European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Dyplom wart coraz mniej

Młodzi ludzie często dopiero po studiach orientują się, że wybrany kierunek nie gwarantuje pracy
Właściwy wybór uczelni gwarantuje znalezienie pracy? Tak uważa ponad 40 proc. uczniów szkół średnich, ale tylko co czwarta osoba po studiach. Najwyraźniej zderzenie z rzeczywistością odziera ze złudzeń.

Pytanie, na ile wybór uczelni gwarantuje znalezienie dobrej pracy zadała młodym Polakom firma doradcza PwC. Opracowany przez nią raport „(Nie) świadome wybory zawodowe” opisuje, jak duże problemy ma polska młodzież z zaplanowaniem edukacji i kariery. - Wyniki pokazują małą wiarę w wartość konkretnego dyplomu na rynku pracy, szczególnie wśród tych, którzy już zetknęli się z jego realiami – komentuje Emilia Sadowska z AEGEE-Warszawa.

 

Zainteresowanie problemami rynku pracy wśród młodych Polaków wzrasta wraz z wiekiem. Aktywnie trendy śledzi zaledwie 25 proc. uczniów szkół średnich, wśród absolwentów odsetek ten skacze do 72 proc. Nic dziwnego, że decyzje o tym, co robić w życiu, młodzież najczęściej podejmuje na studiach. Deklaruje tak 39 proc. studentów i 42 proc. absolwentów, okres szkoły średniej jako czas podjęcia decyzji wskazuje odpowiednio 33 i 25 proc.

 

Im młodzież starsza, tym więcej ma jednak wątpliwości. Odsetek studentów deklarujących brak sprecyzowanych planów zawodowych sięga 17 proc., tymczasem wśród absolwentów skacze do 25 proc. Zdaniem specjalistów może to być efekt bolesnego zderzenia z realiami rynku pracy. Problemy ze znalezieniem zatrudnienia w wyuczonym zawodzie czy dziedzinie powodują, że młodzi Polacy zaczynają myśleć o podejmowaniu pracy w zupełnie innych branżach.

 

Respondentów zapytano też o to, jakie czynniki są dla nich najistotniejsze przy wyborze kierunku studiów. Aż 82 proc. uczniów szkół średnich stwierdziło, że ważna lub bardzo ważna jest perspektywa znalezienia pracy. Innymi słowy uczniowie liceów i techników wierzą, że to, jaką uczelnię skończą, będzie miało wpływ na przebieg kariery zawodowej.

 

Co ciekawe, wśród absolwentów szkół wyższych wiara ta jest słabsza. „Perspektywę znalezienia pracy” jako istotny czynnik wskazało 64 proc. respondentów. Osobom po studiach ważniejsze wydaje się to, by praca dawała możliwość realizacji ambicji i pasji – za istotny czynnik uznało to 69 proc. absolwentów. - Ciekawe jest to, że ta kwestia ma najmniejsze znaczenie dla przedstawicieli szkół średnich. Oznacza to, że w kolejnych etapach życia wykonywanie zajęcia zgodnego z pasją staje się coraz ważniejsze. Wpływ na to ma rosnące doświadczenia zawodowe i wynikająca z niego świadomość praw rządzących konkurencją na rynku pracy. Tylko osoby wykonujące swój zawód lepiej niż przeciętnie mają szanse na rzeczywisty i wymierny sukces – komentują autorzy raportu.

 

Najwięcej do myślenia dają odpowiedzi młodych Polaków na pytanie, czy wyższe uczelnie dobrze przygotowują do zawodu. „Tak” odpowiedziało 31 proc. uczniów szkół średnich i zaledwie 14 proc. absolwentów. 

 

Raport przygotowano na podstawie internetowego badania przeprowadzonego od lutego do maja 2014 r. wśród 2474 osób, z czego 55 proc. stanowili studenci.

Published: Thu, 10/07/2014 - 13:37


Tweet Button: 

Related links


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!