca!


Część pierwsza – klasyczna

Start o 9:00, 27 zadań, 15 stron i 80 minut – to główne zdane dotyczące pierwszej części sprawdzianu szóstoklasisty 2015. Uczniowie, podobnie jak podczas testów dla gimnazjalistów i maturzystów, musieli wpisać do arkusza swój numer PESEL. Zadania od 1 do 13 sprawdzały wiedzę szóstoklasistów z języka polskiego, zadania 14 do 24 z matematyki.

„Słoń i inne mądrale” - to tytuł pierwszego z zaserwowanych szóstoklasistom tekstów. Na podstawie artykułu Magdaleny Frender-Majewskiej opublikowanego w tygodniku „Newsweek” uczniowie musieli odpowiedzieć na 6 pytań zamkniętych. Kolejne zdania dotyczyły komiksu, który wklejam poniżej:

Szczęśliwe trzynaste zadanie polegało na napisaniu opowiadania pt. „Tajemnicze pudełko”.

Zadania z matematyki dotyczyły m.in. wyrażeń arytmetycznych i geometrii. Pojawiły się również tzw. zadania z treścią.


Część językowa

Na rozwiązanie debiutującej na sprawdzianie części językowej uczniowie mieli do dyspozycji tylko 45 minut – tyle, ile trwa jedna lekcja. Ale mimo małej ilości czasu większość szóstoklasistów uznała drugą część testu za łatwą. Trudno nie zauważyć analogii do matury 2010, kiedy podczas wprowadzania obowiązkowego sprawdzianu z matematyki również zafundowano maturzystom wyjątkowo prosty test, a potem pojawiło się wiele głosów zachwalających udany debiut egzaminu.

Czytając treść zadań pozostaje zgodzić się z uczniami, ponieważ choćby w pierwszym zadaniu dzięki możliwości wyboru między opcjami: chłopiec dziękuje za prezent; dziewczynka opowiada o swojej szkole; syn proponuje mamie wspólne spędzenie czasu, uczniowie, którzy zrozumieli choć kilka podstawowych słów, nawet nie rozumiejąc całej wypowiedzi, byli w stanie zaznaczyć właściwą odpowiedź.

Pozytywnym elementem testu jest jednak jego wizualne podobieństwo do egzaminów gimnazjalnych czy matury – uczniowie byli w stanie poznać układ testu i typy zadań, które często pojawiają się na egzaminach.


Wyniki już wkrótce

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty uczniowie poznają już 29 maja 2015. W dniu zakończenia roku szkolnego otrzymają zaświadczenia o uzyskanej ilości punktów.

MT, źródło: CKE