Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Z Youthpassem stać cię na więcej

fot. Michael Andersen (CC BY-SA 2.0)
Wymiany międzynarodowe są idealną okazją do rozwoju osobistego i nabycia nowych umiejętności. Pozwalają młodemu człowiekowi poszerzyć swoje horyzonty oraz dają możliwość zdobycia cennego dokumentu, jakim jest Youthpass.

Wymiana międzynarodowa – korzyść na szerszą skalę

Wymiany młodzieżowe stały się przystępną i interesującą formą integracji europejskiej. Tego typu projekty dają ogromną szansę na poznanie nowych ludzi pochodzących z różnych zakątków świata, a co za tym idzie zwyczajów i tradycji tam obowiązujących. Jednak jednym z najważniejszych profitów wynikających z udziału w takim przedsięwzięciu jest otrzymanie dokumentu kończącego seminarium – certyfikatu Youthpass.

 

Youthpass – wyjątkowy "papier" w zbiorze twoich dokumentów

Certyfikat Youthpass jest międzynarodowym zaświadczeniem potwierdzającym uczestnictwo w edukacji nieformalnej. Służy do opisania przez uczestników projektu nowych wiadomości i poszerzonych kompetencji. Pokazuje jak nowe umiejętności wpłynęły na ich rozwój osobisty. Cały dokument jest wypełniany w języku angielskim, co dodatkowo ukazuje poziom wykształcenia i znajomość języków obcych osoby uzupełniającej certyfikat.

 

Bartosz Prokopyk, członek stowarzyszenia European Centre of Citizens’ Partnership, leader oraz wielokrotny uczestnik projektów międzynarodowych twierdzi, że Youthpass to  kwintesencja edukacji o wielokulturowości: „Dokument ten poświadcza kreatywność uczestnika projektu, jego zdolność dostosowania się do złożonej, płynnej rzeczywistości. Bazując na pozaformalnym uczeniu się, wyrabia w jednostce lepsze umiejętności komunikacyjne oraz kompetencje niezbędne do egzystencji we współczesnym świecie”.

 

Aktywny człowiek – idealny kandydat

Młodzi ludzie mają niekiedy trudności ze znalezieniem wymarzonej pracy. Brak doświadczenia i nierozbudowane CV nie ułatwiają zadania. Certyfikat Youthpass jest coraz bardziej prestiżowy i brany pod uwagę  przez pracodawców. Kandydat staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy – aktywność oraz mobilność są bowiem pożądane w stale zmieniającym się świecie.

 

- „Dla osób pracujących z młodzieżą certyfikat jest wskaźnikiem posiadania swego rodzaju autorytetu. Youthpass jest narzędziem propagowania wielu umiejętności: rozumienia nieprzewidywalnego świata, jego złożoności oraz porozumiewania się z innymi ludźmi, w tym rozwiązywania międzyludzkich konfliktów. Posiadając certyfikat pewniej możemy mówić o sobie jako o człowieku kreatywnym, dynamicznym w działaniu, komunikatywnym, elastycznym, z inicjatywą, ceniącym współpracę w grupie, z umiejętnością lepszego zarządzania czasem. Zdaje się, że Youthpass bardziej przydaje się tym wszystkim, którzy łączą swoją przyszłość z pracą z drugim człowiekiem, a nie z bezrefleksyjną maszyną” – zapewnia Prokopyk i dodaje, że certyfikat ten jest wartościowym świadectwem, potwierdzającym, że proces przyswajania wielokulturowej kompetencji przebiegł pomyślnie i że jednostka ta nie zagubi się w działaniach zglobalizowanej gospodarki.

 

Warto więc brać udział w wymianach międzynarodowych i poświęcić dłuższą chwilę na uzupełnienie międzynarodowego zaświadczenia Youthpass, które w przyszłości może okazać się bardzo pomocne.

Więcej informacji o certyfikacie można znaleźć na stronie Youthpass.eu

 

Karolina Tkaczyk

 

Opublikowane czw., 20/08/2015 - 10:08
Ostatnia aktualizacja śr., 15/01/2020 - 13:13


Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie