Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Matura 2015 – najważniejsze informacje

Matura 2015
fot. Alberto G./ Flickr.com
Od 4 do 29 maja 2015 przeprowadzane będą egzaminy maturalne. W tym roku do matury w nowej formule przystąpią absolwenci liceów ogólnokształcących, od przyszłego roku będzie ona obowiązywała wszystkich absolwentów szkół średnich.

Egzaminy obowiązkowe – czyli co trzeba zrobić, żeby zdać?

Każda osoba przystępująca do matury musi zmierzyć się z dwoma egzaminami w części ustnej – są to egzaminy z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego, zdawane bez określania poziomu – oraz z czterema egzaminami w części pisemnej:
- język polski (na poziomie podstawowym),
- matematyka (na poziomie podstawowym),
- język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym),
- wybrany przedmiot dodatkowy (na poziomie rozszerzonym).
Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

 

Ile procent punktów trzeba zdobyć aby zdać maturę?

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, należy zdobyć przynajmniej 30 proc. punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego zarówno w części pisemnej, jak i ustnej. Wyjątkiem jest przedmiot dodatkowy zdawany na poziomie rozszerzonym – aby zdać maturę wystarczy jedynie przystąpić do tego egzaminu, gdyż w tym przypadku nie określono progu zaliczenia egzaminu.

 

Przedmioty dodatkowe do wyboru

Warunkiem zdania egzaminu maturalnego jest przystąpienie przynajmniej do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego, jednak ambitni maturzyści mogą wybrać maksymalnie pięć przedmiotów dodatkowych spośród szerokiej oferty.
Oto najczęściej wybierane przedmioty dodatkowe (pełna lista wszystkich możliwych przedmiotów znajduje się na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej):
- geografia,
- biologia,
- chemia,
- fizyka,
- historia,
- wiedza o społeczeństwie.

 

Ostateczna deklaracja maturalna

Aby przystąpić do egzaminu, konieczne jest złożenie deklaracji maturalnej – wstępne deklaracje są wypełniane zwykle już w pierwszych tygodniach nauki w klasie maturalnej. W 2015 roku terminem na złożenie ostatecznej deklaracji maturalnej jest dzień 7 lutego 2015 r. Po tym terminie maturzyści nie mogą już zrezygnować ze zdawania przedmiotów znajdujących się w deklaracji.

 

Dodatkowy termin egzaminu maturalnego

Osoby, które z przyczyn zdrowotnych albo ze względu na sytuacje losowe nie będą mogły przystąpić do egzaminu maturalnego w maju, będą miały taką możliwość w sesji dodatkowej – od 1 do 17 czerwca 2015 r.
Sesja poprawkowa dla osób, które nie zdały tylko jednego egzaminu w części ustnej albo pisemnej, zostanie zorganizowana w dniach od 24 do 28 sierpnia 2015 r.

 

Świadectwo maturalne

Absolwenci szkół średnich, którzy zdadzą egzamin maturalny otrzymają świadectwo maturalne i jego odpis. W roku 2015 terminem uzyskania świadectw jest dzień 30 czerwca 2015 r. Osoby, które poprawiały jeden egzamin w sesji poprawkowej otrzymają świadectwo dojrzałości 11 września 2015 r.