European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Niemal 8 mln zł dla studentów!

Co najmniej 50 studentów, biorących udział w zawodach i konkursach, otrzyma dofinansowanie w programie „Najlepszych z najlepszych!”. Na jego realizację resort nauki przeznaczył prawie 8 mln zł. Zgłoszenia można przesyłać do 11 grudnia.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło realizację projektu „Najlepsi z najlepszych!”. Młodzi naukowcy otrzymają w nim dofinansowanie udziału w rywalizacji w międzynarodowych zawodach i konkursach.

- "W projekcie wyróżnionych zostanie co najmniej 50 studentów. Łącznie w ramach „Najlepszych z najlepszych!” rozdysponowane zostanie prawie 8 mln zł" - informuje w przesłanym komunikacie resort nauki.

 

O przyznanie środków finansowych może się ubiegać uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub studencki zespół. Wartość projektu indywidualnego nie może przekroczyć 100 tys. zł, a zespołowego – 400 tys. Oferty można składać do 11 grudnia.

 

Pieniądze z projektu „Najlepsi z najlepszych!” wybitni studenci mogą przeznaczyć m.in. na związane z konkursami podróże i noclegi, na opłaty za konkursy i zawody. Mogą one też zostać wydane na zakup materiałów i drobnej aparatury niezbędnych do przygotowania projektu, z którym rywalizują na arenie międzynarodowej, czy na warsztaty, szkolenia i spotkania przygotowujące do udziału w zmaganiach.

 

Światowa nauka i międzynarodowe badania

- "Kariery młodych badaczy i badaczek mogą się rozwijać głównie dzięki zaangażowaniu w światową naukę i międzynarodowe badania. Macie możliwości, których nie miały poprzednie pokolenia: pracy w międzynarodowych zespołach, wyjazdów na konferencje zagraniczne, zdobywania stypendiów i grantów w największych programach badawczych Europy, takich jak Horyzont 2020. Korzystajcie z otwarcia polskiej nauki na świat" – zwraca się do młodych naukowców minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

 

Program "Najlepsi z najlepszych!” jest kontynuacją programu MNiSW „Generacja Przyszłości”. Wśród uhonorowanych są m.in. konstruktorzy łazika marsjańskiego Hyperion z Politechniki Białostockiej, który wygrał prestiżowy konkurs University Rover Challenge w USA dwa lata z rzędu – w roku 2013 i 2014, oraz studenci z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy stanęli na podium 37. Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym (ACM ICPC) w 2013 r. W ramach dwóch edycji „Generacji Przyszłości” nagrodzono w sumie 59 projektów realizowanych na 29 uczelniach.

 

"Najlepsi z najlepszych!” to część pakietu działań podjętych przez MNiSW na rzecz doskonalenia polskich szkół wyższych pod nazwą „Uczelnie przyszłości”. Projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl