European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Wielka Brytania – od 2018 roku brak matury z języka polskiego

fot. Pete (CC BY 2.0)
AQA – instytucja organizująca dotychczas maturę z języka polskiego w Wielkiej Brytanii poinformowała, że od 2018 roku egzamin (A-level Polish) nie będzie już przeprowadzany.

Decyzję uzasadniono tym, że w ramach wprowadzanej na szeroką skalę w Wielkiej Brytanii reformy edukacji wprowadzono podczas  egzaminów z nowożytnych języków obcych wymóg sprawdzania także umiejętności mówienia i słuchania ze zrozumieniem, a dotychczas egzamin z języka polskiego obejmował jedynie czytania i pisanie.

 

A-level niedostępny

„Zwracam się do Pani Minister w imieniu jednej z najliczniejszych w Wielkiej Brytanii grup narodowych. Jesteśmy zaniepokojeni planowanym przez Pani rząd zmianami w systemie certyfikacji znajomości języków obcych na maturze w Wielkiej Brytanii. W ich wyniku uczniowie utracą możliwość ubiegania się o certyfikat A-level z języka polskiego” – pisze w liście do Nicky Morgan, Sekretarz Stanu ds. Edukacji Wielkiej Brytanii, szefowa MEN.


„W angielskim systemie edukacyjnym uczy się ponad 25 tys. polskich dzieci. Oprócz tego polska społeczność zorganizowała ponad sto szkół uzupełniających, prowadzących nauczanie języka polskiego i wiedzy o Polsce. Piętnaście tysięcy polskich dzieci, które do nich uczęszczają, podejmują wielki dodatkowy wysiłek i poświęcają swój wolny czas, by utrzymać więź ze swoją pierwszą ojczyzną. Pozbawianie ich możliwości udokumentowania tej pracy spotkałoby się z wielkim rozczarowaniem” – dodaje Joanna Kluzik-Rostkowska.


Zainteresowanie będzie rosło

Szefowa MEN zwraca uwagę swojej brytyjskiej odpowiedniczce, że w związku z dorastaniem dzieci polskiego pochodzenia, które urodziły się w Wielkiej Brytanii w ostatnim dziesięcioleciu, zainteresowanie zdawaniem języka polskiego na egzaminie maturalnym będzie rosło.

„Język polski jest dziś czwartym językiem w Unii Europejskiej, więc jestem przekonana, że możliwość uzyskania matury z języka polskiego byłaby cenna zarówno dla uczniów polskiego pochodzenia jak i innych narodowości” – dodaje Joanna Kluzik-Rostkowska.


Minister edukacji zaznacza, że z zainteresowaniem zapoznała się z planami reformy matur w Wielkiej Brytanii, dzięki której możliwe będzie pełniejsze ocenienie kompetencji uczniów, w tym też językowych.

„Wiem, że – jak wspominała Pani podczas londyńskiego Światowego Forum Edukacji - to właśnie polski system edukacyjny był jedną z inspiracji do planowanej przez Panią reformy. Jestem przekonana, że wspólnie możemy wspierać wśród uczniów polskiego pochodzenia mieszkających w Wielkiej Brytanii umiejętność posługiwania się dwoma językami równolegle. Będzie to cenny kapitał, który uczniowie dwujęzyczni będą mogli spożytkować z korzyścią dla siebie, ale także dla obu naszych państw i rozwoju relacji między nimi” – napisała do Sekretarz Stanu ds. Edukacji Wielkiej Brytanii.

MT, źródło: MEN