Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Granty dla demokracji

Budżet programu „Obywatele dla demokracji" wynosi 150 milionów złotych
150 milionów złotych wart jest budżet programu „Obywatele dla demokracji” uruchomionego przez Fundację im. Stefana Batorego. Pieniądze pochodzą z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem programu zaplanowanego na lata 2013-2016 jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju.

O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, samodzielnie lub w partnerstwie z innymi podmiotami: z Polski, z 14 innych krajów, w których działają Fundusze EOG, z Państw Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii), państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego graniczących z Polską (Białoruś, Ukraina, Rosja) lub w partnerstwie z organizacjami międzyrządowymi.


W ramach programu finansowane będą trzy rodzaje działań: projekty tematyczne (dotacje w wys. od 50 tys. do 350 tys. złotych), systemowe (od 300 tys. do 2 milionów złotych) oraz współpracy dwustronnej.


W programie zaplanowane są trzy konkursy grantowe: w 2013, 2014 i 2015 r. Terminy składania wniosków na projekty tematyczne w pierwszym konkursie upłynęły. Wnioski na projekty dwustronne przyjmowane są do 1 dnia każdego miesiąca do 1 listopada 2015 r.

Opublikowane: pt., 27/09/2013 - 15:46


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie