Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Podsumowanie Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2013

© European Commission
W ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży w całej Europie odbyły się setki wydarzeń. Celem obchodów było uczczenie 25-lecia programu młodzieżowego UE.

W dniach od 26 maja do 2 czerwca ETM podkreślił aktywne uczestnictwo europejskiej młodzieży w życiu społecznym. Zaangażowanie to miało szczególne znaczenie w świetle Europejskiego Roku Obywateli oraz nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Główną atrakcją ETM była debata w Brukseli, w której wzięli udział: Androulla Vassiliou - komisarz ds Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu, Doris Pack - przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego oraz Frances Fitzgerald - irlandzki minister ds. Dzieci i Młodzieży. Uczestnicy debaty dyskutowali o roli, jaką młodzi ludzie pełnią w kształtowaniu własnych społeczności oraz całego społeczeństwa.

Podczas tej samej uroczystości, nagrodzone zostały trzy projekty Młodzieży w Działaniu. Zwycięskie projekty, wraz z 33 innymi, zostały zaprezentowane w holu Parlamentu Europejskiego.


 
Komisja Europejska była również gospodarzem konferencji z udziałem przedstawicieli wszystkich 27 państw członkowskich. Konferencja wyznaczyła początek oceny/analizy/recenzji dialogu usystematyzowanego z udziałem młodzieży i organizacji młodzieżowych.

W dniach 30 i 31 maja w Brukseli odbył się Festiwal YO!Fest zorganizowany przez Europejskie Forum Młodzieży. Największymi atrakcjami programu były: inauguracja inicjatywy Liga Młodych Wyborców przez prezydenta José Manuela Barroso, kampania na rzecz zwiększenia uczestnictwa młodzieży w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku oraz debata dotycząca wyzwań przed jakimi stoją unijne programy młodzieżowe.

Zdjęcia z ETM oraz prezentacje wszystkich 36 projektów Młodzieży w Działaniu są dostępne na Facebooku.


European Youth Week 2013 Highlights

Opublikowane: pon., 07/09/2015 - 20:17


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie