Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Europejski Rok Obywateli

Co to znaczy być obywatelem Unii Europejskiej? Jakie prawa nam w związku z tym przysługują? Rok 2013 to na Starym Kontynencie Europejski Rok Obywateli. Z tej okazji w Polsce i innych państwach UE odbywają się konferencje, wystawy i debaty.

Europejski Rok Obywateli to okazja do dyskusji m.in. o prawie do swobodnego poruszania się i przebywania na terytorium państw UE, podejmowania pracy w Unii, prowadzenia działalności gospodarczej, korzystania z opieki dyplomatycznej i konsularnej, a także o możliwości podejmowania inicjatywy obywatelskiej  i uczestniczenia w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 

Wiedza wielu Europejczyków na temat ich praw jest zbyt niska – Europejski Rok Obywateli ogłoszono po to, by to zmienić. Większa świadomość istniejących przywilejów pozwoli mieszkańcom Starego Kontynentu podejmować bardziej racjonalne decyzje i w pełni wykorzystywać możliwości, jakie stwarza zjednoczona Europa. Szczegółowy program imprez na szczeblu unijnym – wśród których są m.in. konferencje, wystawy i debaty – dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej.

 

W organizację obchodów w Polsce – poza Komisją Europejską – zaangażowani są m.in. Parlament Europejski, administracja publiczna i organizacje pozarządowe. Krajowym koordynatorem Roku jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Na stronie internetowej resortu działa zakładka pn. Europejski Rok Obywateli, na której znaleźć można m.in. informacje na temat obchodów, linki do dokumentów i innych stron internetowych, kalendarz wydarzeń oraz wykaz innych inicjatyw związanych z Europejskim Rokiem Obywateli 2013.

 

W ramach ERO resort chce promować zaangażowanie obywateli w proces konsultacji społecznych, służących tworzeniu lepszego prawa. Mac prowadzi konsultacje według 7 zasad wypracowanych z partnerami społecznymi i zapisanych w Kodeksie Konsultacji

 

Ministerstwo zamierza również zwrócić uwagę na prawa obywateli w zmieniającym się cyfrowym świecie. Trwa właśnie europejska debata na temat prywatności w sieci i nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dlaczego to ważny temat? Bo dzięki nowym technologiom komunikacyjnym dane osobowe są coraz łatwiej przekazywane. Z jednej strony umożliwia to rozwój nowych usług, z drugiej – rodzi niebezpieczeństwa, związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych przez instytucje i osoby do tego niepowołane.

 

Ministerstwo apeluje do wszystkich zainteresowanych: instytucji, samorządów, stowarzyszeń, fundacji i samych obywateli o zaangażowanie się w obchody Roku. Zachęca też do przesyłania na adres ER2013@mac.gov.pl informacji na temat wszelkich wydarzeń organizowanych w związku z ERO. Chętni mogą również zgłaszać się po materiały promocyjne przygotowane przez KE, m.in. plakaty i naklejki. Pliki zawierające materiały promocyjne można też pobrać ze strony Komisji.

Opublikowane: pt., 24/05/2013 - 12:21


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie