Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Studenci-wynalazcy poszukiwani po raz szósty

Tylko do 15 stycznia studenci, doktoranci i absolwenci, którzy mają na swoim koncie chronione prawem wynalazki lub wzory użytkowe czy przemysłowe, mogą zgłaszać je do konkursu "Student-Wynalazca".

Organizatorem, przeprowadzanego po raz szósty konkursu, jest Politechnika Świętokrzyska. Ma on m.in. włączać studentów w działalność badawczo-rozwojową; promować wyniki prac badawczo-rozwojowych, chronionych prawami wyłącznymi lub zgłoszonych do ochrony; upowszechniać wiedzę na temat ochrony własności przemysłowej.

 

Konkurs jest adresowany do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, a także absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku albo wzoru użytkowego czy przemysłowego. Chodzi o wynalazki chronione prawem wyłącznym lub zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP albo w odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

 

5 nagród głównych
Komisja Konkursowa przyzna pięć równorzędnych nagród głównych. Jest to udział w 44. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. W ramach nagrody sfinansowane zostaną koszty organizacji stoiska wystawienniczego, jak również organizacji podróży i pobytu laureatów w Genewie. Uczestnicy wszystkich edycji konkursu mogą promować swoje rozwiązania poprzez rejestrację w Bazie Danych Wynalazków Studenckich, dostępnej na stronie: http://www.wynalazca.tu.kielce.pl/bdsw/.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesyłać do 15 stycznia 2016 roku. Zostanie on rozstrzygnięty do 28 lutego.

 

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Patentowego RP, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

 

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie.

 

Opublikowane: pon., 04/01/2016 - 11:06


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie