Europäisches Jugendportal
Informationen und Chancen für junge Menschen in ganz Europa.

Trwa konkurs „Zabytkomania”

Do 15 listopada można zgłaszać filmy do konkursu „Zabytkomania”, organizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Swoje produkcje mogą przesyłać amatorzy i profesjonaliści.

„Zabytkomania” to pierwsza edycja konkursu filmowego skierowanego przede wszystkim do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także studentów oraz absolwentów szkół filmowych, którego tematem jest szeroko pojęte dziedzictwo kulturowe. Celem organizatorów jest rozwijanie pasji filmowego u młodych ludzi i jednocześnie upowszechnianie wiedzy o zabytkach.

 

Odpowiedzialność młodych

- „Organizowany przez nas konkurs dotyczy materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dzięki temu chcemy pokazać młodym ludziom, że w przyszłości to właśnie oni w znacznej mierze będą za nie odpowiedzialni. Dlatego tak ważne jest, by już teraz dostrzegli ogromną rolę, jaką w naszym życiu odgrywają ślady minionych lat i wytworzyli w sobie poczucie społecznej odpowiedzialności za nie” – mówi Beata Bauer, kierownik Zespołu ds. organizacji kształcenia i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie w NID, która jest koordynatorem konkursu.

 

Amatorzy i profosjonaliści

Tematem przewodnim jest szeroko pojęte dziedzictwo. W przypadku amatorów (młodzieży gimnazjalnej i licealnej) organizatorzy oczekują prac w kategoriach film dokumentalny, reportaż lub film animowany. Natomiast profesjonaliści (studenci i absolwenci szkół filmowych) mogą przygotować prace w trzech kategoriach: film dokumentalny lub reportaż, film animowany oraz spot reklamowy promujący temat Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła i pomniki”.

 

- „Prace konkursowe w kategorii film dokumentalny lub reportaż i film animowany nie powinny przekraczać 5 minut. Zależy nam na tym, by w ciekawym i jednocześnie treściwym ujęciu przekazać cały temat. Następnie jury oceni wartość artystyczną i techniczną filmu oraz jego merytorykę, walory poznawcze i edukacyjne. Na podstawie tych ocen zostanie wytypowany zwycięzca w każdej kategorii konkursowej” – dodaje Bauer.

 

Wyniki konkursu filmowego zostaną ogłoszone 10 grudnia 2015 roku podczas uroczystej gali na festiwalu "Zabytkomania". Więcej szczegółów na temat konkursu, w tym regulamin oraz kalendarium znajduje się na stronach NID.

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl